handdator

Visa fullständig version : Stängning av tvättstuga i bostadsrättsförening


oyvinds
2009-05-22, 11:46
Styrelsen i min bostadsförening (HSB-medlem) har stängt tvättstugan. De tog detta beslut helt själv.

Jag har påpekat att ett slikt beslut bara kan tas av stämman enligt Bostadsrättlagen kap 9 §15 och satt krav på att frågon tas upp på stämman.

Styrelsen och nekar ta upp frågan om tvättstuga på stämman.

Jag har läst följande;

Tvättstuga - styrelsens rättigheter och skyldigheter

Fråga: På föreningens årsmöte beslutades om att renovera tvättstugan. Efteråt visade det sig att möjligheten till grovtvätt försvann.
Har styrelsen rätt att genomdriva en sådan försämring?

Svar: Styrelsen får utan stämmans godkännande besluta om underhåll av föreningens fastighet. En ombyggnad är däremot en stämmofråga.

Att ta bort möjlighet till grovtvätt kan dessutom vara en förändring av lägenheterna som kräver de berörda bostadsrättshavarnas samtycke.

Det betyder att uttryckligt godkännande måste inhämtas från var och en.
Är inte det gjort kan förändringen ändå genomföras om stämman röstar igenom förslaget med minst två tredjedels majoritet och dessutom hyresnämnden lämnar sitt godkännande.

Om däremot den tidigare möjligheten till grovtvätt har ersatts med en annan likvärdig funktion, exempelvis nya moderna tvättmaskiner som förutom normaltvätt även klarar grovtvätt, kräver förändringen knappast de berörda bostadsrättshavarnas samtycke.

Och;

Tvättstuga - styrelsens rättigheter och skyldigheter

Fråga: Vi saknar torkrum, torkskåpet fungerar inte med jämna mellanrum, och torktumlarens kapacitet räcker inte till. Vad kan man kräva beträffande föreningens tvättstuga?

Svar: Föreningen är inte skyldig att tillhandahålla tvättstuga för sina medlemmar. Men om det finns en tvättstuga sedan den ursprungliga upplåtelsen är styrelsen skyldig att hålla den i gott skick och se till att den fungerar tillfredsställande. Det ska då finnas tillräckliga torkmöjligheter.

Är ni missnöjda med underhållet eller med den befintiiga utrustningen, kan ni alltid påpeka detta för styrelsen genom en skrivelse eller i en motion till föreningsstämman.


Styrelsen har stängt av tvättstugan, så den är inte i gott skick och den fungerar inte tillfredsställande.

Hur går jag fram för att få tvättstugan tillbaks?


Se även;
Galina Toll, VD HSB Kristinehamn, anklagar detta forum för att inte vara seriöst (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=17034) - Hur seriös är Galina Toll ?

MikHo
2009-05-22, 14:54
om styrelsen vägrar svara på dina påtryckningar så kolla runt med dina grannar om vad de tycker.
Skriv därefter en motion till stämman där detta 'lagbrott' skall förklaras samt rivas upp.

oyvinds
2009-05-25, 06:52
om styrelsen vägrar svara på dina påtryckningar så kolla runt med dina grannar om vad de tycker.
Skriv därefter en motion till stämman där detta 'lagbrott' skall förklaras samt rivas upp.

Styrelsen tar inte upp motioner till stämman på stämman.

Finns det ett annet vis? Hur går man fram for å gjöra ett polisanmeldan her i Sverige?

Admin
2009-05-25, 08:21
Jag vet inte om detta brott är ett brott som lämpar sig för polisanmälan.
I och för sig... bryter man mot lagen så bryter man mot lagen.
Inte så lätt att veta vilka lagbrott som hör till polisen att utreda, men brott mot föreningslagen (http://hotpot.se/hsb-ny-foereningslag.htm) och bostadsrättslagen tycks inte höra dit, som regel.
Polisen hanterar ibland inte ens akuta ärenden, så oavsett vilket hör nog detta till något som polisen avskriver per automatik utan skäl.

Men fungerar det inte att kommunicera med styrelsen så samla ihop 10 % av medlemmarna i din brf och lämna in en begäran till styrelsen om kallelse till extrastämma.

Du har inte fyllt i din profil här, vilket gör det svårare att ge dig mer precisa råd.

stephan
2009-05-25, 08:33
Alla dessa småbrott som egenmäktige, maktgalna styrelser gör måste uppmärksammas.

Som admin skriver kan man noga anmäla sig blodig i många fall utan att det tas upp i Tingsrätt.

Ett sätt som jag anser måste provas för att saker som detta skall uppmärksammas är att skriva insändare till tidningar.

Det finns ju ofta "veckans tistel" och liknande i lokaltidningar.

Skriv...