handdator

Visa fullständig version : Röstlängd på årsstämma


Einar
2009-05-18, 18:49
Inför stundande årsstämma har jag några frågor som jag gärna vill ha synpunkter på.

Utav erfarenhet från tidigare årsstämmor har röstlängden aldrig stämt. Folk har haft rösträtt utan att vara berättigade och har ibland till och med röstat med (ibland även med fullmakt därtill, dvs 2 röster). Det blir alltid en väldig kalabalik när röstlängden begärs genomgången.

Anledningen är att man hittills alltid använt sig av en debiteringslista för att pricka av de närvarande mot och sedan har man fört till vissa namn om de saknats. (Eftersom debiteringslistan innehåller känslig information i kombination med personnr och denna regelmässigt har bilagts protokollet så torde detta vara rent av olagligt).

Jag menar att det enda som skall användas är medlemsförteckningen och att föreningen på den måhända skall anteckna de som ev inte fullgjort sina skyldigheter gentemot föreningen. Naturligtvis skall såväl medlemsförteckningen som kontrollen av betalningar ske så sent som möjligt före stämmodagen. Föreningen är enligt lag skyldig att kunna tillhandahålla en medlemsförteckning närhelst någon medlem frågar efter den (mot straffansvar!).

När vi i fjol i kontrollerade röstlängden efter stämman begärde vi ut medlemsförteckningen. Den fanns då inte ens på plats hos föreningen utan man fick efterlysa den hos HSB-kontoret och fick den sig tillfaxad en timme senare.

BRF expedition är i samma byggnad som stämmolokalen.

Om nu medlemsförteckningen INTE finns på plats utan annat underlag för avprickning för att fastställa röstlängden hur gör man då? Jag ser egentligen endast EN möjlighet, men det finns kanske andra synpunkter?

Jag anser att i sådant fall kan inte stämman genomföras överhuvudtaget. Man kan inte ens ta något beslut om röstlängden, ajournering eller annat för vi vet inte vilka som har rösträtt i frågan (eller någon annan fråga överhuvudtaget). Rätt eller fel???

Nu är det väl troligt att man i sådant fall kommer att besluta genomföra stämman ändå (med tanke på okunskapen hos de medlemmar vi har - se andra trådar av mig - jag blir säkert utbuad), men jag kommer då att reservera mig mot beslutet.

Stämman genomföres endast 4 dagar före sista möjliga dag enligt stadgarna.
Kan man begära hjälp hos länsstyrelsen med genomförande ifall stämman avbryts och inte genomföres nu, dvs inte genomföres i stadgeenlig tid?

Om stämman ändå genomföres, vad är troligaste utfallet hos Tingsrätten, ifall man då klandrar stämman? Att göra om .... eller något annat?

Tacksam för synpunkter då vi är några stycken som försöker förbereda oss på alla tänkbara scenarier.


För mer info om röstlängd och rösträtt på föreningsstämma se bl a;
Rösträtt för medlem, stämma - Röstlängd (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8627) - FAKTABANKEN (http://hotpot.se/php/vb/forumdisplay.php?f=15)

Specifikation av röstlängd (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-2b.htm#61) - Motion till HSB Malmö
Medlemmar ska erhålla röstlängd vid förfrågan (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-4b.htm#116) - (eller läggas ut på webbplats) Motion till HSB Malmö

Upprättande och godkännande av röstlängd (http://hotpot.se/hsb-stamma2.pdf) - Klander av HSB Malmös årsstämma
HSB Malmös svar på klander av årsstämma (http://hotpot.se/hsb-klander-svar.pdf)
Upprättande och godkännande av röstlängd (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-4c.htm#120) - HSB Malmö. Motion

Om röstlängd och rösträtt samt klander av stämma (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=10016)

Får styrelsesambo rösta på föreningsstämma? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=11989)
Rösträtt för sambo till styrelseledamot vid röstning om ansvarsfrihet? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13959)

Antal röster på stämma i en brf om par äger två lägenheter. Har storleken på andel betydelse för rösträtten? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=6500)

