handdator

Visa fullständig version : Ekonomisk plan för brf


Trötter
2009-05-21, 14:33
Jag har frågat efter den ekonomiska planen men har aldrig blivit delgiven denna så jag har fått gräva under 4 månader i olika arkiv bla. Bolagsverket, Länsstyrelsen, Statsarkivet och tillslut Lansarkivet för att få se planen, och har nu denna gamla plan i min besittning. Jag tror att jag kan få med mig medlemmar i föreningen för att uppdatera planen till ett mer modernt format.

Är det någon som har erfarenheter att upprätta en ekonomisk plan eller har skrivit om en gammal plan. I vår förening så har den ekonomiska planen ingen verklighetsförankring p.g.a att planen upp rättades för 65 år sedan.


Så jag skulle var tacksam om det är någon som kan tipsa om hur man skall gå till väg. Har planer på att göra detta arbete själv för föreningen, enligt HSB kostar det minst 50 000 kr för att HSB skall göra detta arbete.

j.a
2009-05-21, 14:48
En ekonomisk plan behöver bara upprättas under vissa särskilda omständigheter. Har det inträffat något nyligen som äventyrar föreningens ekonomi eller står ni inför ett stort projekt? T ex vindsbygge, stort stambyte etc.

Trötter
2009-05-21, 15:13
Vi har ett behov av renovering som upp går till ca 2 000 000 kr och har vi har en omsättning på ca 550 000 kr/år på 12 bostäder så detta borde var en betydande förändring för föreningens ekonomi samt att den gamla planen inte har någonting med verkligheten att göra.

Planen finns inte tillgänglig hos styrelsen häller, och jag antar att styrelsen inte kommer att göra något för att göra planen tillgänglig för de medlemmar som är intresserad av att studera informationen i planen.

stephan
2009-05-25, 10:16
http://sesam.se/search/?c=g&q=Prop.%201990%2F91%3A92

Proposition 1990/91:92 med förslag till ny bostadsrättslag, m.m.

Här finns att läsa lite mer om hur lagfixarna diskuterat när en ekonomisk plan bör göras om.

från sidan 171.

schrapet
2009-05-26, 09:50
Jag har inte gjort någon ekonomisk plan men att låta HSB göra det för 50 lakan anser jag vara bortkastade pengar. Kontakta Boverket i Karlskrona så kan de nog ge dig ett exempel på hur en ekonomisk plan "av idag" skall vara utformad. Sedan skall den godkännas av någon av Boverket godkända granskare i ditt län. Du kan nog få mycket hjälp bara av att läsa Boverkets hemsida. Vill du se hur en fräsch ekonomisk plan ser ut så kan du låtsas vara spekulant på en nyproducerad lägenhet som uppförs på din hemort. Be att få en kopia på den ekonomiska planen av säljaren. Lycka till /SP

Trötter
2009-05-26, 10:02
Jag har författat en ekonomisk plan och kommer att se om medlemmarna är intresserad av att tillämpa planen. Om det finns intresse på forumet så lägger jag gärna ut info om hur jag har gjort och information angående matematiken, kring känslighetsanalysen. :4:

totiki
2009-05-26, 12:37
Det kan ju vara viktigt att notera detta angående intygsgivarna ifall man funderar på att göra en egen ekonomisk plan:

3 § Intygsgivare utses bland dem som regeringen eller den myndighet som
regeringen bestämmer har förklarat behöriga att utfärda sådant intyg.
Det är inte tillåtet att utse någon till intygsgivare, om det finns någon omständighet som kan rubba förtroendet för dennes opartiskhet. Endast en av intygsgivama får vara anställd hos företag, organisation eller någon annan som har bildat bostadsrättsföreningen eller hjälpt till med föreningsbildningen eller med att upprätta den ekonomiska planen.

