handdator

Visa fullständig version : Årsstämma som blev uppskjuten


martin.a
2009-05-20, 00:13
Vi hade årstämma i dag som slutade med att vi utsåg en granskningsman från länstyrelsen som skall granska bokslutet. Varför undrar ni säkert, jo 19 av 32 punkter var ändrade i årets bokslut när man jämför 2007 2006 och 2oo5 års bokslut. Som exempel likviditen stod som 400 % i 2007 års boklsut i år stod den att den var 200% år 2007 totalt var det 19 0lika punkter som var ändrade och inte stämde. Styrelsen och revisorer hade godkänt detta. Det är en riksbyggen förening. Dessutom kom det fram att föreningen betalat 50 000 för en bokslutskonferance för styrelsen utöver styrelse arvoden som är på 100 ooo kr. Jo det är riksbyggen det handlar om.

Vi får hoppas att granskningsmannen från länstyrelsen hittar något.
Är det inte allvarilgt när siffror från bokslut ändras på detta vis?

Hälsningar Martin

clabbe
2009-05-20, 06:35
Jag förstår inte riktigt. Menar du att vad som stod om 2007 skiljer sig mellan 2007 och 2008 års bokslut, eller menar du att t.ex. likviditeten har ändrats från 400% 2007 till 200% 2008?
För tidigare år måste det ju finnas fastställda och av styrelse och revisor undertecknade årsredovisningar som inte kan ändras utan att en föreningsstämma beslutar det.

martin.a
2009-05-20, 07:55
Jag menar att det som stod i 2007 2006 och 2005 års årsredovisningar skiljer sig från det som står i 2008 års årsredovisning på 19 olika punkter. Så det som redan är faställt är ändrat till årets årsredovisning.

Martin

clabbe
2009-05-20, 08:40
Framkom det någon förklaring till detta på stämman?

martin.a
2009-05-20, 08:55
Nej det fanns ingen förklaring till detta.... det lyftes också en fråga om nuvarande styrelse kunde sitta kvar eftersom de undertecknat en årsredovisning som inte stämde. Riksbyggensrepresentant tillika ordförande under mötet sa att de kunde de göra, men är detta riktigt kan styrelsen verkligen sitta kvar ?

clabbe
2009-05-20, 09:02
Om medlemmarna vill det kan styrelsen alltid omväljas.

martin.a
2009-05-20, 09:11
Frågan lyftes på årsmötet om styrelsen kan sitta kvar på gund att en oberoende granskingsman från länstyrelsen skulle utses riksbyggens reprensentant tillika ordförande under mötet svarade då att styrelsen skall sitta kvar. Vilket jag tycker är konstigt.