handdator

Visa fullständig version : Ny typ av lägenheter på Ulleberg


Admin
2009-05-22, 20:12
På Ulleberg i Karlstad håller man just nu på att färdigställa sex fastigheter som ska bli en ny typ av lägenheter. De är varken hyresrätter eller bostadsrätter utan ägarlägenheter. Från och med finns regler om så kallade ägarlägenheter.
Enligt dem kan man numera äga en enskild lägenhet i ett flerbostadshus. Samma regler gäller då som när man äger en villa. Det är enklare att hyra ut och man kan inte bli vräkt om man inte sköter sig. Enligt stadsbyggnadsnämnden blir det här de första ägarlägenheterna i Sverige sedan lagen trädde i kraft.

NWT