handdator

Visa fullständig version : Skatteverket: Vi får många frågor som gäller avdraget


Admin
2009-05-16, 19:03
Den 8 december 2008 infördes ROT-avdraget som innebär att den som äger ett hus, fritidsbostad eller bostadsrätt får ansöka om skattereduktion på halva arbetskostnaden. Beloppet är max 50 000 kronor per person för arbete som är utfört och betalt under året.
Det är ännu oklart hur många det är som utnyttjat ROT-avdragen. Men på skatteverket har de upplevt ett ökat tryck. - Det är otroligt många frågor angående ROT-avdragen, säger Svante Egerlid på skatteverket i Örebro.

Vilka arbeten är det mest fördelaktigt att köpa med ROT-avdraget?
– Det som jag har hört är att måleribranschen har märkt av en ökad förfrågan på sina tjänster. Det kan man förstå eftersom där är arbetskostnaden den huvudsakliga utgiften. Den materiella kostnaden brukar inte vara så stor och därför är det mer pengar för konsumenten att tjäna där.

ROT-historik

• ROT är en samlingsbenämning på åtgärder för att renovera och förbättra befintliga byggnader. Främst gäller detta bostadsfastigheter.

• Vid olika tidpunkter i historien har statligt stöd givits till sådana åtgärder.

• Det statliga stödet har två syften; det ena är att förbättra bostadsbeståndet och det andra syftet är att upprätthålla sysselsättningen i byggbranschen.

• Det första ROT-programmet såg sitt ljus 1983. Då var målet att 425 000 bostäder skulle byggas om eller rustas upp under en tioårsperiod. I slutet av 1980-talet bromsades verksamheten upp på grund av försämrade finansieringsvillkor.

• Senare statliga stödprogram till ombyggnader och reparationer har även de betecknats som ROT-program.

• Termen ROT har fått en mer generell innebörd i uttryck som ”ROT-byggande”, ”ROT-sektor” och ”ROT-avdrag”.

• Den 8 december infördes det nu aktuella ROT-programmet i form av skattereduktion för reparationer, om- och tillbyggnader samt underhåll av småhus och bostadsrätter.

Källa: Nationalecyklopedin


Klicka här för att läsa hela artikeln (VLT)... (http://vlt.se/bostad/1.453849)