handdator

Visa fullständig version : Låt statliga Kasernen bli ett varnande exempel - Newsdesk (pressmeddelande)


Admin
2009-05-18, 19:32
- Vad gjorde Thomas Östros som näringsminister under åren 2004-2006? Frågan måste ställas när man ser hur illa det helägda statliga fastighetsbolaget Kasernen har skötts under åren 2000-2006.
Kasernen. - orimligt stor andel av lokalerna har betalats av Kasernen, som delat lokaler med vd:s privata fastighetsbolag. Ingen oberoende värdering har gjorts eller mäklare har anlitats vid de 19 försäljningar av fastigheter och bostadsrätter som granskats, dokumentationen av affärerna och den budgivning som varit är ytterst bristfällig. Den kritik som Riksrevisionen riktar är allvarlig och finansutskottet instämmer i kritiken.
Klicka här för att läsa hela artikeln (Newsdesk)... (http://www.newsdesk.se/view/pressrelease/laat-statliga-kasernen-bli-ett-varnande-exempel-295628)