handdator

Visa fullständig version : Vem får närvara på årsstämma?


nyombildad
2009-05-14, 20:37
Min gamla förening har årsstämma nu. Jag ombads av sittande ordförande att lämna innan mötet startade med hänvisning till att jag inte var medlem längre. Jag sålde lägenheten 15:e december 2008.

Jag var ordförande fram till exakt ett år sedan. Årsredovisningen och ansvarsfriheten som diskuteras i skrivande stund berör ju mig till 5.5 månader

Jag anser att jag borde få närvara utan yttranderätt för att kunna svara på frågor som dyker upp, som berör min del av verksamhetsåret. Ansvarsfriheten som jag gavs vid förra årsmötet gäller ju bara 2007.

Revisorn och mötesordf letade i stadgarna, men hittade inget stöd för att jag skulle få stanna. Jag föreslog att vi kunde fråga stämman vad dom ansåg, men då skrek sittande ordf, nästan i falsett, att så kunde man minsan inte göra.

Jag förklarade för mötesordf att jag lämnar, och att om någon fråga dyker upp så får dom ajournera mötet till senare tillfälle som jag kan bjudas in till...

Vad har ni för erfarenheter? Vad säger lagboken?

edit: stadgarna: http://lunden.web.surftown.se/docLunden/stadgar.pdf

Admin
2009-05-14, 23:58
Detta är en fråga jag specialiserat mig på och lagen säger egentligen ingenting i detta specifika fall (i förslaget till den nya föreningslagen (http://hotpot.se/hsb-ny-foereningslag.htm) har man rättat upp många av de problem jag framfört om detta).

Egentligen är det så att ingen annan än medlem i föreningen och vad som uppges i stadgarna ("make, registrerad partner, sambo eller närstående som varaktigt sammanbor med medlemmen") får närvara på stämman.

Det är naturligtvis orimligt att du inte får försvara dig på stämman!

Visst kan man fråga stämman om de vill ge dig närvaro- och yttranderätt (som man t.ex. gjorde på HSB Malmös årsstämma 2008).
Lagen säger inte att detta är tillåtet... men å andra sidan är det inte uttalat förbjudet i lag att göra så.


Tidigare ställd fråga i samma ämne;

Närvarorätt på stämman

Fråga: Under sin mandatperiod har ordföranden i min bostadsrättsförening sålt sin bostadsrätt och avsagt sig sitt uppdrag. Köparen är godkänd som medlem.
Har ordföranden rätt att närvara på föreningsstämman ändå?

Svar: Det är den person som är medlem i föreningen som har närvaro- och rösträtt på föreningsstämman, alltså i detta fall köparen.

Stämman kan emellertid godkänna att den tidigare ordföranden är närvarande på stämman, utan rösträtt.