handdator

Visa fullständig version : Tyckande av HSB Malmös VD


Goran
2009-05-21, 17:55
Så här skriver HSB Malmös VD Michael Carlsson i HSB Malmö nytt, nu endast i digital form
Till årets stämma fanns en motion om att HSB Malmö nytt även framöver ska komma ut i pappersform.
Stämman avslog den ! Vår satsning visar sig vara rätt !

Vad är det för något som visar att satsningen var rätt ? Att stämman beslutade att avslå motionen ? Man avslog ju alla motioner ! Michael Carlsson menar alltså på fullaste allvar att om stämman fattar ett beslut så är det rätt. Det är nog bara i Michel Carlssons värld det är på det viset.

Han avslutar med följande : Det går fort nu. Så är det i den digitala världen, här finns inga hastighetskontroller….

Det är så sant så-men det finns det inte heller när det gäller ökningstakten för HSB Malmös VD lön. Det finns inte ens ett gupp för att stoppa farten. Fartblindhet är det som kännetecknar det arbetssätt som VD och styrelse för närvarande sysslar med. Nu senast när HSB Malmö kastar 130000:- i sjön i samband med det klander som man självförvållat har drabbats av. Tror att VD Michael Carlsson också ser detta som en satsning som var rätt. Precis som spekulationen med obligationen som blev till en förlust på närmare 2 miljoner kronor.

Vad har för övrigt hänt med bilderna på Michael Carlsson, de bilder som varit en följetong under 2008 och fram tills nu i HSB Malmö nytt. Har kameran gått sönder ? Det var väl för väl i så fall.