handdator

Visa fullständig version : Föreningens träd kvar eller bort för mer ljus? - Likabehandlingsprincipen


tractors
2009-05-25, 13:35
Styrelsen får inte gynna eller missgynna....
Våra hus (privat brf) ligger i ett vackert parkområde med fina träd. Karaktäristiskt för ett 50 - talsområde är, enligt stadsarkitekten, att husen
har byggts "bland träden". Väldigt många tycker att det är fint med park och träd. Ett par nyinflyttade har en annan åsikt. Bort med några träd.
"Vi vill ha in mera ljus". Träden fanns här när de flyttade hit för ett par år sedan. Är likabehandlingsprincipen tillämpbar i detta fall. Styrelsen får ju inte göra något som gynnar några och missgynnar några andra.

MikHo
2009-05-25, 20:28
motion till stämma, lika bra att föreningen får rösta om det i demokratisk anda.
Om inte det finns orsak till att plocka bort dem direkt, så som röta eller skadedjur.