handdator

Visa fullständig version : Underlag för utgifter i brf


Life
2009-05-19, 14:19
Vår brf la om lånen förra året. För detta ha revisorn fakturerat vår brf 113 000 kr, utöver de "fasta" arvodena som han har (ca 40 000 kr till). Hur ser lagen ut? Får styrelsen godkänna precis hur stora summor som helst utan att medlemmarna har ngt att säga till om? Han påstår att det är så mycket tid som gått åt till att förhandla fram nya lånen, som dessutom bands i tre år på 5,6 %, trots att ALLA visste att räntorna var på väg ner.

En annan sak som hänt i vår förening är att ordföranden bytt ut altandörr och gjort vid sitt badrum, på VÅR bekostnad, TROTS att det står i stadgarna att det är hyresgästens eget ansvar att bekosta. VAD kan vi göra? Det var lynchstämning på årsstämman, som blev uppskjuten. Möte snart igen och har aldrig suttit i styrelse, vet inte vad som gäller och vad man kan göra. Det är uppenbart att ordföranden gjort fel, kan vi åtgärda detta på ngt vis och i så fall HUR?

Eftersom det verkar vara MYCKET konstiga saker vad gäller utgifter så vill medlemmarna nu veta VAR våra pengar tar vägen, de höjde våra hyror med 1100 kr per MÅNAD i fjol. Har vi rätt att se underlag, beslut osv och hur gör man i så fall?

stephan
2009-05-19, 15:23
Ej ansvarsfrihet för ordföranden/styrelsen.
Begära granskning enligt lagen om ekonomiska föreningar:
"8 kap:
2 § Varje röstberättigad har rätt att föreslå att det hos länsstyrelsen på- kallas att en revisor (medrevisor) utses att delta i revisionen tillsammans med de övriga revisorerna. Förslaget skall framställas på en föreningsstämma där revisorsval skall ske eller där förslaget enligt kallelsen till stämman skall behandlas. Om förslaget har biträtts av minst en tiondel av samtliga röstberättigade eller en tredjedel av de på stämman närvarande röstberättigade, skall styrelsen inom en vecka göra framställning hos länsstyrelsen om att en medrevisor utses. Försummas detta får varje röstberättigad göra sådan framställning. Medrevisorn skall tjänstgöra för tiden till och med ordinarie föreningsstämma under nästa räkenskapsår."

Obs! Bör nog klargöras att även revisorn i detta fall skall granskas.
(kan anmälas separat till revisornsnämnden)

Om ordföranden/styrelsen inte får ansvarsfrihet ska anmälan göras. (Kan göras även om ansvarsfrihet beviljas men känns väl "starkare" vid icke ansvarsfrihet.

OBS!
Från den 1 november 2013 är det Bolagsverket som kallar till föreningsstämma och förordnar revisor, med- och minoritetsrevisor samt särskild granskare för föreningar, enligt ändring i Föreningslagen.
Se Särskild granskare och medrevisor i brf (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13214).

totiki
2009-05-19, 15:24
Du skall vända dig till Länsstyrelsen och be om särskild granskare.

"I andra fall har lagstiftaren, i syfte att ge minoritetens skydd mot missbruk från majoriteten, gett en myndighet särskilda uppgifter, såsom att utse minoritetsrevisorer och förordna särskilda granskare.
I dag är det länsstyrelsen i det län där föreningens styrelse har sitt säte som ansvarar för dessa uppgifter."

Gusten
2009-05-19, 18:44
För att slippa en extern granskning kanske ordföranden väljer att självmant betala tillbaka, om han har fått betalt av föreningen
för saker som faller på bostadsrättshavarens underhållsansvar.

Lånet med den höga räntan är väl antagligen inte mycket att göra åt om styrelsen redan har ingått ett bindande låneavtal,
eller har givit revisorn fullmakt att ingå bindande låneavtal för föreningens räkning. Man kan ju tycka att det är ett högt
arvode för ordna med ett så ofördelaktigt låneavtal.

Avgiftshöjningen på 1200 kr antar jag gäller en viss lägenhet. Det är inte tillåtet att att höja med samma belopp på alla
lägenheter om det finns olika stora lägenheter i huset.

Francois
2009-05-19, 23:55
Jag tycker at ten granskning av en revisor från länsstyrelsen låter bäst, det finsn ofta inte bara ett lik i garderoben.
om ordföranden betalar för dörren, det kan var ett sätt att slippa granskning om han har annat att gömma...