handdator

Visa fullständig version : Avgift för altan på vind i brf


W78
2009-05-21, 19:15
Vi ska bygga till en befintlig vindslägenhet och har fått bygglov för att göra en altan.

Altanen kommer att byggas genom att en del av befintligt yttertak (plåt) tas bort och ett altangolv, glasdörr och sidoväggar byggs.

Enligt regelverket för totalyta och bostadsyta i en bostadsrätt så kommer inte altanen att räknas in i boytan - därmed kommer altanytan inte heller att öka lägenhetens andelstal i föreningen (dvs, ingen ökning av ordinarie månadsavgift).

Styrelsen hävdar att en altan medför ökade underhållskostnader för föreningen (jämfört med det övriga taket) och de vill därför ta ut en månadskostnad för "underhåll" som läggs på den normala avgiften, som styrs av andelstalet (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13010).

Har tre frågor kring detta:
1. Har en förening rätt att ta ut en extra underhållsavgift för en altan?
2. Finns det någon praxis eller erfarenheter kring detta?
3. Om man kan ta ut en underhållsavgift, hur ska (kan) den beräknas?

Tacksam för råd från de som har erfarenheter av denna situation!


För mer information om andelstal i bostadsrättsförening, se bl a;
Andelstal i brf- förändra andelstal för bostadsrätt (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13010) - Faktabanken

Andelstal, andel, betalningsgrundande andel, laglig grund (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=11537)

För lätt att omfördela årsavgifterna - andelstal i brf (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14662)

Kringgående av 3/4-majoritet för ändring av årsavgiftsberäkning (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=15679)

Samma andelstal men olika avgifter (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13009) - Koppling mellan andelstal och avgift i en brf

Insats eller andelstal som fördelningsgrund för avgifterna i en brf? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8610) - Faktabanken

Skillnad mellan andelstal för insater och andelstal för beräkning av avgifter (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=17720)

Beräkna andelstal (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13649)

Beräkna andelstal och årsavgift för nybyggda lägenheter (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=15697)

Utökad boendeyta - högre månadskostnad (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=11454)

Dubbla andelstal i brf (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14857) - Andelstal ska anges vid försäljning av en bostadsrätt och att detta kan innebära att två andelstal måste anges

Avgiftsskillnader i brf, mer än grava. Andelstal (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=1475)

Ökat taxeringsvärde koppling till andelstal i brf? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14490)

Köpa del av grannens lägenhet i brf och omräkning av andelstal (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=10293)

Kostnader för bredband fördelat enligt andelstal? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=15916)

Frågor kring råvindsupplåtelse (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=15877) - Exempel på hur andelstal räknas ut

Utvidgning av föreningens verksamhet i brf - Innebär en vindsförsäljning även ändrade andelstal? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14271)

Avskrivningar av brf-fastighetens värde (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14031) - Vindsutrymme och höjning av andelstal för att täcka ökade kostnader

Andelstal vid ombyggnad av källare (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=204)
Bygga om källare till en del av lägenheten, hur ska andelstal beräknas? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13368)

Tillbyggnad och höjd avgift i brf (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=1213) - Vad styr andelstal? Höjning av andelstal måste kunna motiveras utifrån lag/stadgar

Arrendeavtal för bakgård till bostadsrättsförening och andelstal (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12255)

Sänka avgift / ändra andelstal? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=16395)

Avgiftssänkning i brf - Felaktiga beslut? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=4597) - Årsavgift kopplad till ekonomisk plan... men vilken?

Fördelning av kapitaltillskott baserat på andelstal? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=69)

Höjning av enskild medlems avgift - andelstal i brf (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8788) - Frågor om andelstal i brf

Nya andelstal i brf. Olika andelstal för lika lägenheter (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8786) - Frågor om andelstal i bostadsrättsförening

j.a
2009-05-22, 09:54
Föreningen kan besluta att andelstalet ska räknas om oavsett om det är boyta eller biyta. Således kan avgiften alltså räknas upp.

Man använder normalt samma principer för att beräkna andelstalen som man gjort när föreningen bildades. T ex högre andelstal för balkong än utan eller högre avgift för kök istället kokvrå, högre andelstal ju högre upp man bor är också vanligt (särskilt om det finns hiss) m.m.

Det brukar alltså beräknas såväl på standard, storlek som vilket underhåll som föreningen behöver göra på ytan. Men olika föreningar kan ha använt olika principer, en rak kvm-fördelning brukar dock sällan vara enda faktorn. Ökat underhållsansvar i och med en terass är en rimlig utgångspunkt för att beräkna avgiften.

Även om ni inte lägger terassen till er bostadsrätt behöver man upprätta ett hyresavtal för utrymmet där samma fråga kommer upp igen.

Francois
2009-05-22, 10:58
Jag tycker att din styrelse ska visa underlag på merkostnaderna de påstår föreningen har.

Eller så kan styrelsen skriva en proposition (motion) till nästa stämma att de ändrar andelstalen. Stämman kan då bestämma om ni verkligen orsakar en merkostnad eller om ni gör anspråk på en del av föreningen som de andra går miste av. Stämman BORDE (i mitt tycke) inte ändra andelstalen om terassen bara utökar värdet på er lägenhet (vilket det förmodligen gör).

Gusten
2009-05-22, 11:58
Vid nybyggnation brukar man ta fram särskilda andelstal som används enbart för årsavgiftsfördelning och som avviker något
från det inbördes förhållandet mellan insatserna (ibland även vid ombildning från hyresrätt till bostadsrätt).

Mot rubbning av det inbördes förhållandet mellan insatserna finns ett minoritetsskydd genom att det krävs att samtliga medlemmar biträder beslutet alternativt 2/3-majoritet på 2:a stämman och rätt att få skäligheten i förändringen prövad i hyresnämnden.
Tyvärr verkar minoritetsskyddet vara sämre mot ändring av andelstal som används enbart för årsavgiftsfördelning.
En majoritet kan rösta igenom att en viss medlem ska beläggas med högre andelstal för årsavgiften utan att medlemmen har möjlighet att få skäligheten i detta prövad i hyresnämnden.

En annan fråga är hur nya andelstal ska dokumenteras för att bli giltiga.
Kan man ha gamla andelstal dokumenterade i den ekonomiska planen och samtidigt ha nya andelstal dokumenterade i ett stämmoprotokoll utan att det finns någon hänvisning till detta stämmoprotokoll i stadgarna?