Hur fastställs röstlängd på stämma i brf? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14246)

Röstlängd och icke rättskapabla medlemmars rösträtt (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=9656)

Hur många medlemmar på stämma för att vara beslutsmässig? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=7471)

stephan
2009-05-18, 22:28
Detta med röstlängd är viktigt. Att en styrelse inte klarar av detta på en stämma borde rendera i icke ansvarsfrihet. Då detta är grundläggande och en sak som finns klart dokumenterad och lagstadgad.
det manipuleras med röstlängden visar detta.

http://www.hyresgastforeningen.se/eprise/main/hemhyra/firstpage/edition/0/everyone/firstPage?ViewMode=&orgId=0&movefirst=firstPageItem20090515_133939523&ItemObjectID=244003

Men som sägs ofta här i forumet, inte mycket av bostadsrättsfrågor är prövat.

Man kan bara hoppas att det görs mera framöver så att det i alla fall finns något att ta på. Fram för mer klander av stämmor, annars lär sig aldrig styrelserna i bostadsrättsföreningarna.

Francois
2009-05-19, 09:01
När vi i fjol i kontrollerade röstlängden efter stämman begärde vi ut medlemsförteckningen. Den fanns då inte ens på plats hos föreningen utan man fick efterlysa den hos HSB-kontoret och fick den sig tillfaxad en timme senare.
Vad är problemet med detta? Styrelsemedlemmarna ska inte behöva fylla sina vardargsrum med pärmar om föreningen. En förvaltare betalas för att arkivera sådana handlingar. Bättre än om de fanns hos en ledamot.

Sen är det bra om röstlängden stämmer, det är nödvändigt, men det verkar som du är ute efter att klandra stämman oavsett. Om man måste göra om stämman, och detta sker efter lagstadgad tid, vad spelar det för roll? Bättre än att den inte görs alls, eller?

Hjälp gärna stämman att räkna röstlängden på rätt sätt på stämman, då behöver ni inte göra om stämman och du slipper klandra den.

Einar
2009-05-19, 12:24
Problemet är att medlemsförteckningen enligt lag SKA finnas på plats just därför att vilken medlem som helst skall kunna få tillgång till den just där och då. Det finns till och med straffsanktion för detta!

För övrigt består vår BRF av 311 lägenheter och har egen expedition på området (=föreningens sätesadress) så det är inte så att styrelsemedlemmarna har handlingarna "hemma".
Dessa handlingar skall inte arkiveras, de skall hållas dagsaktuella antingen på papper eller i dator och kunna skrivas ut omedelbart vid behov. Så jag förstår inte vad du menar. Gamla arkiverade medlemslistor är inte relevanta för min frågeställning (eftersom de inte gäller längre) och de får gärna förvaras hos HSB-kontoret.

Dessutom har vi erfarenheter från våra stämmor (flera års tid) vilka du kanske inte har från din förening. Vår röstlängd har aldrig stämt när man efteråt har kontrollerat densamma. Medlemsförteckningen har aldrig funnits på plats. Att begära ett upprop före fastställande är förknippat med burop och liknande eftersom det är så "omständigt". Att vid uppropet därtill kunna avgöra om en persokn verkligen är röstberättigad eller ej utan tillgång till medlemsförteckningen och en god kännedom om samtliga personer är omöjligt.

Härav mina frågeställningar! Jag och andra är "erbarmligt" trötta på hur styrelsen sköter sitt uppdrag i till och med så här "enkla" frågor!

Einar
2009-05-25, 15:57
Hur skall revisorernas revisionsberättelse betraktas i de fall den är undertecknad men ej daterad och formulerad exakt likadant i övrigt som ett antal tidigare år, ifall revisorerna (eller minst en av dem) i likhet med alla tidigare år inte närvarar på stämman?

Jag menar att en revisionsberättelse som inte är daterad ej heller är giltig.

Det är inte mycket som blir rätt i vår föreninge tyvärr!!!!