handdator

Visa fullständig version : HSB Malmö erkänner fel på årsstämman 2008 !!!


Admin
2009-05-19, 17:50
Mitt klander avseende HSBs årsstämma 2008 slutade idag 2009-05-19 med en överenskommelse enligt nedan:

Jag åtar mig att begränsa mina motioner till såväl antal som omfång.
HSB Malmö Ek. För. åtar sig å andra sidan att verka för att motioner ska behandlas enligt gängse normer.Jag försökte få gängse normer definierat genom att föreslå följande exempel på vad gängse normer betyder (baserat på de fel som begåtts av HSB Malmö och dess fullmäktige):

Alla motioner från olika motionärer ska behandlas lika.
Styrelsen ska besvara varje motion.
Rekommendation till stämman från styrelsen ska innehålla en konsekvensanalys (dvs avslag/bifall på sakliga grunder).
Om motion avslås på en stämma är motionären fri att återkomma med motionen till framtida stämma.
HSB Malmö åtar sig att behandla motioner enligt gängse principer (individuellt).Rådmannen, såväl som HSB Malmös företrädare Blanka Kruljac med sin medhjälpare Mats Eriksson, ansåg dock att dessa bitar var självklara och därför inte behövde ingå i formuleringen. Detta innebar således att jag kunde gå med på denna överenskommelse.

Eftersom såväl rådman som representanterna för HSB Malmö agerade enligt ovan betyder detta att HSB Malmö erkänner att man tidigare inte behandlat mina motioner enligt gängse normer.
Nu har man förbundit sig att göra detta. Jag kunde därför med gott samvete gå med på denna överenskommelse.

Vi kom också överens som att var och en står för sina rättegångskostnader, vilka för HSB Malmö så här långt uppgår till runt 130.000 kr enligt Blanka Kruljac (detta alltså för prestationen att skriva 7 A4-sidor, varav de första fyra sidorna innehållande i princip enbart rena kränkningar av mig, troligen var författade av HSB Malmös styrelse).


Mer info kommer senare (som jag lovar kommer att vara särskilt intresssant för den som vill veta hur rutinerna är på tingsrätten).


Se även;

Stämmoprotokoll, HSB Malmö, 2011 (http://hotpot.se/Pdf/hsb-malmo-stammoprotokoll-2011-05-07.pdf)

Stämmoprotokoll, HSB Malmö, 2010 (http://hotpot.se/Pdf/hsb-malmo-protokoll-arsstamma-2010.pdf)

Stämmoprotokoll, HSB Malmö, 2009 (http://hotpot.se/Pdf/hsb-malmo-stammoprotokoll-090425.pdf)

Stämmoprotokoll, HSB Malmö, 2008 (http://hotpot.se/Pdf/hsb-malmo-stammoprotokoll-080426.pdf)

Admin
2009-05-20, 10:46
Det lönar sig alltså att klandra stämmor. Man kanske inte får precis som man vill, men ett erkännande om att HSB Malmö gjort fel och ett löfte om förbättringar i motionshanteringen i framtiden är inte så illa det.

Bara lite tråkigt att detta inte kunde lösas utan tingsrättens inblandning och utan att medlemmarna i HSB Malmö behövde belastas med 130.000 kr (förmodligen mer) helt i onödan, i samband med att jag (till HSB Malmös styrelse) efterfrågade en dialog om just detta innan jag lämnade in klandret.

Jag hade ingen som helst personlig vinning av klandret, utan klandret var för HSB:s samtliga medlemmar. Men i sådana här frågor, där stämmor misskötts, är det kanske fler medlemmar som måste ta avstånd från. Inte så roligt att oftast föra en ganska ensam kamp för demokratisering av HSB.

Eftersom jag nu dessutom funderar på att gå ur HSB, eftersom jag har lite svårt att se någon medlemsnytta med HSB där medlemmarna saknar inflytande, så är detta klander nu dessutom av underordnad betydelse för min egen personliga del.

Goran
2009-05-20, 17:51
Det är ju alldeles uppenbart att HSB Malmö och dess styrelse haft fel redan från början. Man har nu kastat ut över 130000:- till advokater bosatta i Stockholm. Vad kostar bara rese, övernattningskostnader och traktamente med mera.
Det är lätt att ta pengar ur andras plånböcker.

Om man förstått att man haft fel från början så hade man ju inte nu behövt betala dessa kostnader med medlemmarnas pengar.

Alla som var på stämman vet ju att den inte följde de regler som finns för en föreningsstämma. Vad drar styrelsen för slutsats av denna överenskommelse. För att använda Åke Perssons vokabulär : Har ni lärt er något nu ?

Och ännu viktigare : Står ni för konsekvenserna av ert handlande och lämnar era platser till förfogande åt personer som står för det självklara nämligen att värna om medlemmarnas bästa sett inte minst ur ett ekonomiskt perspektiv.

Och hur känner sig de fullmäktigeledamöter som var närvarande på stämman 2008 ? Förresten var det inte bättre på årets stämma.

Kulan
2009-05-21, 14:14
Genom att åta sig att framgent behandla motioner enligt gängse normer där gängse normer förtydligats enligt Admin: s inlägg erkänner HSB Malmö att man tidigare inte förfarit enligt just gängse normer. Detta innebär ju ett erkännande att klandret var rätt och att man för detta lagt ut 130 000 kronor för något som alla sunt tänkande varelser kunde inse omedelbart.

Så tänker man uppenbarligen inte på HSB Malmö det är ju bara OPM other people´s money.
I detta fall är det medlemmarnas dvs. ägarnas och kundernas pengar som man kastat i sjön.

Man kan däremot gratulera Admin till en storslagen seger över mastodontmaskineriet HSB Malmö som ju efter sju sorger och åtta bedrövelser

1. Erkänner att man tidigare gjort fel
2. I framtiden skall hantera motioner på ett korrekt sätt
3. I domstol accepterat detta
4. Och för detta betalat 130 000 kronor.

En fantastisk prestation i första hand av Admin men också av HSB Malmö som betalat 130 000 kronor för något som man kunde fått gratis.

BRAVO!

Trötter
2009-05-21, 15:21
Denna kostnad på 130 000 kr.

Finns det inte möjlighet att driva en process mot styrelsen och åter kräva kostnaden på 130 000 kr av styrelsen som uppenbarligen inte har utfört sitt arbete enligt tingsrätten?

Henric Lellky
2009-05-22, 15:28
Det låter som en lyckosam förhandling där tydligen båda parter blev nöjda. :4:

Nu har jag endast läst det som Tryggve skriver här om överenskommelsens innehåll, men jag tolkar den ändå annorlunda än vad han och ni andra som skrivit här verkar ha gjort. :cool:

Fredde
2009-05-22, 17:37
Det är säkert ingen som är förvånad över att du tolkar det annorlunda än andra som skrivit om detta på forumet. Förvåningen hade väl varit ännu större om du haft samma åsikt. Du har ju dock suttit i HSB Malmös styrelse och där lärt dig att tolka, tolka och åter tolka. Alltid till fördel för tolkaren.(HSB Malmö)

Det finns dock en stor skillnad när det gäller öppenheten att publicera denna för medlemmar i HSB Malmö mycket viktiga överenskommelse. Här informerades det samma dag som förhandlingen ägde rum. På HSB Malmös hemsida lyser informationen med sin frånvaro.

Men det tycker säkert inte Henric Lellky är något konstigt. Han har ju erfarenhet av utebliven information. För honom är det normalt. Det är skillnaden.

Francois
2009-05-23, 08:52
Rådmannen, såväl som HSB Malmös företrädare Blanka Kruljac med sin medhjälpare Mats Eriksson, ansåg dock att dessa bitar var självklara och därför inte behövde ingå i formuleringen. Detta innebar således att jag kunde gå med på denna överenskommelse.

Bra admin, men
"Självklara bitar" den ena dagen, kan uppfatas på ett annat ett ett år senare, när viljan för samarbete svallnat. Jag tycker att ni borde skrivit ner detta ändå, det skadar inte att skriva ner "självklara bitar".

Admin
2009-05-25, 06:05
Jag kommer att skriva ner det som sades vid förhandlingarna på tingsrätten som en motion, så det kommer att dokumenteras för framtiden där.

Det blir svårt för HSB Malmö att förneka det som överenskommelsen byggde på eftersom det fanns vittnen (inte bara tingsrättsnotarien).

Märk väl att inte bara HSB:s ombud utan även domaren var rörande överens om att bl.a. följande punkter ingår i hur motioner ska behandlas;

Alla motioner från olika motionärer ska behandlas lika.
Styrelsen ska besvara varje motion.
Rekommendation till stämman från styrelsen ska innehålla en konsekvensanalys (dvs avslag/bifall på sakliga grunder).
Om motion avslås på en stämma är motionären fri att återkomma med motionen till framtida stämma.Så även om de fyra ovanstående punkterna inte finns uttalat med i den skriftliga överenskommelsen så har dessa punkter alla, utan minsta invändning, av såväl HSB som domaren ansetts ingå i dessa gängse sätt som motioner ska behandlas på.

Om HSB Malmö skulle bryta överenskommelsen och fortsätta på den tidigare inslagna vägen med särbehandling och överkörning av motioner så blir det naturligtvis ett nytt klander (och då kanske inte bara av mig). I sådant fall (vilket vi får hoppas inte inträffar) finns det ovanpå allt annat dessutom denna överenskommelse att vila klandret på, tillsammans med den bevittnade grunden för överenskommelsen.

Henric Lellky, jag vet inte om HSB Malmö blev särskilt nöjd. Det är väl snarare så att HSB Malmö inte hade något alternativ... hade de haft detta så hade de naturligtvis valt den vägen i stället, när HSB Malmös styrelse nu satsat allt de kunde på att bemöta mitt klander.
Om du har en annan "tolkning" av vad HSB åtagit sig att göra i framtiden, varför vill du då inte dela med dig till oss andra av denna tolkning?
Det skulle vara mycket intressant att höra.

Henric Lellky
2009-05-25, 22:49
Det är säkert ingen som är förvånad över att du tolkar det annorlunda än andra som skrivit om detta på forumet. Förvåningen hade väl varit ännu större om du haft samma åsikt. Du har ju dock suttit i HSB Malmös styrelse och där lärt dig att tolka, tolka och åter tolka. Alltid till fördel för tolkaren.(HSB Malmö)

Det finns dock en stor skillnad när det gäller öppenheten att publicera denna för medlemmar i HSB Malmö mycket viktiga överenskommelse. Här informerades det samma dag som förhandlingen ägde rum. På HSB Malmös hemsida lyser informationen med sin frånvaro.

Men det tycker säkert inte Henric Lellky är något konstigt. Han har ju erfarenhet av utebliven information. För honom är det normalt. Det är skillnaden.

Fredde >>
Du skriver ner mig istället för att skriva ett normalt & respektfullt inlägg riktat till mig?! :(

Jag försöker visa respekt mot andra på detta forumet oavsett om de har samma uppfattning som mig, så jag hoppas att alla andra också kan vara civiliserade nog att visa respekt även mot de med annorlunda uppfattning.Nu till själva sakfrågan:

Tryggve/Admin >>
Vad jag menar är att det har gjorts en överenskommelse där du har gått med på att minska omfång och antal motioner (en konkret åtgärd) och där HSB Malmö har gått med på att verka för att motioner ska behandlas enligt gängse normer (vilket är en något mer abstrakt åtgärd).


Jag har ju sedan tidigare uppfattningen att HSB Malmö både inför och under årsstämman 2008 har behandlat motioner och motionärer enligt gängse normer och med precis den respekt som efterfrågas. Sen vet jag att såväl Tryggve som en del andra inte tycker samma som jag. Jag vet också att stämman kan fatta egna beslut som kanske inte alltid är perfekta, ibland på grund av känslor men också på grund av en önskan att stämman ska flyta på och vara praktisk och rimligt effektiv att genomföra. Jag menar att bakgrunden till att stämman fattar sådana beslut inte ska ringaktas utan man måste istället förstå bakgrunden till varför man fattar sådana beslut och inse att detta är själva poängen med demokrati (att "alla" ska få vara med och besluta oavsett hur välgrundade besluten än må vara).


Alltså är min tolkning av överenskommelsen att HSB Malmö har gått med på att göra något som man gör redan idag, medan Tryggve har gått med på att minska ner antalet motioner och omfånget i dessa.

Oavsett denna "min tolkning" så tycker jag att det är bra att det nåddes en förlikning så att ärendet blev avklarat.

Einar
2009-05-26, 00:42
Ursäkta att jag blandar mig i ....

Men det Lellky svarar är rena rama smörjan! Om stämmorna redan idag behandlar motionerna på det sätt som ni uppenbarligen förlikats om så hade ni väl inte behövt någon förlikning till dyra advokatkostnader för HSB Malmö???

Henric Lellky
2009-05-26, 01:46
Ursäkta att jag blandar mig i ....

Men det Lellky svarar är rena rama smörjan! Om stämmorna redan idag behandlar motionerna på det sätt som ni uppenbarligen förlikats om så hade ni väl inte behövt någon förlikning till dyra advokatkostnader för HSB Malmö???