Trötter
2009-05-26, 15:59
Det kan ju vara viktigt att notera detta angående intygsgivarna ifall man funderar på att göra en egen ekonomisk plan:

3 § Intygsgivare utses bland dem som regeringen eller den myndighet som
regeringen bestämmer har förklarat behöriga att utfärda sådant intyg.
Det är inte tillåtet att utse någon till intygsgivare, om det finns någon omständighet som kan rubba förtroendet för dennes opartiskhet. Endast en av intygsgivama får vara anställd hos företag, organisation eller någon annan som har bildat bostadsrättsföreningen eller hjälpt till med föreningsbildningen eller med att upprätta den ekonomiska planen.

Intygs givare granskar innehållet i planen och kontrollerar att föreningens ekonomiska långsiktighet är betryggad enligt beräkningarna. Den ekonomiska kakylen i planerna är ju endast en vägledning eller snarare en spekulation om framtiden. Det är bara att gå tillbaks till slutet av 80talet för att se hur relevanta planerna var när många föreningar försates i konkurs pga överbelåning och överdrivna åtagande.

Intygsgivare godkänns av Boverket och planen registreras av Bolagsverket

Allt om Ek plan http://www.boverket.se/Om-Boverket/Webbokhandel/Publikationer/2007/Ekonomiska-planer-for-bostadsrattsforeningar/

Alla intygsgivare enligt Boverket http://www.boverket.se/Bygga--forvalta/Certifierade-personer-och-intygsgivare/

totiki
2009-05-26, 17:05
Så är det säkert, men i en ekonomisk plan brukar ju även ingå en besiktning av fastigheten för att fastställa direkta eller långsiktiga behov. En uppskattning av kostnaderna o s v. som bör ingå i den plan som upprättas. Och slutligen skall den godkännas av "av behörig myndighet utsedd intygsgivare" ifall man tänker sig att registrera den.

Skall man inte registrera den kan man givetvis avstå från godkännande.
Men oavsett vilket, vill man väl att den skall vara så väl utförd som möjligt. Annars är väl jobbet onödigt.

En väl genomförd underhållsplan, med väl underbyggda kostnadskalkyler och som följer de av riksbanken och konjunkturinstitutet utfärdade prognoserna gällande inflation och räntor, kan säkert fylla samma funktion.

Det är ju mycket bra att du gjort en egen ekonomisk plan med känslighetskalkyl. Särskilt när er gamla är förlegad med 65 år.
Vilket syfte tänkte du att den skall fylla? Jag menar som är utöver vad en underhållsplan ger om du tillför känslighetskalkylen? Och till vilken hjälp skall den vara för föreningen?
Hade du tänkt att den skulle registreras? Behövs det när föreningen redan är bildad?
Är det så att ni har en omvälvande förändring på gång som totalt förändrar det ekonomiska läget?

ejnarekstr
2009-05-30, 12:04
. Har planer på att göra detta arbete själv för föreningen, enligt ....

Ja, det är ett tillfälle till manipulation, kinkigt om man är medveten om att man ska bo kvar i huset och kan bli utsatt för misstanke om att ha skaffat sig någon avgiftsfördel (eex.vis) genom att redigera om det gamla, gällande ekonomiska planen, t.ex. avlägsna en sida för gott och sen påstå att den aldrig funnits. Ha ho! Men om du samarbetar med revisorn och med ordf så lyckas listigheterna nästan alltid. Eljest plats på en anstalt under ett par år...

:5:

Trötter
2009-06-01, 11:22
Ja, det är ett tillfälle till manipulation, kinkigt om man är medveten om att man ska bo kvar i huset och kan bli utsatt för misstanke om att ha skaffat sig någon avgiftsfördel (eex.vis) genom att redigera om det gamla, gällande ekonomiska planen, t.ex. avlägsna en sida för gott och sen påstå att den aldrig funnits. Ha ho! Men om du samarbetar med revisorn och med ordf så lyckas listigheterna nästan alltid. Eljest plats på en anstalt under ett par år...

