Forum för alla i bostadsrätt
 

Backa   Forum för alla i bostadsrätt > FAQ
Registrera FAQ Kalender Sök Dagens inlägg Markera forum som lästa

Sök i FAQ Sök i FAQ
Sök efter ord:
Matchningsalternativ:
Sök i:

Hur gör jag för att registrera mig som användare i forumet?
Det tar mindre än en minut att registera dig som en fullvärdig medlem i detta forum.
 1. Gå till webbsidan http://hotpot.se/php/vb/index.php.
 2. Klicka på "Registrera" i navigeringsmenyn överst.
 3. Läs forumets regler.
  Klicka i rutan före texten "Jag har läst, och accepterar att följa Forum för alla i bostadsrätts regler.", så att det visas en bock i denna ruta.
 4. Klicka på knappen "Registrera" underst.
  En ny webbsida visas;
  "Användarregistrering till Forum för alla i bostadsrätt".
 5. Fyll i det användarnamn du vill använda, t.ex. Rättslös medlem.
  Not. Det blir lättare att läsa om ditt namn inleds med versal.
  Ange gärna en identitet som visar att du kommer från (bor i) Norden eftersom det förenklar kontrollen så att forumspammare inte får tillgång till forumet.

  Fyll i ditt lösenord i rutan för detta och en gång till i rutan till höger om denna ruta.
  Not. Ingen kan någonsin se ditt lösenord (det är krypterat).
  Fyll i din e-post adress i rutan för detta och en gång till i rutan till höger om denna ruta.
  Not. E-postadress visas inte för någon annan.
 6. Skriv in de sex tecken - utan några mellanslag och i den ordning de visas - som syns i bilden till höger i rutan för "Bildverifiering".
  Är bokstäverna/siffrorna i denna bild svåra att tyda, klicka på texten "Förnya bild" under bildrutan tills du får en bild där du säkert kan läsa vad det står.
  Not. Bildverifieringen är för att hindra automatiska inloggningar som bara är till för att spamma forum. Det finns här ett annat forum utan bildverifiering som förmodligen är världens mest spamsäkra forum där man kan skriva utan att behöva registrera sig. Det är ca. 100 försök varje dag att spamma det forumet. Men där finns ett avancerat spamskydd (egenhändigt konstruerat) som stoppar alla försök till spam.
  OBS! Skulle du råka ange fel teckenkombination för bildverifiering så gör det ingenting. Du får då bara direkt en begäran om att skriva in den nya kod som visas.
 7. Fyll i svaret frågan som är en extra kontroll att det inte är en spamrobot som försöker registrera sig.
 8. Klart! Men fyll gärna sedan direkt i kompletterande uppgifter i din profil
Om du registrerar dig i forumet från ett annat land än Sverige är det särskilt viktigt att du omedelbart fyller i din profil så att det framgår att du är från Norden, eftersom administratören i forumet stänger av den som registrerat sig från annat land om framtida spam misstänks komma från denna användare.

Under vissa perioder kan det ta några timmar efter registrering innan det är möjligt att skriva inlägg i forumet. Det beror på det nödvändiga säkerhetssystemet mot forumspam. Om du inte får direkt behörighet att skriva inlägg i forumet är det bara att vänta några timmar.
I samband med att du godkänns som användare i forumet får du en övergripande information om hur forumet fungerar som det är högst lämpligt att du läser igenom det första du gör.


Som ny användare har du under en kortare period efter registrering lite lägre behörigheter i forumet. Det är nödvändigt som skydd mot forumspam. Dock kommer i 99,99 % av fallen ingen av icke-spammare ens att märka detta.

Alla oregistrerade användare av forumet utanför de Nordiska länderna riskerar att per automatik få all åtkomst till forumet blockerad. Fyll gärna i din profil det första du gör när du registrerat dig, så att det går att uttolka om du är en verklig användare som inte har dåliga avsikter.

FORUMSPAM

TOR !!!
Anonymiseringstjänster fungerar väldigt dåligt gentemot detta forum!

Access till detta forum via vissa tjänster som TOR/anonym surfning har av säkerhetsskäl i stora delar blockerats och kommer löpande att utökas. Detta för att stoppa den massiva forumspam som saboterar Internet och riskerar att bli ett stort hinder mot yttrandefriheten i demokratiska länder.