Einar >>

1. HSB Malmö blev stämd i tingsrätten p.g.a att årsstämman 2008 skulle ha gått felaktigt till.
2. HSB Malmö har annan uppfattning och anlitar en advokat för att hantera denna stämning. Detta är väl inte konstigt?
3. Stämningen resulterade i en förlikning där båda parterna står för sina kostnader enligt vad Tryggve redan har berättat. Anledningen till att man förlikade istället för att låta det gå till huvudförhandling kan inte jag svara på. Du får fråga någon av de inblandade parterna.

Så... var hittar du smörjan i det jag skrev?

Tycker du att HSB Malmös juridiska ombud tar för mycket betalt så klaga på det istället isåfall, inte på mig!


Observera att jag inte representerar HSB Malmö (längre) så om du kan vara så vänlig att försöka undvika att säga "ni" till mig när du talar om HSB Malmö så är jag tacksam och det blir mindre risk för förvirring i detta forum. Tack! :cool:

Einar
2009-05-26, 03:21
Ber om ursäkt för att jag skrev "ni".

Det jag menar är att det är märkligt att HSB Malmö (eller du) först efteråt anser att det man nu förlikats redan följts av HSB Malmö sedan tidigare. Det hade varit ärligare av HSB Malmö i sådant fall att redan under förlikningssamtalen ange detta så hade båda parter vetat var de hade varandra. I sådant fall tror jag inte det blivit förlikning utan det hade gått till huvudförhandling och då hade sannolikt HSB Malmö förlorat ordentligt (men det var kanske "taktiskt riktigt" från HSB Malmös sida...). Om nu HSB Malmö tycker som du ... Jag vet inte/visste inte vilken relation du har/hade till HSB Malmö. Om HSB Malmö anser likadant som du så misstänker jag starkt att historien kommer att upprepa sig!

Tycker därför fortfarande att det du sade var "rena rama smörjan" ...

Henric Lellky
2009-05-26, 05:18
Ber om ursäkt för att jag skrev "ni".

Det jag menar är att det är märkligt att HSB Malmö (eller du) först efteråt anser att det man nu förlikats redan följts av HSB Malmö sedan tidigare. Det hade varit ärligare av HSB Malmö i sådant fall att redan under förlikningssamtalen ange detta så hade båda parter vetat var de hade varandra. I sådant fall tror jag inte det blivit förlikning utan det hade gått till huvudförhandling och då hade sannolikt HSB Malmö förlorat ordentligt (men det var kanske "taktiskt riktigt" från HSB Malmös sida...). Om nu HSB Malmö tycker som du ... Jag vet inte/visste inte vilken relation du har/hade till HSB Malmö. Om HSB Malmö anser likadant som du så misstänker jag starkt att historien kommer att upprepa sig!

Tycker därför fortfarande att det du sade var "rena rama smörjan" ...


Einar >>

Tackar.

När det gäller den påstådda "smörjan" i mitt inlägg så kan jag berätta att mig veterligen har HSB Malmö hela tiden (precis som jag) haft uppfattningen att stämman gick korrekt till och man har ifrån HSB Malmös sida hela tiden bestridit klandret, såväl före som under rättsprocessen. Om detta kan man läsa i länken nedan där HSB Malmö själva berättar kortfattat vad man har anfört i tingsrätten i sitt svaromål. :cool:

http://www.hsb.se/malmo/nyhetsarkiv/2009/klander-av-foreningsstamman-2008

Admin
2009-05-26, 06:47
Mjae, i HSB Malmös pyttelilla information på HSB Malmös webbplats som du refererar till så finns absolut ingenting om det som HSB Malmö anfört till sitt försvar.

Denna information hittar du däremot här;
Klander av HSB Malmös årsstämma 2008 (http://hotpot.se/hsb-malmo-klander-staemma-2008-1.htm)
HSB Malmös försvar hittar du i den vänstra kolumnen i brun text.

Ungefär 5 sidor av de totalt 7 inlämnade sidorna från HSB Malmös advokater är mest bara allvarliga kränkningar av mig som inte har det minsta med klandret att göra.
Dessa fem sidor finns inte med på ovanstående webbsida.
Jag har dock lagt ut detta tidigare här i forumet, och kommer att göra det ännu en gång senare tillsammans med mina kommentarer till de sanslösa kränkningarna från HSB Malmös styrelse.

...mig veterligen har HSB Malmö hela tiden (precis som jag) haft uppfattningen att stämman gick korrekt till...

Jag vet inte vem du avser med "HSB Malmö", men om du avser HSB Malmös styrelse och majoriteten av fullmäktige så är det väl helt uppenbart att de utåt sett har visat att de inte anser att de gjort det minsta fel.
Detta är dock helt utan värde i sammanhanget.

Hur ofta inträffar det att HSB Malmö - styrelse och fullmäktige, men även anställda - erkänner sina fel och misstag?

...man har ifrån HSB Malmös sida hela tiden bestridit klandret, såväl före som under rättsprocessen...

Jo, annars hade frågan naturligtvis inte behövt gå vidare till och lösas i domstol... märk väl, en rättsprocess som enkelt hade kunnat undvikas om bara Claes Caroli velat föra en dialog. Att HSB Malmös styrelse (utan att involvera det högsta beslutande organet, som var "part i målet") bestridit klandret försvarar väl inte styrelsens beteende, eller?

Att stämman inte gick korrekt till är så uppenbart som något överhuvudtaget kan vara, och jag kan bara beklaga att du, Henric, som i allra högsta grad var delaktig i de fel som begicks, nu inte tar ansvar för dina handlingar och erkänner att stämmor inte ska bedrivas på detta synnerligen odemokratiska sätt, med bl.a. så meningslösa svar på motionerna och där motionsrätten inskränks för vissa personer.
Henric, du och Bengt Skånhamre skrev de intetsägande svaren på motionerna, och sedan gjorde du - som representant för HSB Malmös styrelse - inget annat på stämman än att upprepa samma mening om att styrelsen ville att stämman skulle avslå motionerna.
De återkommande ursäkterna för detta håller inte på något sätt.

Det är ytterst oroväckande att en styrelse tycker att ett så extraordinärt odemokratiskt förfarande, som på HSB Malmös årsstämma 2008, är hur det ska gå till på stämmor. Speciellt med tanke på att det är en styrelse som i stället ska verka som ett föredöme för bostadsrättsföreningarna och deras styrelser.

Vad jag kunde se så var det en mycket lättad Blanka Kruljac, en av HSB Malmös två ombud, som lämnade den förberedande förhandlingen. Hon ville verkligen inte att denna process skulle gå vidare.
Från händelseförloppet på tingsrätten kunde jag dra slutsatsen att Claes Caroli först inte ville godta vår överenskommelse. Efter en väldigt lång tids hård övertalning av Blanka Kruljac så gav dock Claes Caroli med sig.

Kulan
2009-05-26, 06:52
Du skriver:
Nu till själva sakfrågan:

Tryggve/Admin >>
Vad jag menar är att det har gjorts en överenskommelse där du har gått med på att minska omfång och antal motioner (en konkret åtgärd) och där HSB Malmö har gått med på att verka för att motioner ska behandlas enligt gängse normer (vilket är en något mer abstrakt åtgärd).

Jag har ju sedan tidigare uppfattningen att HSB Malmö både inför och under årsstämman 2008 har behandlat motioner och motionärer enligt gängse normer och med precis den respekt som efterfrågas. Sen vet jag att såväl Tryggve som en del andra inte tycker samma som jag. Jag vet också att stämman kan fatta egna beslut som kanske inte alltid är perfekta, ibland på grund av känslor men också på grund av en önskan att stämman ska flyta på och vara praktisk och rimligt effektiv att genomföra. Jag menar att bakgrunden till att stämman fattar sådana beslut inte ska ringaktas utan man måste istället förstå bakgrunden till varför man fattar sådana beslut och inse att detta är själva poängen med demokrati (att "alla" ska få vara med och besluta oavsett hur välgrundade besluten än må vara).

Alltså är min tolkning av överenskommelsen att HSB Malmö har gått med på att göra något som man gör redan idag, medan Tryggve har gått med på att minska ner antalet motioner och omfånget i dessa.

Oavsett denna "min tolkning" så tycker jag att det är bra att det nåddes en förlikning så att ärendet blev avklarat.

Mitt svar till Henric:
Nu råkar det vara så att jag var där, i tingsrätten, som åhörare. Det gick till precis så som Admin redogjort för i sitt första inlägg till detta ämne.

När överenskommelsen lästes upp av rättens ordförande ville Admin att nedanstående punkter skulle utgöra exempel på vad som kan anses vara gängse normer och därmed ingå i den skriftliga överenskommelsen. Detta motsatte sig såväl rättens ordförande som HSB: s juridiska ombud.
• Alla motioner från olika motionärer ska behandlas lika.
• Styrelsen ska besvara varje motion.
• Rekommendation till stämman från styrelsen ska innehålla en konsekvensanalys (dvs avslag/bifall på sakliga grunder).
• Om motion avslås på en stämma är motionären fri att återkomma med motionen till framtida stämma.
• HSB Malmö åtar sig att behandla motioner enligt gängse principer (individuellt).
Man godtog dock ett förslag att dessa punkter skulle läsas upp i rätten varvid man kunde vidimera om detta kunde anses ingå i begreppet gängse normer.

I samtliga fall instämde såväl rättens ordförande som HSB: s juridiska ombud att så var fallet. Det var dessutom solklart att detta ansågs som en skärpning av vad som förekommit vid 2008 års stämma.

Du kan tolka bäst du vill Henric men det spel som bedrevs i tingsrätten upplevde du aldrig. Om du hade gjort det så hade du haft en annan uppfattning än det du har fört till torgs på dessa sidor.

Jag känner alltför väl igen tongångarna från tidigare duster med HSB. Tolka, förvräng, dölj, lägga locket på för att inte ibland direkt ljuga. Den oberoende granskningen av Turning Torso är ett praktexempel på HSB: s agerande. Därvidlag har uppenbarligen ingenting förändrats i HSB: s sätt att behandla sina medlemmar.

Henric Lellky
2009-05-26, 14:27
Jag vet inte vem du avser med "HSB Malmö", men om du avser HSB Malmös styrelse och majoriteten av fullmäktige så är det väl helt uppenbart att de utåt sett har visat att de inte anser att de gjort det minsta fel.


Tryggve/Admin >>

Med HSB Malmö menar jag den juridiska personen, hade jag menat någon del av organisationen så hade jag skrivit ut vilken del eller person jag avsåg, till exempel: "HSB Malmös styrelse", "fullmäktige", "personen X". :cool:Jo, annars hade frågan naturligtvis inte behövt gå vidare till och lösas i domstol... märk väl, en rättsprocess som enkelt hade kunnat undvikas om bara Claes Caroli velat föra en dialog. Att HSB Malmös styrelse (utan att involvera det högsta beslutande organet, som var "part i målet") bestridit klandret försvarar väl inte styrelsens beteende, eller?


Tryggve/Admin >>

HSB Malmös styrelse företräder HSB Malmö i olika sammanhang, bland annat i rättsprocesser. Det är inte särskilt praktiskt att låta HSB Malmö företrädas av en så pass heterogen grupp som fullmäktige i en rättsprocess. Sedan är jag tveksam till att fullmäktige som grupp hade tyckt som du i själva klanderfrågan om man hade tillfrågat dem...Att stämman inte gick korrekt till är så uppenbart som något överhuvudtaget kan vara, och jag kan bara beklaga att du, Henric, som i allra högsta grad var delaktig i de fel som begicks, nu inte tar ansvar för dina handlingar och erkänner att stämmor inte ska bedrivas på detta synnerligen odemokratiska sätt, med bl.a. så meningslösa svar på motionerna och där motionsrätten inskränks för vissa personer.


Tryggve/Admin >>

Din motionsrätt inskränktes väl aldrig? Jag utgår från att du menar din yttranderätt här. Eller skickade du motioner som inte togs upp på stämman? Detta är ju allvarligt i så fall. :(

Att du tycker att styrelsens svar på motionerna var meningslösa är ju tråkigt att höra, men ingen nyhet. Men om de nu var så meningslösa som du påstår så borde ju dina argument ha stått sig desto starkare för att få fullmäktige att besluta i enlighet med ditt yrkande, inte sant?Henric, du och Bengt Skånhamre skrev de intetsägande svaren på motionerna, och sedan gjorde du - som representant för HSB Malmös styrelse - inget annat på stämman än att upprepa samma mening om att styrelsen ville att stämman skulle avslå motionerna.


Tryggve/Admin >>

Rättelse: Bengt Skånhamre skrev inga motionssvar till årsstämman 2008.

Ja, jag hade inget att tillägga det som styrelsen skriftligen redan hade anfört i samband med styrelsens förslag till beslut. Hade det underlättat för dig att få igenom dina motioner, tror du, om styrelsen hade lagt till argument för sin ståndpunkt på stämman?Mitt svar till Henric:
Nu råkar det vara så att jag var där, i tingsrätten, som åhörare. Det gick till precis så som Admin redogjort för i sitt första inlägg till detta ämne.