:5:

Vad har du för erfarenhet angående frågan?

Anledningen till att det finns ett vist intresse att uppdatera planen är att den befintliga planen inte finns tillgänglig hos styrelsen för medlemmarna. Bolagsverket rekommendera oss att upprätta en ny plan efter att vi utfört våra kostsamma renoveringar. Jag har skapat ett utdrag till en ekonomisk plan för vår förening, och kommer att delge denna till medlemmarna i föreningen tillsammans med andra planer för att se om det finns något som kan tilläggas i min förslag till ek p.

Mitt inlägg är för att se om jag kan få någon hjälp av seriösa medlemmar i detta förträffliga forum. Jag har ingen avsikt med att manipulera eller förvanska någonting. Det verkar som du har erfarenhet vad gäller att upprätta liknande handlingar.:(

Trötter
2009-06-01, 11:39
Så är det säkert, men i en ekonomisk plan brukar ju även ingå en besiktning av fastigheten för att fastställa direkta eller långsiktiga behov. En uppskattning av kostnaderna o s v. som bör ingå i den plan som upprättas. Och slutligen skall den godkännas av "av behörig myndighet utsedd intygsgivare" ifall man tänker sig att registrera den.

Skall man inte registrera den kan man givetvis avstå från godkännande.
Men oavsett vilket, vill man väl att den skall vara så väl utförd som möjligt. Annars är väl jobbet onödigt.

En väl genomförd underhållsplan, med väl underbyggda kostnadskalkyler och som följer de av riksbanken och konjunkturinstitutet utfärdade prognoserna gällande inflation och räntor, kan säkert fylla samma funktion.

Det är ju mycket bra att du gjort en egen ekonomisk plan med känslighetskalkyl. Särskilt när er gamla är förlegad med 65 år.
Vilket syfte tänkte du att den skall fylla? Jag menar som är utöver vad en underhållsplan ger om du tillför känslighetskalkylen? Och till vilken hjälp skall den vara för föreningen?
Hade du tänkt att den skulle registreras? Behövs det när föreningen redan är bildad?
Är det så att ni har en omvälvande förändring på gång som totalt förändrar det ekonomiska läget?


Ek planen skall vara tillgänglig för medlemmar och eventuella seriösa mäklare för att se på föreningens ekonomiska stabilitet och hur föreningen är ämnad att drivas för en längre period. Eftersom föreningen kommer att belastas med stora kostnader angående renoveringar och ombyggnad så är vi av den åsikten att planen skall utformas efter de nya ekonomiska premisserna som kommer att uppstå.

Jag har tittat på andra planer som finns tillgängliga på nätet och utgått från dessa när jag har utformat planen. Föreningen har en väl genomförd underhållsplan med uppskattade kostnader för de olika posterna, och som uppdateras med jämna mellanrum enligt de regler som finns på området.

Ett problem som vi har är att den sittande styrelsen inte har förmågan att planera eller budgetera dessa renoveringar på långsikt, vilket gör oss lite oroliga. Styrelsen lägger allting i knäna på HSB som troligen kommer att skinna oss på pengar om vi inte får till en förändring.

totiki
2009-06-02, 09:12
Det verkar som en bra plan.

Hade du tänkt att den skulle registreras? Behövs det när föreningen redan är bildad?
Kan du få föreningen att följa planen utan att registrera den så sparar du ytterliggare medel. Men en registrering kan vara ett formalia som känns som tvingande för styrelsen, vilket kan vara bra då ni inte litar på styrelsens förmåga, så klart.

Det verkar som ni har en omvälvande förändring på gång som totalt förändrar det ekonomiska läget och då förespråkar lagen att ny ekonomisk plan upprättas, så vitt jag förstår. Även banken kan anse att en ekonomisk plan bör upprättas ifall belåningsgraden på föreningen överskrider ett visst %-tal i förhållande till tillgångarna.