Som det fungerar idag blockerar forumägare spammare på IP-nivå, med som konsekvens att många oskyldiga drabbas eftersom de oskyldiga personer som sedan nyttjar de IP som blockerats starkt begränsas i sin möjlighet att surfa och inhämta information.
Politikerna/EU har inte insett detta demokratiproblem och därför vidtas inga åtgärder på regeringsnivå mot dem som ägnar sig åt denna meningslösa typ av sabotage. Så länge de som står bakom forumspam inte spåras upp och ges hårda straff kommer spam i forum bara att öka i samma takt som demokratin minskar.

De som kör TOR och tjänster som anonymiserar IP kommer att blockeras från forumet. Helt och hållet (dvs de kommer inte ens att kunna se forumet).

Det står förvisso här i FAQ att avstängning kan undvikas genom att registrera sig i forumet, men eftersom de flesta av de IP som används i brottsligt syfte redan är blockerade (och automatiskt kommer att utökas alltefter att fler "farliga" IP dyker upp) för åtkomst till forumet så hjälper inte detta alltid.

Det enda sättet man per automatik kan kontrollera om någon besökare i forumet har obskyra avsikter är via IP. I detta forum gäller försiktighetsprincipen, dvs hellre fälla än fria.

Det sker dagligen flera hundra försök att sabotera detta forum (precis som det fungerar överallt annars på Internet). Tyvärr finns det inget sätt att läsa av den som sitter bakom tangenterna (eller som kör en robot mot forumet). Det enda sättet att stävja detta beteende är att använda sig av försiktighetsprincipen, för allas bästa, även om det då är oundvikligt att även en del av dem som är ute i ärliga avsikter drabbas.

En automatisk blockering av obskyra IP är tyvärr ett måste idag, som det ser ut på Internet, där djungelns lag gäller och inget land eller regering vill ta det minsta ansvar för de sabotage som pågår på Internet.

Note!
Spammers will be reported to all of the worlds systems for blocking forum spam (only by accessing this forum as a spammer will create a report so that you immediately will be blocked from all other forums in the world using these systems)!

Användarstöd
Den här avdelningen innehåller mycket information om att uppdatering av din egen profil, avatarer och surfalternativ etc.

Allmänt om forumets funktioner

Läsa och posta inlägg, bifoga filer, etc.

Tips för hur inlägg ska skrivas
RÖD TRÅD
Det är naturligtvis inte alltid helt lätt att pricka in rätt inlägg i en tråd, men man måste tänka som att det alltid är det första inlägget i varje tråd (eller ännu hellre, trådens rubrik enligt vad första inlägget i tråden handlar om) som ska styra vad resterande inlägg i samma tråd ska handla om.

Sedan leder ofta det ena till det andra, men avviker det man skriver om från den eller de frågor som det första inlägget berör så kan och bör man fundera på att i stället skapa en ny tråd och, vid behov, referera till den andra tråden.

Man måste tänka på följande saker;
 1. De inlägg som skrivs kommer att läsas under många, många år framöver. Många kommer att hitta till inläggen via sökmotorerna när man söker efter något specifikt som man är intresserad av. Då är det värdefullt för dem att hela tråden handlar om just det man sökt information om (och ju "rödare" tråd desto bättre resultat i sökmotorerna). Tänk dessutom på att vi alla har olika intressen. De som är intresserade av t.ex. styrelsens övervakning av medlemmar kanske inte är ett spår intresserade av kontroll av elförbrukningen... även om det i detta fall finns en gemensam nämnare (ordet "övervakning").
 2. Man får avsevärt bättre svar och respons på de inlägg som skrivs om man kan begränsa sig så mycket som möjligt i samma tråd. Har man t.ex. två olika ämnen att ta upp så kan det därför i vissa fall vara bättre att dela upp dessa på två trådar.
 3. Det blir snabbt omöjligt att följa en tråd om den blandas upp med olika ämnen.
 4. Om de första 1-3 meningarna i ditt inlägg (speciellt för tråden) på bästa möjliga sätt förklarar vad inlägget/tråden handlar om så kommer du att få mer intresse och bättre svar.
 5. Undvik att inleda inlägg med hälsningsfras och att avsluta inlägg med någon form av tackfras. Det tar bara bort fokus från det du skrivit i övrigt.
  OBS! Detta är inget krav på något sätt, bara ett tips för frågeställarens bästa. Det är bara roligt (nödvändigt) om man är lite personlig i inläggen, men det kan i vissa lägen vara bra att förlägga detta lite separat i slutet av ett inlägg. Men var och en gör naturligtvis som den vill!
 6. Ju sakligare man skriver desto mer lättläst och intressant blir det, med flera olika fördelar som konsekvens av detta.
 7. Ju fler olika typer av frågor du ställer i samma inlägg desto mer ökar risken för sämre svar. Var koncis! Och framförallt utforma din fråga på ett tydligt sätt. Max tre frågetecken per inlägg är en bra grundregel!
 8. Undvik att uppge personnamn i inlägget, speciellt namn på personer internt i bostadsrättsföreningen. Namn på dessa personer intresserar enbart möjligen de boende i föreningen. För varje personnamn som ges i ett inlägg minskar intresset för innehållet, och man tar bara bort fokus från ämnet.
 9. Stavar fel gör vi alla i hastigheten, men ju fler stavfel desto större risk för att intresset för inlägget försvinner när det blir svårläst.
 10. Ha tålamod om du frågar något. Ju mer komplicerad frågeställning desto mer tid behövs för att besvara frågor. Advokater och specialister har som regel dagar eller veckor på sig att fundera på frågeställningar. Begär inte det omöjliga. Om du inte fått något svar inom ett par dagar så kan du ge en påminnelse, men be då inte om ett svar utan utforma ditt inlägg som ett kompletterande förtydligande av det du skrivet (allt kan alltid förtydligas).
RUBRIKEN SKA SÄGA "ALLT"
Det är svårt att sätta rubriker, men de bästa trådarna är de där rubriken ger tydligaste möjliga bild av vad tråden sedan handlar om. Ibland ändrar Admin huvudrubriken på tråden för att underlätta för läsarna, men tyvärr hinner Admin inte ägna mycket tid åt detta (t.ex. rubriken "Hjälp!" gör inte att man hittar till det som skrivs under denna rubrik).