Kulan >>

Jag kan inte se att jag någonstans har påstått att det inte har skett så som Tryggve har skrivit. Jag var inte där, som bekant. :cool:Du kan tolka bäst du vill Henric men det spel som bedrevs i tingsrätten upplevde du aldrig. Om du hade gjort det så hade du haft en annan uppfattning än det du har fört till torgs på dessa sidor.

Jag känner alltför väl igen tongångarna från tidigare duster med HSB. Tolka, förvräng, dölj, lägga locket på för att inte ibland direkt ljuga. Den oberoende granskningen av Turning Torso är ett praktexempel på HSB: s agerande. Därvidlag har uppenbarligen ingenting förändrats i HSB: s sätt att behandla sina medlemmar.


Kulan >>

Det är fullt möjligt att du har rätt i att jag hade haft en annan uppfattning om jag hade suttit med under den muntliga förberedelsen i tingsrätten. Men nu gjorde jag inte det utan jag har bara läst vad Tryggve här har skrivit om överenskommelsen och utifrån det kan jag inte göra någon annan tolkning än vad jag har gjort. Den tolkning jag har gjort var att uttyda överenskommelsens betydelse i ett sammanhang när överenskommelsen appliceras utanför rättssalen och det jag då har kommit fram till är vad jag skrev i mitt andra inlägg i denna "tråden". Alla behöver inte komma fram till samma sak som jag. :12:

Jag tycker för övrigt att den oberoende granskningen var en bra genomlysning av det som hade skett vid det aktuella tillfället. Det lät på din text som att du inte var nöjd med själva granskningen?

Fredde
2009-05-26, 15:17
Hur är det med självinsikten herr Lellky ? Tycker du att dina inlägg är normala och respektfulla ?

Att du försöker visa respekt mot andra på detta forumet innebär ju inte att du lyckas, eller hur.

Jag tycker nog att även om du har en annorlunda uppfattning (samma som HSB Malmös styrelse) när du tolkar olika saker så visas du verkligen respekt av civiliserade personer på detta forum.

Kör på herr Lellky det kan bara bli bättre.

Kulan
2009-05-26, 23:31
Henric. Du skriver:
Det är fullt möjligt att du har rätt i att jag hade haft en annan uppfattning om jag hade suttit med under den muntliga förberedelsen i tingsrätten. Men nu gjorde jag inte det utan jag har bara läst vad Tryggve här har skrivit om överenskommelsen och utifrån det kan jag inte göra någon annan tolkning än vad jag har gjort. Den tolkning jag har gjort var att uttyda överenskommelsens betydelse i ett sammanhang när överenskommelsen appliceras utanför rättssalen och det jag då har kommit fram till är vad jag skrev i mitt andra inlägg i denna "tråden". Alla behöver inte komma fram till samma sak som jag.

Jag tycker för övrigt att den oberoende granskningen var en bra genomlysning av det som hade skett vid det aktuella tillfället. Det lät på din text som att du inte var nöjd med själva granskningen?

Bäste Henric!
Ingenting gjorde mig mer glad än den oberoende granskarens rapport på 152 sidor. Jag har den hemma. Jag tillhörde den lilla skara som drev på att den skulle komma till stånd eftersom styrelsen betedde sig som man gjorde med att försöka mörka, lägga locket på, avleda uppmärksamheten till annat, och t.o.m. ljuga. Dessutom uppträdde revisorerna, Borevision, på ett mycket märkligt sätt. Rapporten, som är ett mästerverk, kom till för att medlemmarna skulle få veta sanningen och det fick man verkligen.Den belyser med all önskvärd tydlighet vilken genomrutten organisation som HSB är.

Hur i hela fridens namn kan du dra den slutsatsen, att jag inte var nöjd med själva granskningen, av mitt inlägg? Men det är ju så det går till inom HSB. Förvräng så att ingen känner igen sig och sedan påstå att det är sanningen.

HSB Malmö betalade cirka 2 mkr för att få veta sanningen och sedan struntade man i alltihop. Det som upprörde mig var/är sålunda att styrelsen och fullmäktige, förutom att bete sig illa, fullständigt struntade i rapportens innehåll.

Varken styrelse eller VD fick ansvarsfrihet. Det enda den efterföljande styrelsen gjorde var att kräva en advokat som var adjungerad ledamot. Hans styrelseförsäkring betalade.

Till yttermera visso så torde det vara unikt att en VD, OBS! samma person, lämnar ett företag efter att 2 år i rad av samma företag ha nekats ansvarsfrihet och som belöning får ett pensionsavtal som var/är cirka 5 mkr mer värt än det han hade från början. Det är tydligen så man tar sitt ansvar inom HSB.

Det är till yttermera visso anmärkningsvärt att man så kategoriskt uttalar sig som du gör om vad som en överenskommelse innebär innan man vet vad den innebär och hur den är formulerad. Eftersom jag var där kan jag med trovärdighet uttala mig om detta men det kan inte du. Det är emellertid så att i sann HSB – anda så uttalar du dig tvärsäkert om saker som du inte har en aning om, dvs. vad som egentligen framkom vid förhandlingarna i Tingsrätten.

Detta är emellertid så typiskt HSB att uttala sig om saker som man inte vet något om och när man vet något om den aktuella frågeställningen så uttalar man sig om något helt annat om det inte passar HSB: s dvs. loppans, stolta gång på rullgardinen.

HSB framträder i all sin skröplighet som en genomrutten organisation. Den uppfattningen har jag efter att yrkesmässigt ha granskat tusentals företag, inklusive HSB Malmö.

Det är bedrövligt att den här typen av beteende fortfarande förekommer på 2000 – talet.

Admin
2009-05-27, 13:25
Med HSB Malmö menar jag den juridiska personen, hade jag menat någon del av organisationen så hade jag skrivit ut vilken del eller person jag avsåg, till exempel: "HSB Malmös styrelse", "fullmäktige", "personen X".
Jag tror inte den juridiska personen har några åsikter. Det är oftast människor som har synpunkter. Och vissa djur... kanske växter också, vad vet jag. :13:
Men om du avser den juridiska personen så är det ekvivalent med HSB Malmös styrelse i detta fall, och det har väl aldrig rått något tvivel hos någon om att denna styrelse inte indikerat den minsta ånger för de fel som begåtts.

HSB Malmös styrelse företräder HSB Malmö i olika sammanhang, bland annat i rättsprocesser. Det är inte särskilt praktiskt att låta HSB Malmö företrädas av en så pass heterogen grupp som fullmäktige i en rättsprocess.
Det är ingen som sagt att HSB Malmö ska företrädas av fullmäktige i en rättsprocess. Det hindrar dock inte på något sätt att en demokratiskt tänkande styrelse hör med fullmäktige vad deras åsikt är. Dvs styrelsen frågar stämman om styrelsen skulle göra som jag föreslog och föra en dialog, eller om styrelsen skulle göra som styrelsen ville och hoppa över detta steg, med de ekonomiska nackdelar som detta medförde för HSB Malmös medlemmar.

Sedan är jag tveksam till att fullmäktige som grupp hade tyckt som du i själva klanderfrågan om man hade tillfrågat dem...
Det beror på vad du menar.
Sunt tänkande människor tror jag skulle resonera som att det vore onödigt att kasta ut 150.000 kr på något som skulle kunna fått exakt samma utgång via en enkel dialog.


Din motionsrätt inskränktes väl aldrig? Jag utgår från att du menar din yttranderätt här.
Nej, jag menar min motionsrätt. Yttranderätten är kopplad till motionsrätten, precis som rätten att få försvara sina motioner.

Eller skickade du motioner som inte togs upp på stämman? Detta är ju allvarligt i så fall.
Ja, det är bra att vi är överens om att det är allvarligt att endast 42 av 178 motioner behandlades av stämman.

Att du tycker att styrelsens svar på motionerna var meningslösa är ju tråkigt att höra, men ingen nyhet.
Jag vet att detta inte är något nytt, och ingen utanför HSB Malmös styrelse och allierade lär tycka något annat än att svaren var meningslösa.

Men om de nu var så meningslösa som du påstår så borde ju dina argument ha stått sig desto starkare för att få fullmäktige att besluta i enlighet med ditt yrkande, inte sant?
Jag ser inte kopplingen där.
Dessutom har vi svart på vitt att fullmäktige avslog alla motioner i enlighet med styrelsens vilja enbart pga av att jag kritiserat fullmäktige.
Vad motionerna sedan handlade om var inte relevant för stämman, tyvärr.


Rättelse: Bengt Skånhamre skrev inga motionssvar till årsstämman 2008.
Nej det gjorde han kanske inte, men han var ändå delaktig i de svar du gav.

Ja, jag hade inget att tillägga det som styrelsen skriftligen redan hade anfört i samband med styrelsens förslag till beslut. Hade det underlättat för dig att få igenom dina motioner, tror du, om styrelsen hade lagt till argument för sin ståndpunkt på stämman?
Det var inte vad jag skrev.
Det fanns inga argument i styrelsens svar (dvs i de svar du skrivit och som godkänts av hela styrelsen).
Jag vet inte säkert om det finns något som underlättat för att få HSB Malmös fullmäktige att ta de beslut som gagnade HSB Malmös 42.000 medlemmar bäst (eftersom det inte handlade om att ta de bästa besluten), men jag kan garantera att det inte försämrat möjligheten på något sätt om styrelsen vågat försvara sina rekommendationer till avslag för alla motioner.

Henric Lellky
2009-05-28, 00:40
Fredde skrev:
"Hur är det med självinsikten herr Lellky ? Tycker du att dina inlägg är normala och respektfulla ?"

Fredde >>
Jag försöker iaf att respektera andras åsikter, sen om jag lyckas eller ej får andra bedöma. Du får gärna meddela mig när du tycker att jag inte respekterar någons åsikt. :)Kulan skrev:
"Ingenting gjorde mig mer glad än den oberoende granskarens rapport på 152 sidor. Jag har den hemma. Jag tillhörde den lilla skara som drev på att den skulle komma till stånd eftersom styrelsen betedde sig som man gjorde med att försöka mörka, lägga locket på, avleda uppmärksamheten till annat, och t.o.m. ljuga. Dessutom uppträdde revisorerna, Borevision, på ett mycket märkligt sätt. Rapporten, som är ett mästerverk, kom till för att medlemmarna skulle få veta sanningen och det fick man verkligen.Den belyser med all önskvärd tydlighet vilken genomrutten organisation som HSB är."

Kulan >>
Bra, då är vi iaf överens i den punkten. :1:Kulan skrev:
"Hur i hela fridens namn kan du dra den slutsatsen, att jag inte var nöjd med själva granskningen, av mitt inlägg? Men det är ju så det går till inom HSB. Förvräng så att ingen känner igen sig och sedan påstå att det är sanningen."

Kulan >>
Jag blev lite konfunderad av din text och ställde därför en fråga till dig, så lugna ner dig lite för fan!

Det var meningen "Den oberoende granskningen av Turning Torso är ett praktexempel på HSB: s agerande." som gjorde mig lite konfunderad då jag först läste det som att det var själva granskningen eller resultatet av densamma som var det du ogillade.Kulan skrev:
"Det enda den efterföljande styrelsen gjorde var att kräva en advokat som var adjungerad ledamot. Hans styrelseförsäkring betalade."

Kulan >>
Rättelse: Advokaten agerade inte som någon ledamot av HSB Malmös styrelse utan som juridisk rådgivare. Genom Advokatsamfundet har advokaten en obligatorisk ansvarsförsäkring som kan gå in och täcka en ekonomisk skada för en klient då advokaten varit försumlig i sin rådgivning.Kulan skrev:
"Det är till yttermera visso anmärkningsvärt att man så kategoriskt uttalar sig som du gör om vad som en överenskommelse innebär innan man vet vad den innebär och hur den är formulerad."

Kulan >>
Tryggve/Admin har ju redogjort för överenskommelsen!!! Vad är det för viktig information som han har utelämnat och som jag behöver ha innan jag kan uttala mig enligt dig???

Det lustiga är att det inte verkar ha stört dig alls att andra skribenter har uttalat sig om överenskommelsen... skribenter som inte heller var närvarande vid förhandlingen och som därmed bör vara lika okunniga i ärendet som jag. Du har inte stört dig på att de har uttalat sig. Vad kan detta bero på? :13:
Det kanske är dags att ta en "chill-pill" och lugna ner sig något? :cool:

Kulan
2009-05-28, 07:22
Henric skriver:
Rättelse: Advokaten agerade inte som någon ledamot av HSB Malmös styrelse utan som juridisk rådgivare. Genom Advokatsamfundet har advokaten en obligatorisk ansvarsförsäkring som kan gå in och täcka en ekonomisk skada för en klient då advokaten varit försumlig i sin rådgivning.

Henric>> Detta är helt fel. Advokaten var inadjungerad i styrelsen och ansvarig för det nya förbättrade pensionsavtalet

Henric skriver:
Det kanske är dags att ta en "chill-pill" och lugna ner sig något?

