handdator

Visa fullständig version : Stadsforskning prioriterat tema för Formas


Admin
2009-05-14, 18:10
Långsiktigt hållbar stadsutveckling kräver ökad medvetenhet, bredare kunskap och öppenhet för lärande.
Stadsutveckling ger också unika möjligheter att genomföra tekniska och sociala innovationer i stor skala som påtagligt påverkar miljöbelastningen och människors livskvalitet.
Klicka här för att läsa hela artikeln (Miljöforskning)... (http://sesam.se/search/?c=nl&q=&clusterId=429047&url=http%3A%2F%2Fmiljoforskning.formas.se%2FTempla tes%2FPages%2FArticle.aspx%3Fid%3D5755%26epslangua ge%3Dsv)