Rubriker är inte obligatoriska till inlägg i en redan startad tråd, men om du ändå skapar en tydlig och relevant sammanfattande rubrik på ditt inlägg, så kan du vara helt säker på att ditt inlägg blir mer uppmärksammat! Så skriv alltid en relevant rubrik!

SÖK
Väldigt många använder sig av sökfunktionen i detta forum (ej registrerade användare måste för varje sökning uppge en säkerhetskod, men det slipper man som registrerad användare i forumet).
Tyvärr tror jag däremot att inte så många nyttjar funktionen avancerad sökning och det innebär att man bara listar rubrikerna för varje tråd. Då går man alltså till 100 % enbart efter vad huvudrubriken till varje tråd säger, och riskerar därmed missa inlägg som mixats in i de olika trådarna. I sådana fall ger Google ett mycket bättre resultat över innehållet här än vad sökfunktionen i detta forum gör.

LÄTT ATT TAPPA TRÅDEN
T.ex. ämnet elövervakning är tveklöst ett intressant ämne, men även om det handlar om övervakning både i bredbandsövervakning som i elövervakning så är det ändå två helt olika ämnen, och blandas dessa två ämnen i samma tråd så går plötsligt diskussionen åt två olika håll och den röda tråden har tappats.

De flesta som går in i tråden om övervakning av medlemmar gör det för att läsa hur medlemmarna övervakas genom kontroll av bredbandstrafiken, kameraövervakning, loggar för taggsystem, registrering för utnyttjande av tvättstuga, och liknande.
De som är specifikt intresserade av medlemmarnas elförbrukning lär förmodligen inte komma till denna tråd eftersom rubriken inte signalerar att det är vad tråden handlar om.

Nu kan Admin flytta runt inlägg så att de hamnar rätt, så det är ingen ko på isen om vi gör fel. Men detta "runtflyttande" är ett rätt tidskrävande och komplicerat arbete som helst ska förekomma så lite som möjligt.
Dessutom är det ibland nästan omöjligt när inläggen går in i varandra. När Admin kapar trådar så tappas ofta information som gör att man förlorar den övergripande bilden om vad det handlar om.

Korta konkreta inlägg är bäst.
Och huvudrubriken är "livsviktig"!

Stavningskontroll
Det finns ingen stavningskontroll i forumet, men om man inte har detta i sin egen burk (ordbehandlingsprogram, webbläsare, Google, etc) så kan man stavningskontrollera sin text på t.ex.;
Svensk stavningskontroll på nätet - Petnoga
Stavningskontroll
Stavningskontroll - Spellstar online spell checker
Stavningskontroll på svenska
Stavningskontroll - Orangoo
Stava - Svensk rättstavning - KTH

Se även;
Översättningar

Fyll i din profil !
För att kunna ge mer precisa råd och slippa onödiga förvirringar, vänligen börja med att fylla i din profil när du registrerar dig i forumet.