Henric>> I sann HSB – anda tycker du att det är dags att ta en "chill-pill" när nu kritiken haglar och dina argument tryter. Då är det dags att lugna ner sig och rikta uppmärksamheten på annat också i sann HSB – anda.

Ovanstående är 2 utmärkta exempel på den attityd som tillämpas inom HSB. Tänk att man inom rörelsen inte kan växa ur dessa fasoner.

misteln
2009-05-29, 14:37
I anledning av Henric Lellkys inlägg om att han visar respekt mot andra personer så vill vi påminna om HSB Malmöstyrelsens beslut (2006) att anlita en advokat för att försöka skrämma oss som då satt i brf Mistelns styrelse för att vi ställt för många frågor.

Fredrik Bogren som advokaten hette hotade med att fortsatta frågor skulle besvaras rättsligen och av honom. Detta beslut togs sedan tillbaka efter att media hade skrivit om detta. Bakom detta beslut stod du Henric Lellky som då satt i HSB Malmös styrelse.

Tycker du att detta var att visa respekt mot andra personer som hade en annan uppfattning än din och övriga styrelsemedlemmar hade ? Nu misslyckades detta framförallt på grund av att vi inte accepterade att bli hotade av dig och dina styrelsekompisar.

Man kan väl också konstatera att dina svar på stämman 2008 när det gällde behandlingen av inlämnade motioner genom ditt ständigt återkommande mantra ”anse motionen besvarad” saknade all respekt inte bara mot alla motionärer utan mot alla som deltog på denna stämma. Något mer respektlöst får man väl leta efter.

Det känns lite väl magstarkt att du nu helt plötsligt talar om respekt mot andra och hur förträfflig du framställer dig själv. Man ska aldrig kasta sten men framförallt inte när man sitter i glashus.

Tilläggas ska väl också ditt tal till fullmäktigeledamöterna på årets stämma där du nominerade dig själv som ordförande i HSB Malmö.
Du framförde att du skulle se till att ”inte särbehandla eller dalta med enskilda medlemmar eller grupperingar. Det är inte proffessionellt i en demokratisk organisation att låta särintressen få styra över majoriteten”.

Om du kallar detta för att visa respekt mot oliktänkande så tyder det på att du inte förstått innebörden i ordet respekt. Man kan väl också konstatera att under din tid i styrelsen 2005-2008 så var det väl just styrelsens särintresse som styrde.


Bo Linde / Fredrik Löfvall

Henric Lellky
2009-05-29, 17:09
Kulan skrev:
Henric>> Detta är helt fel. Advokaten var inadjungerad i styrelsen och ansvarig för det nya förbättrade pensionsavtalet


Kulan >>
Det var Advokatsamfundets obligatoriska försäkring för advokater som (helt eller delvis) gick in och ersatte HSB Malmö i det omdiskuterade fallet. Alltså var det i ett "advokat - klient" förhållande som advokaten tog på sig ansvar, inte som adjungerad styrelseledamot. Detta har hans juridiska ombud bekräftat i bland annat denna Sydsvenskan-artikel: http://sydsvenskan.se/malmo/article179882/Advokat-tvingas-betala-tillbaka-Orbackmiljoner.html

Påstår du att advokaten som fullvärdig (inadjungerad) styrelseledamot deltog i HSB Malmös beslut om att godta det avtalsförslag som han själv hade tagit fram i sitt uppdrag för HSB Malmö?

Påstår du också att det var HSB Malmös styrelseförsäkring som utbetalade ersättningen till HSB Malmö eller menar du kanske att advokaten hade tecknat en egen styrelseförsäkring vid tillfället för när han (enligt dig) gick in och agerade styrelseledamot och beslutade om avtalet?
misteln skrev:
Det känns lite väl magstarkt att du nu helt plötsligt talar om respekt mot andra och hur förträfflig du framställer dig själv. Man ska aldrig kasta sten men framförallt inte när man sitter i glashus.

Tilläggas ska väl också ditt tal till fullmäktigeledamöterna på årets stämma där du nominerade dig själv som ordförande i HSB Malmö.
Du framförde att du skulle se till att ”inte särbehandla eller dalta med enskilda medlemmar eller grupperingar. Det är inte proffessionellt i en demokratisk organisation att låta särintressen få styra över majoriteten”.

Om du kallar detta för att visa respekt mot oliktänkande så tyder det på att du inte förstått innebörden i ordet respekt. Man kan väl också konstatera att under din tid i styrelsen 2005-2008 så var det väl just styrelsens särintresse som styrde.


misteln >>
Att bli daltad med innebär för mig att man inte blir behandlad som en likvärdig person.

Jag tyckte inte om att bli daltad med när jag var liten... och jag gör det inte som vuxen heller. Jag vill behandla andra människor som jag själv vill bli behandlad. Därför tycker jag inte att man ska dalta med andra människor. Det är mer respektfullt att behandla andra som likvärdiga personer. Har misteln en annorlunda uppfattning så är det OK, men då är det ju bra att detta nu blivit klarlagt.
misteln skrev:
I anledning av Henric Lellkys inlägg om att han visar respekt mot andra personer så vill vi påminna om HSB Malmöstyrelsens beslut (2006) att anlita en advokat för att försöka skrämma oss som då satt i brf Mistelns styrelse för att vi ställt för många frågor.

Fredrik Bogren som advokaten hette hotade med att fortsatta frågor skulle besvaras rättsligen och av honom. Detta beslut togs sedan tillbaka efter att media hade skrivit om detta. Bakom detta beslut stod du Henric Lellky som då satt i HSB Malmös styrelse.

Tycker du att detta var att visa respekt mot andra personer som hade en annan uppfattning än din och övriga styrelsemedlemmar hade ? Nu misslyckades detta framförallt på grund av att vi inte accepterade att bli hotade av dig och dina styrelsekompisar.


misteln >>
Nu var det inte jag som författade det omnämnda brevet och kan därför inte hålla med om att brevet visade någon respektlöshet från min sida. Icke desto mindre så är det ju beklagligt om Misteln upplevde att brevet var respektlöst.

Fakta: Styrelsen hade sedan tidigare gett ordföranden Alf Gustavsson uppdraget att hantera dialogen med Misteln och han i sin tur gav Advokat Fredrik Bogren uppdraget att författa nämnda brev för att försöka nå ett avslut på dialogen med Misteln. Det togs alltså inga nya styrelsebeslut vid det tillfället, varken att skriva brevet eller att "dra tillbaka brevet", eftersom styrelsen tidigare redan hade delegerat detta ärende till Alf. Icke desto mindre är styrelsen direkt eller indirekt ansvarig för den kommunikation som går ut i dess namn.
misteln skrev:
Man kan väl också konstatera att dina svar på stämman 2008 när det gällde behandlingen av inlämnade motioner genom ditt ständigt återkommande mantra ”anse motionen besvarad” saknade all respekt inte bara mot alla motionärer utan mot alla som deltog på denna stämma. Något mer respektlöst får man väl leta efter.


misteln >>
När det gäller styrelsens motionsarbete 2008 så är jag väldigt nöjd med det arbetet, såväl inför stämman som på stämman. Så självgod är jag. Förlåt så mycket!

Jag (tillsammans med övriga styrelsen) lade ner massor med timmar på att behandla alla motionerna med respekt. Jag står fortfarande för att det var respektfull behandling av motioner och motionärer. Om det stör någon att jag (fortfarande) har den uppfattningen så ursäkta mig! Ibland kvittar det hur man gör... det finns alltid någon som inte blir nöjd av en eller annan orsak.
misteln skrev:
Om du kallar detta för att visa respekt mot oliktänkande så tyder det på att du inte förstått innebörden i ordet respekt. Man kan väl också konstatera att under din tid i styrelsen 2005-2008 så var det väl just styrelsens särintresse som styrde.


misteln >>
Eftersom du påstår att styrelsen har ett särintresse så är jag nyfiken på vilken enskild person eller grupp av personer som man då arbetade för?
Eller menar du att styrelsen arbetade för "styrelsens" bästa och inte för medlemmarnas bästa? Hur menar du då?

Admin
2009-05-30, 06:55
Att bli daltad med innebär för mig att man inte blir behandlad som en likvärdig person.

Jag tyckte inte om att bli daltad med när jag var liten... och jag gör det inte som vuxen heller. Jag vill behandla andra människor som jag själv vill bli behandlad. Därför tycker jag inte att man ska dalta med andra människor. Det är mer respektfullt att behandla andra som likvärdiga personer. Har misteln en annorlunda uppfattning så är det OK, men då är det ju bra att detta nu blivit klarlagt.
Henric, tolkningen av ordet "daltar" är inte vad det handlar om!
När du uttrycker dig på det sättet som du gjorde på stämman så är det samma som att du menar att det daltats med oss som engagerar sig, och att du anser att det ska bli ett slut på detta "daltande".

Sedan kan man fråga sig vad du menade skulle förändras till det sämre. Det ville du inte berätta, och det är bara du som kan svara på detta. Vad var det?

Nu var det inte jag som författade det omnämnda brevet och kan därför inte hålla med om att brevet visade någon respektlöshet från min sida. Icke desto mindre så är det ju beklagligt om Misteln upplevde att brevet var respektlöst.
Henric, du vet säkert lika väl som jag att det som görs i en styrelse delar ledamöterna ansvaret för (du skriver att styrelsen är "direkt eller indirekt ansvarig för den kommunikation som går ut i dess namn", men det är mer än så).
Ger styrelsen ett uppdrag till en eller flera ledamöter, och dessa gör misstag, så belastas även övriga ledamöter av de fel som de andra ledamöterna begått, om än kanske inte i lika hög grad i alla lägen. Man har ett delat ansvar i en styrelse.

I fallet med de märkliga lönehöjningarna för f.d. HSB Malmös VD så klarade sig övriga styrelsen genom att de vidtog åtgärder, även om dessa åtgärder kan beskrivas som högst dubiösa... för att inte säga direkt oärliga.

Jag (tillsammans med övriga styrelsen) lade ner massor med timmar på att behandla alla motionerna med respekt. Jag står fortfarande för att det var respektfull behandling av motioner och motionärer. Om det stör någon att jag (fortfarande) har den uppfattningen så ursäkta mig! Ibland kvittar det hur man gör... det finns alltid någon som inte blir nöjd av en eller annan orsak.
Nu är vi lite inne på mitt retorik-inlägg om ethos, pathos och logos (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=10063).

Henric, som du kan se så ligger "Respekt" med i min lista nedan som medföljer varje inlägg. Dvs önskemål som jag efterfrågar inom bostadsorganisationerna inkl. styrelser och fullmäktige.
Att "respekt" ligger på 12:e plats i denna lista innebär inte att det är mindre viktigt. Alla 13 punkterna är lika viktiga. Just respekt är något som är en stor bristvara inom HSB Malmö. Såväl inom styrelsen som bland fullmäktige.

Respekten är under all kritik för såväl medlemmar som för dem som inte tycker exakt som styrelsen/fullmäktige. Det bekräftas kraftfullt av den dokumentation från de senaste åren som bl.a. finns i detta forum, inte bara från mig (och som kommer fortsätta till dess att HSB-kooperationen börjat tillvarata medlemmarnas intressen... eller till dess att HSB avvecklats).

Henric, du är idag helt ensam om att tycka att motionerna besvarats på ett respektfullt sätt. T.o.m. HSB Malmös nuvarande styrelseordförande, Claes Caroli, och din tidigare styrelsekollega Maj-Britt Thulin, har tydligt förklarat för såväl Misteln som för mig att dina svar var respektlösa (att sedan deras svar är lika uschla är en annan sak).

Henric, jag uppskattar att du vågar gå i svaromål här (det är det ingen annan inom HSB Malmö som vågat ännu - varken fullmäktige eller styrelse -, vilket bara visar hur viktigt detta forum är och att styrelse/fullmäktige helt saknar stake), men att du fortfarande idag inte vill erkänna det som är uppenbart för alla oss andra, dvs att dina svar var höjden av respektlöshet, det anser jag vara skamligt.

Se;
Exempel på de svar på motioner som Henric och HSB Malmös styrelse givit (http://hotpot.se/hsb-malmo-klander-staemma-2008-bil2.htm).


Eftersom du påstår att styrelsen har ett särintresse så är jag nyfiken på vilken enskild person eller grupp av personer som man då arbetade för?
Eller menar du att styrelsen arbetade för "styrelsens" bästa och inte för medlemmarnas bästa? Hur menar du då?
Jag ska inte svara åt andra forumförfattare, men eftersom även detta berör mig i allra högsta grad så gör jag det ändå.

Ja, självfallet är det så !!!
Styrelsen arbetar främst i sitt eget intresse!
Att styrelsen föreslår avslag till 900 av 900 yrkanden - som tilll råga på allt nästan alla enbart var till de enskilda medlemmarnas bästa - gör förhoppningsvis att varje sunt tänkande människa begriper att det inte är för att alla 900 yrkanden är värdelösa!
Styrelsens styrning mot avslag är för att styrelsen ska göra minsta möjliga arbete för högsta möjliga arvode, således i styrelsens helt eget intresse och inte i medlemmarnas intresse.

