handdator

Visa fullständig version : Om styrelsens ordförande fått betalt för badrumsrenovering och dörrbyte i brf


Life
2009-05-19, 15:03
OM det visar sig att ordföranden fått brf att betala för ordförandens badrumsrenovering och altandörrsbyte, trots att det står i stadgarna att det åligger bostadsrättshavaren, hur går vi tillväga för att få ordföranden att betala tillbaka pengarna?

Måste sådana åtgärder - byte av dörr och renovering av badrum - föregås av ett beslut i styrelsen eller kan ordföranden "bara göra så", och lämna fakturan till förvaltaren?!?

SNÄLLA förklara vad vi kan göra och vad ordföranden (eller styrelsen) har rätt att göra.

Vi står handfallna inför utgifter som bara verkar ha "sopats under mattan" och vem vet hur många fler dörrbyten som gjorts utan att någon satt stopp. Hur får vi reda på detta? Har medlemmar rätt att ta del av bokföring och underlag?

I princip skulle JAG då kunna beställa en ny dörr och sedan skicka fakturan till förvaltaren?

totiki
2009-05-19, 15:27
Samma svar som på din andra fråga, begär en särskild granskning hos Länsstyrelsen. Det kan krävas 10% av medlemmarnas underskrifter till en sådan begäran.

SOU 2009:37 (Statens Offentliga Utredningar)

9 Ansvaret för vissa myndighetsbeslut
9.1
Länsstyrelsernas uppgifter enligt föreningslagen
I några fall har lagstiftaren valt att ge en myndighet i uppdrag att utföra särskilda uppgifter som primärt ligger på ett föreningsorgan men som detta har försummat. Exempel på sådana uppgifter är att kalla till föreningsstämma och utse behörig revisor när en sådan saknas.
I andra fall har lagstiftaren, i syfte att ge minoritetens skydd mot missbruk från majoriteten, gett en myndighet särskilda uppgifter, såsom att utse minoritetsrevisorer och förordna särskilda granskare.
I dag är det länsstyrelsen i det län där föreningens styrelse har sitt säte som ansvarar för dessa uppgifter.

Länsstyrelserna har motsvarande uppgifter när det gäller bostadsrättsföreningar (se 9 kap. 14 och 26 § bostadsrättslagen, 1991:614), kooperativa hyresrättsföreningar (se 2 kap. 17 och 20 § lagen, 2002:93, om kooperativ hyresrätt) och sambruksföreningar (se 13 och 14 § lagen, 1975:417, om sambruksföreningar).

Länsstyrelsen har också vissa uppgifter när de gäller europakooperativen.
Att dessa uppgifter ligger på länsstyrelserna bör bl.a. ses mot bakgrund av att det tidigare var länsstyrelserna som förde föreningsregistren.