Svaren och kommentarerna blir avsevärt bättre med en ifylld profil, där vi får veta vad för typ av brf du bor i, hur många medlemmar det är, etc.
Gå till Kontrollpanel.
Välj Redigera profil.
- Info som du vill visa för andra.
- En kort beskrivning av dig (rekommenderas starkt).
- Brf medlem i HSB/SBC/RB/Privat?: Är du medlem i en HSB, Riksbyggen, SBC eller privat brf? Ingen medlemsorganisation?
- Antal lgh:er: Hur många lgh:er?
- Bosparare?: Ja, var?/Nej
- Jag har brf-stadgarna?: Har du föreningens stadgar?
- När uppdaterades stadgarna senast?: ...
- Förtroendevald, som vad?: Innehar du någon förtroendepost i föreningen?
- Föreningens ekonomi: Har föreningen bra ekonomi?
(Det finns en ekonomisk plan med en besiktning av fastigheterna och förslag på vad som behöver göras. Begär kopia av den från styrelsen.)
- Övrigt om min brf: Nybildad?

Allmänt om mig: ? Har du några kunskaper om bygge, ekonomi eller annat som kan vara av värde i eller för ditt boende?

- Lägg in dig i en användargrupp (om användargrupper)
Det är inget obligatoriskt, men det underlättar ofta att svara på frågor om man vet lite mer om de grundläggande bitarna för föreningen och om frågeställaren.

Genom att sedan klicka på användarnamnet och sedan välja Visa allmän profil så kan man snabbt få allmän info om dig och din brf, vilket inte bara förenklar att ge svar utan även utökar möjligheten att få fler/bättre svar.

Det finns flera skäl till att profilen måste fyllas i. Men inte helt oväsentligt är att svaren på frågorna i profilen är viktiga för de flesta diskussioner. En ej ifylld profil kan resultera i att inget svar ges. Vi hoppar helt enkelt över tråden. Vår tid är som regel starkt begränsad och vi vill snabbt kunna få den grundläggande informationen om en medlem utan att behöva söka eller vänta på svar.

Bara för att nämna ett av övriga skäl så är det också viktigt för att skapa samhörighet och för att vi ska kunna hjälpa varanda med de olika intressen vi har.

Besökare från utlandet
Alla oregistrerade användare av forumet utanför de Nordiska länderna riskerar att per automatik få all åtkomst till forumet blockerad.

Om du registrerar dig i forumet från ett annat land än Sverige är det särskilt viktigt att du omedelbart fyller i din profil så att det framgår att du är från Norden, eftersom Admin stänger av den som registrerat sig från annat land om Admin misstänker framtida spam från denna användare.

Forumet innehåller dessutom en automatisk spärr som kan klicka in för dem som bara besöker (utan registrering) forumet från något land utanför Norden. Det innebär att åtkomsten till forumet riskerar att helt blockeras efter bara ett besök i forumet!

Speciellt gäller detta besökare från Tyskland, England, Holland, Polen, Belgien, Brasilien, de baltiska länderna, Kina, Hong-Kong, Taiwan och USA ! Besöker du forumet från något av dessa länder är det särskilt viktigt att du registerar dig så fort som möjligt i forumet (och visar i din profil att du är svensk) eftersom du i annat fall riskerar att inte komma åt forumet igen.

När jag skriver detta (dec 2010) är de värsta spamländerna i forum följande;
1. Ryssland (30 %), och spam från Ryssland ökar stadigt och konstant
2. Ukraina (13 %)
3. Övriga (12 %)
4. USA (12 %)
5. Holland (10 %)
6. Kina (9 %)
7. Tyskland (4 %)
8. Lettland (3 %)
9. England (2 %)
10. Polen (2 %)
11. Israel (1 %)
12. Indien (1 %)
Statistiken är något missvisande. Tyskland och Canada står för en avsevärt högre andel spam för forum i Europa.
Ovanstående nämnda länder riskerar att bli helt blockerade från sajter i andra länder om länderna inte vidtar drastiska åtgärder för att rejält reducera sin spam.

Note!
Spammers will be reported to all of the worlds systems for blocking forum spams.
Only by accessing this forum as a spammer will create a report so that you immediately will be blocked from all other forums in the world using any of these systems!

Warning for inarchive.com - A scam site!Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 09:02.


vBuletin® Version 3.6.8 Copyright ©2000 - 2023.
Allt om bostadsrätt - Sveriges största sajt om bostadsrätter - Köpa bostadsrätt privat utan mäklare