Kulan
2009-05-31, 10:52
Henric skriver:
Det var Advokatsamfundets obligatoriska försäkring för advokater som (helt eller delvis) gick in och ersatte HSB Malmö i det omdiskuterade fallet. Alltså var det i ett "advokat - klient" förhållande som advokaten tog på sig ansvar, inte som adjungerad styrelseledamot. Detta har hans juridiska ombud bekräftat i bland annat denna Sydsvenskan-artikel: http://sydsvenskan.se/malmo/article1...kmiljoner.html

Påstår du att advokaten som fullvärdig (inadjungerad) styrelseledamot deltog i HSB Malmös beslut om att godta det avtalsförslag som han själv hade tagit fram i sitt uppdrag för HSB Malmö?

Påstår du också att det var HSB Malmös styrelseförsäkring som utbetalade ersättningen till HSB Malmö eller menar du kanske att advokaten hade tecknat en egen styrelseförsäkring vid tillfället för när han (enligt dig) gick in och agerade styrelseledamot och beslutade om avtalet?

Henric>>
Det är märkligt att det skall vara så svårt att fatta att den inadjugerade advokaten var medlem i HSB Malmös Styrelse och agerade som styrelseledamot när han förhandlade fram det famösa pensionsavtalet. Jfr med fallet Alf Gustavsson nedan.
Om det sedan är lättare att få ersättning av den obligatoriska styrelseförsäkringen genom att rubricera hans uppdrag som rådgivare så är det något helt annat.
Alf Gustavsson förhandlade, på uppdrag av styrelsen, fram det löneavtal med VD som så småningom resulterade i avsked resp. entledigande och i båda fallen utan att beviljas ansvarsfrihet. Jag tror emellertid att det är svårare att rubricera en ordförande som agerar på uppdrag av styrelsen som rådgivare för att eventuellt komma i åtnjutande av annan typ av försäkring. I detta fall torde sådan inte finnas. Det gjorde det dock i advokatens fall. Dessutom en försäkring som inte betalades av HSB. Det är väl självklart att om man kan utnyttja en annans försäkring i stället för den egna så gör man det.
Ingen, varken du eller någon annan kan få mig att ha någon annan uppfattning än att advokaten i fråga agerade som medlem i HSB Malmö: s styrelse. Att man sedan trixade med formalia genom att rubricera advokatens roll som rådgivare i stället för styrelseledamot är något helt annat.
Ytterligare ett exempel på hur företrädare för HSB, även om du formellt just nu inte har något uppdrag för HSB Malmö, agerar djävulens, HSB Malmö: s, advokat på ett föredömligt sätt.
Medlemsnyttan kanske man inte skall prata för högt om.

misteln
2009-06-01, 13:57
För dig innebär ordet dalta att man inte blir behandlad som en likvärdig person för oss andra så är innebörden överdriven omsorg alternativt skämma bort någon. Sen att du inte tyckte om att bli daltad med som liten är ju av föga intresse idag.

Vi har i Misteln alltid verkat för öppenhet och likabehandling vilket du borde ha insett under dina år i HSB Malmös styrelse. Ditt uppträdande på stämman 2008 stämmer ju verkligen inte med vad du nu skriver nämligen att behandla likvärdiga personer på ett respektfullt sätt. Men du ansåg naturligtvis inte att motionärerna var likvärdiga personer i jämförelse med dig och övriga styrelsen.
Din uppfattning om vad som är respekt för andra personer är totalt annorlunda än vår.

Brevet var inte författat av dig men du hade det fulla ansvaret för vad advokaten skrev eftersom du satt i styrelsen vid det tillfället.
Det är beklagligt att du nu fegar ur och skyller detta på Alf Gustavsson. Vid ett möte på Turning Torso så framförde Alf Gustavsson att det var en enig styrelse som stod bakom anlitandet av advokat Bogren och därmed var ansvariga för innehållet. Du framförde på detta möte ingen annan åsikt.Vi har dessutom begärt ett protokollsutdrag från beslutet att anlita advokat mot oss men något sådant beslut fanns tydligen inte. I varje fall var det svaret som vi fick.

Att du är nöjd med ditt arbete såväl inför stämman som på densamma är ju helt otroligt. Du måste i denna din uppfattning var helt unik. Att du sen dessutom skriver att du är självgod och ber om förlåtelse för detta är ju ingen direkt nyhet för oss som bevistat de två senaste årens HSB Malmö stämmor.

När du sen skriver att ” Jag (tillsammans med övriga styrelsen) lade ner massor med timmar på att behandla alla motionerna med respekt ” samtidigt som du på årets stämma inför alla fullmäktigeledamöter säger ” jag ledde arbetet med och skrev styrelsen svar på motionerna 2008”. Hur ska du ha det. Vad är det som gäller ? Var det du eller var det styrelsen tillsammans som skrev motionssvaren ? Sen kan det väl inte handla om massor av timmar med tanke på att svaren i stort sett innehöll tre ord ” anse motionen besvarad”. Det handlar väl mera om ett oerhört ineffektivt arbete. ”God dag yxskaft” som svar hade i varje fall varit humoristiskt.

När det sen gäller särintresse så är det ju på det viset att svaren på motionerna visar på ett tydligt sätt att styrelsen genom sina svar tänker på sig själva och inte på alla medlemmar i organisationen. Lite arbete, mycket betalt eller om du så vill mycket betalt för inget jobb. I vår värld är det så att medlemmarnas bästa också är det bästa för vår styrelse. Det finns inget motsatsförhållande som du framhåller i din fråga om styrelsen verkade för sitt eget bästa eller medlemmarnas. Du anser tydligen att det är skillnad på styrelse och medlemmar. Så har det blivit klarlagt.


Bo Linde / Fredrik Löfvall

Henric Lellky
2009-06-22, 23:35
Tryggve/Admin skrev:
"Sedan kan man fråga sig vad du menade skulle förändras till det sämre. Det ville du inte berätta, och det är bara du som kan svara på detta. Vad var det?"


Tryggve/Admin >>

De goda konstruktiva idéer som du och andra framför till styrelsen då och då kan mycket väl tas vara på utan att det behöver bli till en ändlös dialog som till slut i princip endast handlar om vad som sägs i själva dialogen. Detta blir bara fruktlöst.Tryggve/Admin skrev:
"Henric, du är idag helt ensam om att tycka att motionerna besvarats på ett respektfullt sätt. T.o.m. HSB Malmös nuvarande styrelseordförande, Claes Caroli, och din tidigare styrelsekollega Maj-Britt Thulin, har tydligt förklarat för såväl Misteln som för mig att dina svar var respektlösa (att sedan deras svar är lika uschla är en annan sak)."


Tryggve/Admin >>

Jag vet inte om jag är ensam om att tycka det, men i vilket fall som helst så borde du kämpa för att jag ska få lov att tycka som jag vill i ett fritt samhälle. :) Sen hur mycket tid jag vill lägga på att försöka omvandla "oliktänkande" är upp till mig... och jag behöver inte stå till svars för att jag inte tycker "som alla andra". Är det inte en ganska så grundläggande frihet i en demokrati att få lov att tycka vad man vill? Du själv tycker ju något, jag utgår här från att du är lika ärlig i din åsikt som jag är i min.

Vad Claes och Maj-Britt har sagt till dig privat spelar ingen roll för min åsikt, men det är ju intressant att de enligt dig skulle ha uttryckt sig på ett annat sätt i möten med dig privat än vad deras officiella hållning har varit.Tryggve/Admin skrev:
"Henric, jag uppskattar att du vågar gå i svaromål här (det är det ingen annan inom HSB Malmö som vågat ännu - varken fullmäktige eller styrelse -, vilket bara visar hur viktigt detta forum är och att styrelse/fullmäktige helt saknar stake), men att du fortfarande idag inte vill erkänna det som är uppenbart för alla oss andra, dvs att dina svar var höjden av respektlöshet, det anser jag vara skamligt."


Tryggve/Admin >>

Jag skriver på denna sida främst för att jag tycker det är kul, faktiskt. :) Sen att jag kan bli påhoppad och kan behöva gå i svaromål kan jag ta eftersom jag förstår att jag som tidigare styrelsemedlem ses som "något ont" eller helt enkelt får representera en organisation som någon anser sig ha behandlats illa av.Tryggve/Admin skrev:
"Ja, självfallet är det så !!!
Styrelsen arbetar främst i sitt eget intresse!"


Tryggve/Admin >>

Okej...
Kulan skrev:
"Det är märkligt att det skall vara så svårt att fatta att den inadjugerade advokaten var medlem i HSB Malmös Styrelse och agerade som styrelseledamot när han förhandlade fram det famösa pensionsavtalet. Jfr med fallet Alf Gustavsson nedan.

Jag tror emellertid att det är svårare att rubricera en ordförande som agerar på uppdrag av styrelsen som rådgivare för att eventuellt komma i åtnjutande av annan typ av försäkring. I detta fall torde sådan inte finnas. Det gjorde det dock i advokatens fall. Dessutom en försäkring som inte betalades av HSB. Det är väl självklart att om man kan utnyttja en annans försäkring i stället för den egna så gör man det. Ingen, varken du eller någon annan kan få mig att ha någon annan uppfattning än att advokaten i fråga agerade som medlem i HSB Malmö: s styrelse."


Kulan >>

Det är svårt för mig att "fatta", då jag (när jag satt i styrelsens arbetsgrupp som hanterade frågan) inte fick någon information om att han skulle ha varit inadjungerad som fullvärdig styrelsemedlem när besluten togs. Var du närvarande på dessa möten där styrelsen beslutade om avtalen?

Återigen, det var varken HSB Malmös eller någon annans "styrelseförsäkring" som ersatte HSB Malmö.Kulan skrev:
"Om det sedan är lättare att få ersättning av den obligatoriska styrelseförsäkringen genom att rubricera hans uppdrag som rådgivare så är det något helt annat."

samt

"Att man sedan trixade med formalia genom att rubricera advokatens roll som rådgivare i stället för styrelseledamot är något helt annat."


Kulan >>

Du får tro vad du vill, men HSB Malmö "trixade" inte på något sätt med tituleringen av advokatens uppdrag. Han anlitades som juridisk rådgivare och fick också betalt som juridisk rådgivare. Han anlitades inte som styrelseledamot och fick inte heller betalt som styrelseledamot. Vem låter sig frivilligt inadjungeras som fullvärdig styrelsemedlem vid ett enstaka tillfälle för att fatta beslut i en organisation av HSB Malmös omfattning utan någon som helst ersättning men likväl med det fulla styrelseansvaret??Kulan skrev:
"Alf Gustavsson förhandlade, på uppdrag av styrelsen, fram det löneavtal med VD som så småningom resulterade i avsked resp. entledigande och i båda fallen utan att beviljas ansvarsfrihet."


Kulan >>

Vad gäller Alf Gustavsson så var det så att Alf självmant avgick från styrelsen, han entledigades inte. Endast stämman kan entlediga en stämmovald styrelseledamot. Vad gäller Lars Danielsson så är det inte heller sant att Lars avskedades. Han sade dock upp sig själv i samband med att vi sade upp honom. Det är ganska stor skillnad på att bli uppsagd och avskedad, det vet man om man någon har haft en arbetsledande funktion. Läs gärna om skillnaden här, till exempel:

http://www.foretagarna.se/sverige/contentpagea____76659.aspxKulan skrev:
"Ytterligare ett exempel på hur företrädare för HSB, även om du formellt just nu inte har något uppdrag för HSB Malmö, agerar djävulens, HSB Malmö:s, advokat på ett föredömligt sätt. Medlemsnyttan kanske man inte skall prata för högt om."


