handdator

Visa fullständig version : Suppleants undertecknande av årsredovisning


Investigator
2009-05-19, 20:58
Hej!

Hittade följande två källor på webben

http://www.ab.se/go.asp?mainpage=http://www.ab.se/mainframe/redovisningskatt/Bokslut/Underteckna.htm
http://bolagsverket.se/informationsmaterial/arsredovisningar/829vn.html

Av dessa framgår

styrelseledamot måsta ha giltigt förfall för att underlåta att underteckna årsredovisningen, och ganska stora krav ställs för detta – t ex ”allvarlig sjukdom som innebär att personen i fråga fysiskt inte kan underteckna”
motivering skall införas i årsredovisningen varför ledamoten ej undertecknat
det ska framgå vid underskriften att personen undertecknat i egenskap av styrelsesuppleant samt vilken styrelseledamot som ersatts.


Förmodligen är det väl fler än jag, som inte blir förvånade, om detta visar sig vara ganska okänt bland
bostadsrättsföreningarna och att det följaktligen sällan eller aldrig tillämpas i praktiken.

En annan fråga – som jag ej har svaret på – är: spelar det någon roll?

Kan en felande styrelseledamot/styrelse drabbas av någon påföljd eller annat trassel p g a brott mot reglerna?

Kan medlemmarna i föreningen hamna i sämre ställning visavi styrelsen – minskas till exempel
ansvaret för den ledamot, som ej undertecknat?

Vore kul, om någon har svar eller synpunkter på om dessa regler har någon praktisk betydelse.

Admin
2009-05-20, 17:19
Jag kan säga att jag kollat upp denna fråga lite.
Det gjorde jag genom att kontakta Bolagsverket för att fråga varför de inte anmärkt på att alla styrelseledamöter inte undertecknat HSB Malmös årsredovisning 2008.

Deras svar var att de missat detta.

Min fråga i retur var om de tänkte göra något åt detta och i så fall vad.
Svaret blev att de inte brydde sig i och med att årsredovisningen registrerats.

Hade jag anmärkt på detta innan Bolagsverket registrerade årsredovisningen hade det tydligen varit en annan femma, men om det då är några straffsanktioner förenat med underlåtande av undertecknande av årsredovisningen känner jag inte till.

Man kan ju också vägra att underteckna en årsredovisning om man inte anser att den är korrekt, som du nämner här i punkt 2, men hur förfarandet ser ut då känner jag inte till och om det kan leda till några konsekvenser om regelverket för detta bryts mot (t.ex. om notering om anledningen saknas) vet jag om möjligt ännu mindre om.

Min gissning är att om det kan påvisas att föreningen drabbats av någon skada pga brister i undertecknandet så kan nog de ansvariga ställas till svars... annars inte.

Att suppleanter undertecknar årsredovisningen hör nog till ovanligheterna, även om denna suppleant trätt in några gånger för annan ledamot.