handdator

Visa fullständig version : Skatteverkets experter chattade med läsarna - Barometern-OT


Admin
2009-05-20, 19:51
Du måste fyllt 18 år och stå som ägare till boendet (småhus, bostadsrätt). När vi såg Martin Timell och hans program nämnde han att den familjen kunde få tillbaka 500 000 kr i skattereduktion eftersom de var 10 ägare (även de åtta barnen ägde ju huset) ...

Hur kan företagaren kontrollera att bostadägaren har rätt till rotavdrag och hur stort belopp som återstår?
Eftersom uppgiften om "ROT-saldot" är preminiär är det också en sekretessbelagd uppgift. Så det är endast kunden själv som kan få sina uppgifter. Så du som utför tjänsten/arbetet får helt enkelt begära uppgiften från kunden.
Det är endast bostadsägaren som kan begära ut ett utdrag från Skatteverket.
Klicka här för att läsa hela artikeln (Barometern-OT)... (http://www.barometern.se/nyheter/ekonomi/skatteverkets-experter-chattade-med-lasarna(1335611).gm)

15 frågor och svar om rot-avdragVem har rätt till skattereduktion?
Följande förutsättningar måste vara uppfyllda för att du ska ha rätt till skattereduktion för hushållsarbete (inklusive ROT-arbeten).
Den som söker skattereduktion - måste ha varit obegränsat skattskyldig under beskattningsåret - vid beskattningsårets utgång är minst 18 år, och - har haft utgifter för hushållsarbete, även ROT-arbete. Även du som är begränsat skattskyldig i Sverige kan få skattereduktion om du har begärt att få bli beskattad enligt inkomstskattelagen och ditt överskott av förvärvsinkomster i Sverige och i andra länder, uteslutande eller så gott som uteslutande, utgörs av överskott av förvärvsinkomster i Sverige. Skattereduktion tillgodoräknas även dödsbo för hushållsarbete som har utförts före dödsfallet.

Kan jag få skattereduktion även om jag inte betalar någon skatt?
Du kan aldrig få skattereduktion med ett högre belopp än vad du ska betala i slutlig skatt. Om du inte ska betala någon slutlig skatt så får du ingen skattereduktion eftersom det inte finns någon skatt att räkna av emot.

11) Hur är det med markarbeten?
När det gäller markarbeten är det fortfarande inte helt klart vilka arbeten som kommer ger rätt till skattereduktion. Av det förslag som finns framgår att markarbeten som avser grävning för ledningar för t.ex. el eller värme i direkt anslutning till byggnaden borrning för bergvärme och brunnsborrning ska ge rätt till skattereduktion förutsatt att arbetet är utfört i nära anslutning till huset.
Klicka här för att läsa hela artikeln (Barometern-OT)... (http://www.barometern.se/nyheter/kalmar/15-fragor-och-svar-om-rot-avdrag(1335201).gm)

Experter chattade om ROT-avdraget
Du måste fyllt 18 år och stå som ägare till boendet (småhus, bostadsrätt).
Klicka här för att läsa hela artikeln (Smålandsposten)... (http://www.smp.se/nyheter/experter-chattade-om-rot-avdraget(1336607).gm)