Kulan >>

Ok.
misteln skrev:
"För dig innebär ordet dalta att man inte blir behandlad som en likvärdig person för oss andra så är innebörden överdriven omsorg alternativt skämma bort någon. Sen att du inte tyckte om att bli daltad med som liten är ju av föga intresse idag."


misteln >>

För mig innebär begreppet "dalta" också "ge överdriven omsorg"/"skämma bort någon"/"pjoska med någon" som i sin tur för mig innebär att man inte blir behandlad som likvärdig. Med "dalta" syftar jag alltså här på sådan positiv särbehandling i jämförelse med de andra medlemmarna. Man ska varken syssla med positiv särbehandling eller negativ särbehandling av vissa medlemmar!misteln skrev:
"Ditt uppträdande på stämman 2008 stämmer ju verkligen inte med vad du nu skriver nämligen att behandla likvärdiga personer på ett respektfullt sätt. Men du ansåg naturligtvis inte att motionärerna var likvärdiga personer i jämförelse med dig och övriga styrelsen."


misteln >>

Jo, jag anser att motionärer är likvärdiga alla andra medlemmar, oavsett om motionären är förtroendevald eller inte.misteln skrev:
"Det är beklagligt att du nu fegar ur och skyller detta på Alf Gustavsson. Vid ett möte på Turning Torso så framförde Alf Gustavsson att det var en enig styrelse som stod bakom anlitandet av advokat Bogren och därmed var ansvariga för innehållet. Du framförde på detta möte ingen annan åsikt.Vi har dessutom begärt ett protokollsutdrag från beslutet att anlita advokat mot oss men något sådant beslut fanns tydligen inte. I varje fall var det svaret som vi fick."


misteln >>

Jag gjorde ett förtydligande och gav faktabaserad information om omständigheterna kring brevet, var det fel av mig? I vilket fall som helst så får du gärna tolka det som att jag fegar ur. Jag kan dock inte godta att du påstår att jag har varit respektlös eller kränkt någon p.g.a. något som jag aldrig har sagt, skrivit eller uttryckt.misteln skrev:
"När du sen skriver att ” Jag (tillsammans med övriga styrelsen) lade ner massor med timmar på att behandla alla motionerna med respekt ” samtidigt som du på årets stämma inför alla fullmäktigeledamöter säger ” jag ledde arbetet med och skrev styrelsen svar på motionerna 2008”. Hur ska du ha det. Vad är det som gäller ? Var det du eller var det styrelsen tillsammans som skrev motionssvaren?"


misteln >>

Det finns inget motsatsförhållande mellan de båda uttalandena. På stämman berättade jag om att det var jag som ledde arbetet med motionerna och som skrev "svaren" till dem. I ett inlägg längre upp berättar jag bland annat om att jag lade tid på detta arbete, men Styrelsen lade också ner tid på motionerna, för som bekant så är det styrelsen som tar beslut om vad man ska föreslå stämman att besluta om, vilket inbegriper att man går igenom det man ska besluta om.misteln skrev:
"När det sen gäller särintresse så är det ju på det viset att svaren på motionerna visar på ett tydligt sätt att styrelsen genom sina svar tänker på sig själva och inte på alla medlemmar i organisationen. Lite arbete, mycket betalt eller om du så vill mycket betalt för inget jobb. I vår värld är det så att medlemmarnas bästa också är det bästa för vår styrelse. Det finns inget motsatsförhållande som du framhåller i din fråga om styrelsen verkade för sitt eget bästa eller medlemmarnas. Du anser tydligen att det är skillnad på styrelse och medlemmar. Så har det blivit klarlagt."


misteln >>

För mig finns det inte något särintresse hos styrelsen som skulle stå i strid med medlemmarnas intresse, utan styrelsen fattar beslut för medlemmarnas bästa. Alltså menar jag, precis som du verkar göra, att det inte finns något motsatsförhållande mellan styrelsens intresse och medlemmarnas intresse.

Det var ju inte jag som först tog upp att det skulle finnas något motstridande intresse eller en intressekonflikt däremellan. --> "Man kan väl också konstatera att under din tid i styrelsen 2005-2008 så var det väl just styrelsens särintresse som styrde."

Kulan
2009-06-27, 19:14
Henrik Lellky skrev

Det är svårt för mig att "fatta", då jag (när jag satt i styrelsens arbetsgrupp som hanterade frågan) inte fick någon information om att han skulle ha varit inadjungerad som fullvärdig styrelsemedlem när besluten togs. Var du närvarande på dessa möten där styrelsen beslutade om avtalen?

Återigen, det var varken HSB Malmös eller någon annans "styrelseförsäkring" som ersatte HSB Malmö.

Henric>>

Men detta har ju HSB Malmö själva framhållit vid ett flertal tillfällen.

Henric Lellky skrev

Du får tro vad du vill, men HSB Malmö "trixade" inte på något sätt med tituleringen av advokatens uppdrag. Han anlitades som juridisk rådgivare och fick också betalt som juridisk rådgivare. Han anlitades inte som styrelseledamot och fick inte heller betalt som styrelseledamot. Vem låter sig frivilligt inadjungeras som fullvärdig styrelsemedlem vid ett enstaka tillfälle för att fatta beslut i en organisation av HSB Malmös omfattning utan någon som helst ersättning men likväl med det fulla styrelseansvaret??

Henric >>
Du får tro vad du vill men detta sades till mig vid ett flertal tillfällen. Som du vet var jag ganska insatt i de olika turerna på den tiden. Dessutom är ju som du vet trixande inget som är främmande för HSB Malmö.


Henric Lellky skrev

Vad gäller Alf Gustavsson så var det så att Alf självmant avgick från styrelsen, han entledigades inte. Endast stämman kan entlediga en stämmovald styrelseledamot. Vad gäller Lars Danielsson så är det inte heller sant att Lars avskedades. Han sade dock upp sig själv i samband med att vi sade upp honom. Det är ganska stor skillnad på att bli uppsagd och avskedad, det vet man om man någon har haft en arbetsledande funktion. Läs gärna om skillnaden här, till exempel:

http://www.foretagarna.se/sverige/co...____76659.aspx

Henric >>

Vad hade respektive person för val? För att det skulle se bättre ut så väljer man att säga upp sig och ingå en uppgörelse med sin arbetsgivare/uppdragsgivare. Sådant händer om inte varje dag så nästan i näringslivet. När jag läser dina argument så måste jag fråga mig om du har alla hönsen hemma. Ditt påstående är ju inte bara befängt det är ju dessutom korkat. Det är ju solklart att resp. person blev uppsagda/enledigade från sina poster. Vad skulle du själv gjort om du hade ställts inför ett sådant val och bli förnedrad offentligt. Skärpning!!!!!!!!!!!

Henric skrev

Ok.

Henric >>

Kulans inlägg:
"Ytterligare ett exempel på hur företrädare för HSB, även om du formellt just nu inte har något uppdrag för HSB Malmö, agerar djävulens, HSB Malmö:s, advokat på ett föredömligt sätt. Medlemsnyttan kanske man inte skall prata för högt om."

Då är vi överens om det i alla fall

misteln
2009-06-29, 14:16
Vi kan bara konstatera att du tog inte den möjlighet du hade på mötet på Turning Torso när Alf Gustavsson framförde att det var en helt enig styrelse som fattat beslutet om att anlita advokat Bogren. Du hade möjlighet men tog inte avstånd från detta beslut.
Det tycker vi var ynkligt och fegt.

Vi kan så här i efterhand bara konstatera att Alf Gustavsson var den enda i styrelsen med ryggrad när han stod upp för vad han gjort. Resten dolde sin åsikt genom tystnad. Att sedan i efterhand inte stå för att du hade denna möjlighet förstärker ju oss i vår åsikt.

Vi ”tolkar inte” som du skriver att du fegar ur utan bara konstaterar fakta. En annan intressant aspekt är ju att du genom din roll som styrelsemedlem genom detta beslut inte använde medlemmarnas pengar till något vettigt. Vad fick ni i styrelsen och HSB Malmös medlemmar ut av detta ? Er oförmåga att kommunicera gav detta sorgliga resultat.

Du och övriga i styrelsen använde er av en envägskommunikation som inte är alltför ovanlig i HSB Malmö och visar enbart på en maktfullkomlighet som i detta fallet misslyckades kapitalt.
Att skrämma medlemmar till tystnad visade sig vara ett ur alla synpunkter dåligt beslut. Lika uselt då som idag. Beklämmande.

Du skriver:
Jag kan dock inte godta att du påstår att jag har varit respektlös eller kränkt någon p.g.a. något som jag aldrig har sagt, skrivit eller uttryckt.

I ett av styrelsen där du ingick fattat beslut har du det fulla ansvaret, vad du sen sagt, skrivit eller uttryckt har ju föga betydelse. Om du sagt eller uttryckt din mening på mötet så hade ju du idag inte behövt gömma dig bakom Alf Gustavsson. Det var och är fegt !


Bo Linde / Fredrik Löfvall

Henric Lellky
2009-07-03, 23:54
Kulan skrev:
"Men detta har ju HSB Malmö själva framhållit vid ett flertal tillfällen."


Kulan >>
Då har den/de som sagt detta till dig sagt fel. Jag har själv aldrig hört detta sägas.Kulan skrev:
"Du får tro vad du vill men detta sades till mig vid ett flertal tillfällen. Som du vet var jag ganska insatt i de olika turerna på den tiden. Dessutom är ju som du vet trixande inget som är främmande för HSB Malmö."


Kulan >>
Ok. Det är inte så konstigt att du har den uppfattningen då eftersom du har blivit felinformerad.Kulan skrev:
"Vad hade respektive person för val? För att det skulle se bättre ut så väljer man att säga upp sig och ingå en uppgörelse med sin arbetsgivare/uppdragsgivare. Sådant händer om inte varje dag så nästan i näringslivet. När jag läser dina argument så måste jag fråga mig om du har alla hönsen hemma. Ditt påstående är ju inte bara befängt det är ju dessutom korkat. Det är ju solklart att resp. person blev uppsagda/enledigade från sina poster. Vad skulle du själv gjort om du hade ställts inför ett sådant val och bli förnedrad offentligt. Skärpning!!!!!!!!!!!"


Kulan >>
Jag har beskrivit händelserna i sak och korrigerat dig där du har påstått felaktigheter. Att du inte gillar att bli korrigerad är ganska tydligt, men du kanske inte ska kasta sten i glashus om att någon inte har alla hönsen hemma eller (enligt dig) gör korkade påståenden. Det får dig bara att framstå i ännu sämre dager.

Jag hade kanske gjort likadant om jag hade varit i Alf/Lars situation, men vad spelar det för roll? Jag berättade om fakta och du har full frihet att vägra att tro på de faktauppgifter jag ger, men istället väljer du att kasta ur dig glåpord och personangrepp?! Jag trodde att du var mer mogen än så.
misteln skrev:
"Vi kan bara konstatera att du tog inte den möjlighet du hade på mötet på Turning Torso när Alf Gustavsson framförde att det var en helt enig styrelse som fattat beslutet om att anlita advokat Bogren. Du hade möjlighet men tog inte avstånd från detta beslut.
Det tycker vi var ynkligt och fegt.

Vi kan så här i efterhand bara konstatera att Alf Gustavsson var den enda i styrelsen med ryggrad när han stod upp för vad han gjort. Resten dolde sin åsikt genom tystnad. Att sedan i efterhand inte stå för att du hade denna möjlighet förstärker ju oss i vår åsikt.

Vi ”tolkar inte” som du skriver att du fegar ur utan bara konstaterar fakta. En annan intressant aspekt är ju att du genom din roll som styrelsemedlem genom detta beslut inte använde medlemmarnas pengar till något vettigt. Vad fick ni i styrelsen och HSB Malmös medlemmar ut av detta ? Er oförmåga att kommunicera gav detta sorgliga resultat.

Du och övriga i styrelsen använde er av en envägskommunikation som inte är alltför ovanlig i HSB Malmö och visar enbart på en maktfullkomlighet som i detta fallet misslyckades kapitalt.
Att skrämma medlemmar till tystnad visade sig vara ett ur alla synpunkter dåligt beslut. Lika uselt då som idag. Beklämmande."


misteln >>
Hmm. Jag har redan berättat att Alf sedan tidigare hade fått styrelsens uppdrag att hantera kommunikationen med misteln. Jag har också på denna sidan sagt att styrelsen är ansvarig för det som kommuniceras ut i dess namn.

Jag hade inget emot att Alf tog hjälp av en advokat för att försöka avsluta dialogen med misteln som vid denna tidpunkt hade pågått väldigt länge utan någon som helst fruktbart resultat, men återigen så var jag inte inblandad i författandet eller utformningen av brevet och kan därför inte ta någon "cred" av att ha varit respektlös mot dig eller din förening i brevet. Jag kan förstå att ni uppfattade brevet som respektlöst och jag har redan sagt att det är beklagligt att Misteln upplevde det så. Brevet togs också tillbaka, inte sant? Detta är att ta det formella ansvaret som styrelseledamot. Man måste kunna skilja på "att ta ansvar" och "ha skuld". Jag hade ett ansvar som ledamot av styrelsen, jag har aldrig skjutit detta ansvar ifrån mig. Att sen, utifrån ett brev som någon annan har skrivit, komma och påstå att jag är respektlös - är rent skitsnack.misteln skrev:
"I ett av styrelsen där du ingick fattat beslut har du det fulla ansvaret, vad du sen sagt, skrivit eller uttryckt har ju föga betydelse."


misteln >>
Här är vi överens.misteln skrev:
"Om du sagt eller uttryckt din mening på mötet så hade ju du idag inte behövt gömma dig bakom Alf Gustavsson. Det var och är fegt !"


misteln >>
Alf hade fortfarande uppdraget (som jag tidigare berättat om) när detta mötet hölls och därför tyckte jag det var lämpligt att just Alf förde styrelsens talan. Hade jag tyckt att jag behövde uttala mig i en fråga så hade jag gjort det. Om jag inte säger någonting så innebär detta då att jag i dina ögon "var feg" och "gömde mig bakom Alf". Vilken förträfflig logik. :5: Men kanske var det så att jag inte hade någon avvikande uppfattning? ;) Du borde sitta i Konstitutionsutskottet så att du kan fråga ut alla om vad var och en tycker i olika frågor. :)

Kulan
2009-07-05, 14:03
Henric Lellky skrev >>
Då har den/de som sagt detta till dig sagt fel. Jag har själv aldrig hört detta sägas.

