handdator

Visa fullständig version : Årsredovisning 1½ arbetsdagar innan stämman i brf


Yakumo
2008-04-28, 22:57
För er som inte har följt våra tidigare inlägg så har vi skrivit en motion om att få bygga altan.

Föreningen lade för en timme sedan (måndag 21:00) årseredovisningen i vårt postfack nere vid entrén. I årsredovisningen var vår motion med. Efter motionen så står det en rapport av en byggkonsult, anlitad av styrelsen och kompis med styrelseordföranden. I rapporten skriver han en massa halvdåliga argument till att vi INTE ska få bygga altan. Både konsulten och ordföranden jobbar på HSB. Föreningen är en HSB förening.

Efter rapporten så kommer det ett brev där styrelsen rekommenderar folk att rösta MOT att vi ska få bygga en altan.

På torsdag är det första maj och då är folk lediga och fredagen är klämdag för många.

Vi skulle gärna vilja anlita en egen byggkonsult men nu så har vi bara tisdag och kanske halva onsdagen på oss att hitta en byggkonsult som är ledig och som kan komma hit och undersöka samt skriva en rapport som han sen själv får köra hit och lägga på allas brevlåda eftersom posten aldrig skulle hinna fram.
Med andra ord så gott som omöjligt!!!!

Mina frågor är:
Får föreningen göra så här, d.v.s. inte ge oss en möjlighet att försvara oss?
Får föreningen uppmuntra folk att rösta NEJ (eller JA)?
Finns det inte någon möjlighet för oss att tvinga föreningen att skjuta upp röstningen om våran motion tills vi har haft tid att anlita en egen byggkonsult?

Myggan
2008-04-28, 23:40
Årsredovisning 1.5 arbetsdagar innan stämman får inte förekomma. Menar du kallelse till stämman?

En kallelse till årsstämman SKA skickas ut senast 2 veckor innan och då vill man gärna se att motionerna är med.

Årsredovisningen borde du ha haft för 1 månad sedan.

Styrelsen ska inte uppmana dina grannar att rösta för eller mot enligt vad du beskriver.

Yakumo
2008-04-28, 23:46
Kallelsen sattes upp ca en månad innan årsstämman som äger rum på måndag (5 maj).

Årsredovisningen, som innehåller information om året som gått, balans/resutaträkning samt motion med rapporten från byggkonsult fick vi ikväll 28 april.

Har du någon referens till lag/bestämmelser som styrkar detta?
Vi vill nämligen skriva ut det och dela ut till alla medlemar och försöka skjuta fram mötet.

Admin
2008-04-29, 07:53
Styrelsen i din brf har rent moraliskt och etiskt gjort fel, dock inte juridiskt.
Styrelsen inte bara får göra som den gjort, dvs att inte ge medlemmen möjlighet att försvara sig, det är också väldigt vanligt att så sker.

Ja, styrelsen får påverka stämman att rösta i en viss riktning, och i nästan alla fall i nästan alla brf:ar i Sverige så är det i riktning mot "nej".
En bra styrelse ger tunga argument för att stämman ska rösta mot en motionär, men så sker dock sällan.

Om det finns möjlighet att tvinga föreningen att skjuta upp röstningen?
Nej, det finns det inte.
Det enda ni kan göra är att påverka övriga medlemmar att antingen rösta för att skjuta upp frågan eller rösta ja för er motion.
Ni får använda alla metoder som styrelsen får för att påverka övriga medlemmar.
Ni kan knacka dörr, lämna flygblad, gå runt med protestplakat på gården, vad ni vill.

Problemet är att medan du själv får finansiera allt så använder styrelsen dina pengar mot dig.

Emellertid, om det stämmer som du säger att din styrelses ordförande och konsulten arbetar på HSB, och dessutom är kompisar, så låter det som att de kan fällas för jäv.

Vad som gäller avseende kallelse och årsredovisning står i era stadgar.

LEF 7 kap.
8 § Kallelse till en föreningsstämma får utfärdas tidigast fyra veckor före
stämman. Kallelsen skall utfärdas senast två veckor före ordinarie och en
vecka före extra stämma, om inte stadgarna föreskriver längre tid. Om en
stämma skjuts upp till en dag som infaller senare än fyra veckor efter det
att stämman har inletts, skall kallelse utfärdas till den fortsatta stämman.
Om det enligt denna lag eller stadgarna krävs för att ett
föreningsstämmobeslut skall bli giltigt att det fattas på två stämmor, får
kallelse till den senare stämman inte utfärdas innan den första stämman har
hållits. I en sådan kallelse skall anges vilket beslut den första stämman
har fattat.

I kallelsen skall tydligt anges de ärenden som skall förekomma på stämman.

Under minst en vecka före den stämma som avses i 4 § skall redovisningshand-
lingarna och revisionsberättelsen eller avskrifter därav hållas tillgängliga
för medlemmarna och innehavarna av förlagsandelar hos föreningen och genast
sändas till medlemmar och innehavare av förlagsandel som begär det.

9 § Om bestämmelser i denna lag eller stadgarna rörande kallelse till för-
eningsstämma eller tillhandahållande av handlingar har åsidosatts i ett ärende,
får stämman inte besluta i ärendet utan samtycke av alla medlemmar som berörs
av felet. Stämman får dock även utan sådant samtycke avgöra ett ärende som inte
har tagits upp i kallelsen, om ärendet enligt stadgarna skall förekomma på
stämman eller omedelbart föranleds av ett annat ärende som skall avgöras. Den
får också besluta att extra föreningsstämma skall sammankallas för behandling
av ärendet.


Kallelse till extra föreningsstämma som en revisor eller av minst en tiondel av samtliga röstberättigade eller det mindre antal som kan vara bestämt i stadgarna ska utfärdas inom fjorton dagar från den dag då sådan begäran kom in till föreningen.

Francois
2008-04-29, 09:08
Angående er altan: om ni redan har rätt till en uteplats med bestämd gräns, då tycker jag att ni kan inreda er uteplats som ni vill, d.v.s. att ni får bygga altan oavsett vad styrelsen säger.
Det var bara en tanke.

Yakumo
2008-04-29, 10:49
Vi har köpt en lägenhet som ligger på bottenvåningen. I prospektet stod det "föreningen är öppen till förslag vad gäller utbyggnad av egen uteplats mot innergården".

Nu har vi fått besked från styrelsen att vi inte får bygga en altan. Inför stämman har vi nu skrivit en motion för att rösta/diskutera denna fråga.

Francois
2008-04-29, 11:57
Jag försöker bara se om det finns en möjlighet för er att ta uteplatsen i anspråk först (kanske genom att bygga en gräns med en häck eller ett lågt staket) och sen göra vad ni vill ändå bakom häcken/staketet.
Vad det just altan styrelsen har nåt emot, eller att ta lite utomhusplats i anspråk?

Yakumo
2008-04-29, 13:11
Det är angående att ta utomhusplats i anspråk.