Henric>>

Varför skulle din version vara den riktiga? Jag vet vad jag hört och sett så min version håller i alla väder. Eftersom du är en sann HSB – politruk så vägrar du naturligtvis att tro att HSB kan göra fel eller att man far med osanning. Om du skalar bort konturerna av det socialistiska lyckoriket och öppnar ögon och öron så skall du få se hur verkligheten ser ut. Du vet väl att om man sticker huvudet i sanden så löser man alla problem. Man kvävs.

Henric Lellky skrev >>
Ok. Det är inte så konstigt att du har den uppfattningen då eftersom du har blivit felinformerad.

Henric>>
Om jag skulle ha blivit felinformerad så bör man kanske fråga sig av vem? Eftersom jag blivit informerad av styrelseledamöter och tjänstemän i ledande befattningar så påstår du alltså att dessa representanter för HSB – Malmö ljuger för mig. Det är verkligen en allvarlig anklagelse.

Henric Lellky skrev >>
Jag har beskrivit händelserna i sak och korrigerat dig där du har påstått felaktigheter. Att du inte gillar att bli korrigerad är ganska tydligt, men du kanske inte ska kasta sten i glashus om att någon inte har alla hönsen hemma eller (enligt dig) gör korkade påståenden. Det får dig bara att framstå i ännu sämre dager.

Jag hade kanske gjort likadant om jag hade varit i Alf/Lars situation, men vad spelar det för roll? Jag berättade om fakta och du har full frihet att vägra att tro på de faktauppgifter jag ger, men istället väljer du att kasta ur dig glåpord och personangrepp?! Jag trodde att du var mer mogen än så.

Henric>>
Eftersom jag fått min information från styrelsemedlemmar så påstår du alltså att folk i HSB – Malmös styrelse ljuger. Det är verkligen en allvarlig anklagelse.
Om du korrigerar utifrån en HSB – politruks perspektiv och med det socialistiska lyckoriket för ögonen så förstår jag mycket väl hur du kommit till dina slutsatser.
Om du hade korrigerat sakfel på ett korrekt sätt så hade detta varit utmärkt och definitivt inte hade haft någonting emot. Men nu är det så att du påstår saker som inte är med sanningen överensstämmande och dessutom innebär att styrelseledamöter och höga tjänstemän ljuger. Jag trodde nog att du var lite mer seriös än så.
När jag läser dina inlägg så kan jag bara konstatera att du, med ditt stereotypa HSB – tänkande, är den siste som skall försöka korrigera andra och påstå att din opponent skulle framstå i dålig dager och vara omogen. Du kanske skulle frigöra dig från det stereotypa HSB – tänket och använda huvudets innanmäte till att tänka självständigt. Du skulle definitivt mogna på kuppen.
Det kanske är dags att agera som HSB Malmö och konstatera att en fortsatt dialog är meningslös. Det är ju så HSB Malmö alltid agerar eller hur?

misteln
2009-07-07, 16:19
Du skriver att ” Jag hade inget emot att Alf tog hjälp av en advokat för att försöka avsluta dialogen med misteln som vid denna tidpunkt hade pågått väldigt länge utan någon som helst fruktbart resultat.
Men det var ju faktiskt på det viset att svaren på flera av våra frågor besvarades helt plötsligt på Turning Torso så dom som gjorde dialogen ofruktbar var ju faktiskt du och dina styrelsekompisar. Ridå !

Du skriver : Men återigen så var jag inte inblandad i författandet eller utformningen av brevet och kan därför inte ta någon "cred" av att ha varit respektlös mot dig eller din förening i brevet. Jag kan förstå att ni uppfattade brevet som respektlöst och jag har redan sagt att det är beklagligt att Misteln upplevde det så
Först säger du att du inte varit inblandad i författandet och därför inte kan ta någon ”cred” av att ha varit respektlös mot föreningen och dess medlemmar och sen skriver du att du kan förstå att vi uppfattade brevet som respektöst. Ridå !

Du skriver : Brevet togs också tillbaka, inte sant? Detta är att ta det formella ansvaret som styrelseledamot.
Skadan var då redan skedd. Kvalite`är att göra rätt från början. Inte speciellt vanligt i HSB Malmö under din tid och dessvärre har ingen märkbar förändring skett.

Du skriver : Man måste kunna skilja på "att ta ansvar" och "ha skuld". Jag hade ett ansvar som ledamot av styrelsen, jag har aldrig skjutit detta ansvar ifrån mig. Att sen, utifrån ett brev som någon annan har skrivit, komma och påstå att jag är respektlös - är rent skitsnack.
Det är just detta som du och dina styrelsekompisar inte kunde. Ni tog ansvar ibland men aldrig att ni hade någon skuld. Det var alltid någon annan som bar skulden.

Du skriver : Alf hade fortfarande uppdraget (som jag tidigare berättat om) när detta mötet hölls och därför tyckte jag det var lämpligt att just Alf förde styrelsens talan. Hade jag tyckt att jag behövde uttala mig i en fråga så hade jag gjort det. Om jag inte säger någonting så innebär detta då att jag i dina ögon "var feg" och "gömde mig bakom Alf". Vilken förträfflig logik.
Tack för dina berömmande ord om logik tyvärr kan vi inte ge dig samma beröm.
Att utse en talesman för hela styrelsen gör det lätt att gömma sig bakom vederbörandes rygg och på det sättet försöka komma undan sitt ansvar. Fegt !

Du skriver : Men kanske var det så att jag inte hade någon avvikande uppfattning?
Naturligtvis var det så inte minst med tanke på dina uttalande på senaste stämman om att det skulle varar slut med daltandet. Nä, skicka advokat på medlemmar det är ditt sätt att lösa problem med medlemmar som inte nöjer sig med vilka svar som helst.
Vad fick förresten medlemmarna för dessa pengar ? Någon medlemsnytta kan man väl inte tala om.

Du skriver : Du borde sitta i Konstitutionsutskottet så att du kan fråga ut alla om vad var och en tycker i olika frågor.
Det hade inte hjälpt ens med ett konstitutionsutskott när det gäller att få svar av HSB Malmö. Det borde väl du om någon känna till.

Sen är det också så att när mer än en person skriver under ett inlägg så bör du kanske tänka på att man inte svarar dessa personer med du. Ni heter det ! Ibland frapperas man över den brist på logik som är ständigt återkommande i dina inlägg.

Bo Linde / Fredrik Löfvall

Henric Lellky
2009-07-07, 21:07
Kulan skrev:
"Varför skulle din version vara den riktiga? Jag vet vad jag hört och sett så min version håller i alla väder. Eftersom du är en sann HSB – politruk så vägrar du naturligtvis att tro att HSB kan göra fel eller att man far med osanning. Om du skalar bort konturerna av det socialistiska lyckoriket och öppnar ögon och öron så skall du få se hur verkligheten ser ut. Du vet väl att om man sticker huvudet i sanden så löser man alla problem. Man kvävs."


Kulan >>
"Min version" utgår från vad jag har upplevt och varit med och beslutat om, men du får såklart tro på vad du vill ändå. Tyvärr får jag nog göra dig besviken genom att berätta att jag inte är den "HSB-politruk" som du beskriver.Kulan skrev:
"Om jag skulle ha blivit felinformerad så bör man kanske fråga sig av vem? Eftersom jag blivit informerad av styrelseledamöter och tjänstemän i ledande befattningar så påstår du alltså att dessa representanter för HSB – Malmö ljuger för mig. Det är verkligen en allvarlig anklagelse."


Kulan >>
Ja, det verkar som att du får tala med dina informatörer igen. ;)Kulan skrev:
"Eftersom jag fått min information från styrelsemedlemmar så påstår du alltså att folk i HSB – Malmös styrelse ljuger. Det är verkligen en allvarlig anklagelse.
Om du korrigerar utifrån en HSB – politruks perspektiv och med det socialistiska lyckoriket för ögonen så förstår jag mycket väl hur du kommit till dina slutsatser.
Om du hade korrigerat sakfel på ett korrekt sätt så hade detta varit utmärkt och definitivt inte hade haft någonting emot. Men nu är det så att du påstår saker som inte är med sanningen överensstämmande och dessutom innebär att styrelseledamöter och höga tjänstemän ljuger. Jag trodde nog att du var lite mer seriös än så.
När jag läser dina inlägg så kan jag bara konstatera att du, med ditt stereotypa HSB – tänkande, är den siste som skall försöka korrigera andra och påstå att din opponent skulle framstå i dålig dager och vara omogen. Du kanske skulle frigöra dig från det stereotypa HSB – tänket och använda huvudets innanmäte till att tänka självständigt. Du skulle definitivt mogna på kuppen.
Det kanske är dags att agera som HSB Malmö och konstatera att en fortsatt dialog är meningslös. Det är ju så HSB Malmö alltid agerar eller hur?"


Kulan >>
Någon av informationskällorna har fel eftersom det är motstridiga uppgifter. Du och detta forums läsare får själva göra sin bedömning.
Jag korrigerar utifrån fakta, inte utifrån någon politisk åsikt, uppfattning eller värdering.

Sedan påstår du att jag har korrigerat sakfel på ett felaktigt sätt, underförstått att det skulle vara jag som ljuger. Att "min version" råkar sammanfalla med den offentliga versionen och att du väljer att tro på vad "styrelseledamöter" och "höga tjänstemän" har sagt till dig i annat sammanhang får du själv ta ansvar för, eftersom det är du som fått denna information. Att du också försöker få det till att det är jag som påstår att någon annan ljuger är ju mest komiskt. Du får göra precis vad du vill med informationen jag ger dig och du får tro på precis vad du vill tro på. :)

Du verkar ha fått den där politruk:en på hjärnan. Jag undrar vad detta hjärnspöke betyder för dig? ;) Själv har jag inga lustiga eller etiketterande liknelser om dig att komma med då jag inte gillar politisk pajkastning.

När det gäller frigörelsen från HSB-tänket så är jag kanske mer frigjord än vad du har förstått, men det gör inget. :)

Jag fortsätter gärna denna dialogen med dig, det är ett skojigt tidsfördriv för mig och jag väntar med spänning på att se vad du ska skriva härnäst för skojiga saker.
misteln skrev:
"Men det var ju faktiskt på det viset att svaren på flera av våra frågor besvarades helt plötsligt på Turning Torso så dom som gjorde dialogen ofruktbar var ju faktiskt du och dina styrelsekompisar."


misteln >>
Okej...misteln skrev:
"Först säger du att du inte varit inblandad i författandet och därför inte kan ta någon ”cred” av att ha varit respektlös mot föreningen och dess medlemmar och sen skriver du att du kan förstå att vi uppfattade brevet som respektöst."


misteln >>
Ja, det är rätt uppfattat.misteln skrev:
"Skadan var då redan skedd. Kvalite`är att göra rätt från början. Inte speciellt vanligt i HSB Malmö under din tid och dessvärre har ingen märkbar förändring skett."


misteln >>
Här har jag ingen nämnvärd avvikande uppfattning.misteln skrev:
"Det är just detta som du och dina styrelsekompisar inte kunde. Ni tog ansvar ibland men aldrig att ni hade någon skuld. Det var alltid någon annan som bar skulden."


misteln >>
Jag tycker att jag kan skilja på skuld och ansvar. Jag borde ha bevisat detta i mitt förra inlägg. Ni verkar tro att styrelsen är inblandade i det mesta som HSB Malmö företar sig gentemot föreningens olika intressenter, men så är dock inte fallet.misteln skrev:
"Tack för dina berömmande ord om logik tyvärr kan vi inte ge dig samma beröm. Att utse en talesman för hela styrelsen gör det lätt att gömma sig bakom vederbörandes rygg och på det sättet försöka komma undan sitt ansvar."


misteln >>
Varsågod för det ironiska berömmet. Återigen - jag försöker inte komma undan något ansvar. Ni borde ha fattat detta vid det här laget. Att utse en talesperson är för övrigt ganska normalt i beslutande grupper, det är till exempel vad en ordförande är. Det är också ganska normalt att man utser någon som ansvarig för att hantera ett visst ärende. Detta ökar ofta chansen att det blir någonting gjort överhuvudtaget jämfört med om man inte har utsett någon som ansvarig för ärendet.misteln skrev:
"Naturligtvis var det så inte minst med tanke på dina uttalande på senaste stämman om att det skulle varar slut med daltandet. Nä, skicka advokat på medlemmar det är ditt sätt att lösa problem med medlemmar som inte nöjer sig med vilka svar som helst.
Vad fick förresten medlemmarna för dessa pengar ? Någon medlemsnytta kan man väl inte tala om."misteln >>
Även här håller jag inte med om karaktärsbeskrivningen av vad som skulle vara "mitt sätt" att hantera medlemmar. Medlemmar som ställer frågor är inget märkvärdigt utan ska hanteras inom organisationen precis som vilken annan normal kommunikation som helst som organisationen har med dess olika intressenter.

För övrigt vill jag påpeka att det normalt inte är frågeställaren som bestämmer kvaliteten på svaret. Man kan som svarsställare inte heller förvänta sig att frågeställaren ska vara helt nöjd med svaret man får... Sånt är livet.misteln skrev:
"Det hade inte hjälpt ens med ett konstitutionsutskott när det gäller att få svar av HSB Malmö. Det borde väl du om någon känna till."


misteln >>
Hehe.misteln skrev:
"Sen är det också så att när mer än en person skriver under ett inlägg så bör du kanske tänka på att man inte svarar dessa personer med du. Ni heter det ! Ibland frapperas man över den brist på logik som är ständigt återkommande i dina inlägg."


misteln >>
Jag ber om ursäkt för att jag hade uppfattningen att det var en och samma person som jag diskuterade med och för att jag har sagt "du" till er.Nåväl...Glad sommar!

Kulan
2009-07-08, 22:27
Bäste Henric!

Jag har inte vid något tillfälle sett eller hört dig uttala något negativt om HSB. Nu kallar du en dialog där det egentligen handlar om trovärdighet och om styrelsen och ledande befattningshavare ljuger eller talar sanning ett skojigt tidsfördriv.

Jag har vid tidigare tillfällen sagt att nu är lågvattenmärket nått men tillade för säkerhets skull åtminstone hittills och var ju tur det för ditt senaste inlägg utgör ett lågvattenmärke som jag inte kan minnas att jag sett maken till.

Du påstår att du korrigerar utifrån fakta, inte utifrån någon politisk åsikt, uppfattning eller värdering. Det får stå för dig, men om man läser dina inlägg så dryper de av politiska åsikter, uppfattningar och värderingar. Att du sedan väljer att kalla detta för ett skojigt tidsfördriv är ju patetiskt för att inte säga direkt falskt.

Den här argumentationen är allt utom ett skojigt tidsfördriv. Skäms ögonen ur dig!!!!!!!!!!

MikHo
2009-07-09, 10:26
Lite offtopic men jag känner att jag måste lufta mina tankar om forumets regler som jag anser ha brutits på ett par punkter i och med denna tråden.

Endast ett inloggningsid per användare tillåts.
användare misteln används av två personer, kanske fler?


En vänlig ton önskas. Inlägg för att enbart kritisera andra skribenter för deras åsikter är ej tillåtet och personangrepp kan, om så sker, polisanmälas. Det ska vara en saklig debatt i detta forum, med för ämnet relevanta inlägg!


Tycka vad man vill om Henric Lellky, men några av de saker som skrivits uppfattar jag som rena brott mot ovan citat från reglerna som accepterades vid registreringen.

Den "diskussion" som denna tråd har orsakat har i mina ögon urartat till pajkastning och smutskastning. Rena sandlådeargumenten.

Alla inblandade parter har olika åsikter och vad jag kan läsa mig till som utomstående så de "bevis" som hänvisas till är "den personen sa det här till mig" att sedan personen är anonym och inget finns dokumenterat om vad denna/dessa personer sagt är hörsägen.

Hoppas att ni kan enas om att ni inte kommer att enas och vi kan gå vidare med något mer kontstruktivt.

Kulan
2009-07-09, 14:15
Bäste MikHo
Jag är den förste som skriver under på att man skall debattera sakfrågorna. Tro mig men det har jag försökt men utan framgång. Jag är en av dem som avslöjade skandalen med HSB: s agerande i Turning Torsoskandalen. OBS inte byggnaden.
Det var sannerligen inte många rätt som kom ut från HSB under den resan. Tvärtom tog man varje tillfälle att snedvrida, förtiga, smutskasta och ibland t.o.m. ljuga. Samma beteende gick igen i bredbandsupphandlingen kring det som numera kallas BoLina.

Jag måste tyvärr konstatera att i detta avseende har ingenting hänt. Jag vet nämligen att det jag har sagt i detta ämne är sant och därmed vet jag också att andra framförda åsikter är fel. Är det så en saklig debatt skall gå till? Knappast.

Jag tycker verkligen att hela debatten skulle vinna på om HSB för en gångs skull skulle kunna svara ärligt på ställda frågor och inte krångla till det på det sätt som man nu gör. För närvarande är det ju uppenbart att medlemmarna är till för HSB Malmö och inte som det borde vara, tvärtom. I den förening där jag var ordförande gick vi ur HSB Malmö p.g.a. detta. Den processen, utträdet, var sannerligen ingen söndagsskolelek från HSB Malmös sida.

När HSB Malmö agerar som en seriös organisation bör göra så kommer debattklimatet att självsaneras.

misteln
2009-07-10, 10:20
MikHo skriver :

Citat:
Endast ett inloggningsid per användare tillåts.
användare misteln används av två personer, kanske fler?

Det förhåller sig på det viset att vi skriver dels i egenskap av förtroendevalda i en bostadsrättsförening men också som enskilda medlemmar i denna förening och dessutom medlemmar i HSB Malmö. Vi skriver också ut våra namn i av dig kritiserade inlägg vilket inte är så vanligt på detta forum. Det tycker vi är att vara öppna trots den uppenbara risken att utsättas för repressalier.

Ett inloggningsid men två personer som skriver under tycker inte vi är något brott mot reglerna på detta forum. Sen kan vi också berätta för dig att fler personer än vi två använder sig inte av misteln i sina inlägg. MikHo vi skulle aldrig komma på tanken att det är flera personer som skriver i ditt inloggningsid. För så är det väl inte ?

När det sen gäller ” Alla inblandade parter har olika åsikter och vad jag kan läsa mig till som utomstående så de "bevis" som hänvisas till är "den personen sa det här till mig" att sedan personen är anonym och inget finns dokumenterat om vad denna/dessa personer sagt är hörsägen.

Vil du ha bevis på att det vi skriver är sanningsenligt så kan du gå in på Sydsvenskans hemsida och söka på Misteln så får du svart på vitt att vi har underlag för det vi skriver.

Vi tycker att vi håller en vänlig ton i våra inlägg och beklagar att du har en annan åsikt.Bo Linde / Fredrik Löfvall

MikHo
2009-07-10, 12:55
Tackar för ert vänliga svar,Ett inloggningsid men två personer som skriver under tycker inte vi är något brott mot reglerna på detta forum. Sen kan vi också berätta för dig att fler personer än vi två använder sig inte av misteln i sina inlägg.Vad ni anser gällande ett eventuellt brott mot reglerna är ganska klart då ni helt klart är två personer som skriver under samma användarnamn.

Hur ni tolkar det är egentligen oväsentligt eftersom det är Admin som skrivit reglerna och han endast (?) som bestämmer om det förekommit ett regelbrott eller inte. Jag bara belyste frågan.

samma citat är ganska intressant att använda i det som återspeglat sig i denna tråd, NI tolkar reglerna/lagarna efter ert huvud och anser att ni har rätt.
Känns detta igen från hur våra stora riksorganisationer arbetar?
De tolkar regler/lagar efter sitt huvud och förkastar andras åsikter.......

:1:

Admin
2009-07-10, 15:27
Det är inga problem att vara flera på ett id, snarare i vissa fall kanske t.o.m. praktiskt, och det framgår ju av inläggen när så är fallet. Det strider alltså inte mot reglerna. Anledningen att jag la till texten i det minimala regelverket för detta forum om max ett id per användare var för att forumet missbrukades av två personer som registrerade sig med vars flera id:n på olika epost-adresser.
Jag tog dock snabbt bort samtliga deras id:n, och spärrade ut dem permanent.

Ja, en vänlig ton hoppas jag alla försöker eftersträva. Det är alltid bra med lite adrenalin i inläggen, men tänk på att livet är kort och att vi med en positiv inställning här ska försöka hålla humöret på topp trots att vi säkert alla är av olika åsikter många gånger.

Eftersom så mycket är så luddigt i bostadsrättsvärlden så finns det ofta inga absoluta sanningar, utan vi får i många fall gemensamt arbeta oss fram till de bästa tolkningarna. Personligen tycker jag att vi gemensamt i detta forum väldigt ofta lyckas bättre med våra logiska tolkningar än bostadsorganisationerna som i så många år haft monopol på tolkningar inom deta område (därav den uschla kvalitet som det finns i svaren från bostadsorganisationerna).

Av lång erfarenhet i ämnet vet jag att det är lätt att tolka skriven text som lite "argare" än vad den är, bl.a. eftersom man inte har de attribut till sin hjälp som man har när man diskuterar live, person till person, och det kan man försöka ha i åtanke.
Som MikHo nämner så är pajkastning inget bra. Det leder sällan utveckligen framåt, så det är bra om vi kan försöka undvika detta.

I trådarna är det naturligtvis lätt att glida iväg och det är omöjligt att styra upp detta.
Det enda jag kan göra är å det vänligaste be alla att försöka hålla den röda tråden (http://hotpot.se/php/vb/faq.php?faq=vb_faq#faq_red_thread) så gott det nu går.

MikHo
2009-07-10, 15:33
Tack Admin för klargörandet, jag drar mig tillbaka, tillrättavisad

Admin
2009-07-10, 15:44
Min text var inte avsedd som tillrättavisning till någon.
Det är bara bra om det inte endast är jag som måste sitta med pekpinnen och gå in och ge synpunkter när jag anser att sakligheten i trådarna börjar falna. Jag uppskattar alltså att du "röt till" lite här när du tyckte att diskussionen gick lite överstyr, och det är naturligtvis alla välkomna att göra.

MikHo
2009-07-10, 22:59
Jag tolkade reglerna på ett sätt men blev tillrättavisad att min tolkning var felaktig.

no hard feelings, ibland har man rätt, ibland fel.... så länge man lär sig av sina misstag kommer man att utvecklas som person.

Admin, du kan vara lugna att jag kommer "ryta" fler gånger ;)

misteln
2009-07-12, 09:25
Så blev det då klargjort för alla och envar vad som gäller på detta forum.

Vi håller med dig om att det är bra att belysa olika frågeställningar och det är inte så att någon måste ha rätt eller fel man kanske bara har olika sanningar att tillgå.

Du skriver : : NI tolkar reglerna/lagarna efter ert huvud och anser att ni har rätt.
Var har du fått det ifrån att vi utgår ifrån att vi har rätt ? Vi har däremot en åsikt som vi på detta förträffliga forum har rätt att föra fram. HSB Malmö stängde ner sitt forum när inte alla tyckte som dom. Ett forum där alla tycker lika är av ringa värde och kan mest ses som ett rent propagandainstrument för denna organisation.

Du skriver : Känns detta igen från hur våra stora riksorganisationer arbetar?
Vi tror inte att det finns många som så hårt har kritiserat just hur riksorganisationer arbetar som vi har gjort i varje fall när det gäller HSB Malmö. Att jämföra oss med dessa organisationer är som att svära i kyrkan. Inte vidare begåvat.

Du skriver : De tolkar regler/lagar efter sitt huvud och förkastar andras åsikter....... Vi tolkar regler som är oklara precis på samma sätt som du genom att använda insidan av huvudet men förkastar aldrig andras åsikter. Alltså precis tvärtemot t.ex HSB Malmö.

Bo Linde / Fredrik Löfvall

MikHo
2009-07-13, 17:29
Denna tråd håller på att glida längre och längre bort från dess ursprung, jag kommer därför inte att kommentera svar som inte har med ursprungstråden att göra.

misteln
2009-07-14, 09:42
Så bra ! MikHo men det var faktiskt du själv som gled längre och längre bort från dess ursprung genom ditt ifrågasättande om vilka regler som gällde på forumet. Ingenting som hade med ursprungsämnet att göra.

misteln
2009-07-30, 17:16
Intressant att du delar vår uppfattning om vikten och saknaden av att göra rätt från början saknades och saknas i HSB Malmö.

Att styrelsen inte är inblandad i det mesta som händer fråntar inte dessa från sitt ansvar.

Då kanske det är på det viset som envisa rykten från Turning Torso har gjort gällande att anlitanda av advokat var inte ett styrelsebeslut utan istället ett beslut fattat av hög tjänsteman på HSB Malmö ? Sen vågade styrelsen inte annat än att hålla med.

Sedan är det också så att du dessutom var delaktig i det hot om uteslutning som framfördes av talespersonen ( Alf Gustavsson ) för styrelsen och inte minst det möte som hölls på Folkets Hus där man inbjöd medlemmar i föreningen att ställa frågor men där resultatet blev att det var endast HSB Malmös styrelse genom Maj-Britt Thulin som fick denna möjlighet ! Ett totalt respektlöst beteende !

Du börjar dina inlägg om respekt i denna tråd med ditt inlägg den 25 maj med att skriva bland annat : Jag försöker visa respekt mot andra på detta forumet oavsett om de har samma uppfattning som mig, så jag hoppas att alla andra också kan vara civiliserade nog att visa respekt även mot de med annorlunda uppfattning.

Ovanstående visar väl ganska klart och tydligt vad du inbegriper i just detta ord och hur svårt du haft att leva upp till dina egna ord.

Bo Linde / Fredrik Löfvall