handdator

Visa fullständig version : Styrelseallierades motioner bifalles alltid!


Krickan
2009-05-14, 11:55
Ett vanligt sätt att vilseleda och kringgå motionshantering är att bifalla ”oväsentliga och för föreningen mindre betydliga” motioner som inkommit från antingen tidigare styrelseledamöter eller styrelseallierade. Därigenom visar styrelsen i protokollföring att motioner går igenom! Protokollet kan sedan ligga som grund vid eventuella tvister eller prövningar. De verkligt stora frågor som presenteras av enskilda "obekväma" medlemmar hänvisas till årsmötet! - Det vet ju de flesta vilket utfall detta ger :48:.
Inom vissa föreningar bifalles allierade-skrivna motioner av styrelsen redan innan själva årsmötet, d v s i samband med kallelse till årsmötet.

eldaren
2009-05-14, 12:05
Tyvärr, det har även hänt i vår förening att redan inför stämman har vi fått läsa att styrelsen har träffat vissa beslut som stämde överens med moton från vissa medlemmar.
Men vad göra, det verkar att en enskild medlem inte har många möjligheter att ändra på redan fattade beslut.

totiki
2009-05-14, 12:40
Jag förstår inte riktigt frågan. Styrelsen skall ge sin syn på motionerna bifall/avslag och det kan väl endast bara vara bra att veta styrelsens åsikt i förväg. Motionen är alltid tillställd stämman att ta beslut om, så även om styrelsen lämnat sitt bifall/nekande i förväg eller inte är det fortfarande stämmans beslut som gäller. En motion kan inte avföras bara för att styrelsen gett sitt utlåtande.

Ifall en enskild medlem kunde ändra på redan fattade beslut skulle alla beslut ändras hela tiden så att inget beslut någonsin kunde komma till skott (polsk riksdag). Hur skulle det se ut? Det kan väl ändå inte vara din åsikt eldaren.

Admin
2009-05-14, 17:27
Ja, fast det som Krickan tar upp är att motioner avslås på rutin, med undantag av de motioner/propositioner som kommer från styrelsen eller styrelsens allierade.

Så fungerar det tyvärr i de flesta föreningar, och alldeles särskilt i regionerna inom HSB-organisationen.

Det är ett stort demokratiproblem.
Kanske går det att styra upp detta en liten, liten aning via lagparagrafer, men ytterst handlar det om att medlemmarna måste förstå att det är medlemmarna och inte styrelsen som bestämmer. Medlemmarna måste engagera sig, och inte ge upp vid första lilla motstånd... för motstånd kommer man att stöta på om man försöker demokratisera dessa oligarkier.

Krickan, hur engagerar du dig själv i dessa frågor i din brf? Tror du att det finns möjlighet för dig att påverka övriga medlemmar att få till ett bättre motionsförfarande och demokratisering av föreningen?

Det andra problemet, som Eldaren bl.a. tar upp, är styrelsens synpunkter på motionerna.
Styrelsen ska bereda motionerna, tyvärr innebär det i nästan alla situationer att styrelsen inte gör någon som helst utredning, utan bara lämnar sitt eget personliga tyckande, baserat på lösa boliner/ingenting. Ofta kombineras det med förvrängningar av fakta, vilket vi inte minst kan se otroligt många konkreta exempel på från svaren som HSB Malmös styrelse ger.

Men även här gäller två saker;
1. Att medlemmarna engagerar sig.
2. Att rätt personer väljs in i styrelsen, och att de som man upptäcker motarbetar demokrati kickas ut från styrelsen omedelbart.

totiki
2009-05-14, 18:01
Fast så är det ju överallt. Demokrati kräver att demokraterna utövar den. Annars tar politrukerna över. Demokrati är inte gratis. Lämnar man bort sitt eget ansvar till andra av ren lättja eller dumhet får man betala ett dyrt pris för att få det tillbaka.
Den dag lättja/dumhet blir avgiftsbelagt kommer världsekonomin aldrig att kunna betala denna skuld. Ironiskt, kanske men sant. Okunskap är något helt annat än lättja/dumhet vill jag gärna poängtera.
Dumhet är att handla mot sitt eget bättre vetande av lättja.

Krickan
2009-05-14, 18:43
Att engagera sig i demokratiproblem inom bostadsrättsföreningar är som att ensam sitta på öppet hav medan stormar yr runtomkring. Det är ju dessvärre så att alltför många medlemmar är helt ovetande om pågående ”strukturer” inom styrelsearbetet och årsstämmor. Flera medlemmar väljer också att vara ”solidarisk” för att behålla grannsämjan eller att säga Ja och Amen för att inte avvika i uppfattning under årsmötet. Enskilda medlemmars ”upplysningskampanjer” faller därför inte alltid i god jord trots den goda andemeningen. Men sakteliga når budskapet fram – om så bara en i taget!
Visserligen är det bra att styrelsen uttalar sig om motioner innan årsmötet – men tyvärr har styrelsen oftast ”missförstått” och styr därmed medlemmar som ännu inte bildat sin egen uppfattning i ärendet (vilket är vanligt förekommande!). Detta är inte lätt att hantera under de få minuter som tilldelas för motionspresentation, argument och beslut – om man ens tillåts prata färdigt!
Totiki: ”Polsk riksdag” råder faktiskt UTANFÖR årsstämmor och i ”gott samarbete” både med och inom styrelsen! Det är så demokratiproblem uppstår!

totiki
2009-05-14, 21:37
Jag förstår att ni har problem. Och att det är svårt att komma till rätta med dessa. Att medlemmarna är passiva och inte förstår sitt eget bästa (enligt din åsikt, jag har ju ingen aning).

Demokrati betyder folkstyre, då måste man få en stor del av medlemmarna med sig för att driva sin linje. Ifall en (1) enskild annan medlems mening skall styra istället, då byter man bara en diktator mot en annan. Det blir ju ingen demokrati av det.
Det är bättre ifall styrelsen kan bilda arbetsgrupper bestående av medlemmar som tar fram underlag till de frågor som skall beslutas om. Ifall man hänskjuter till stämmor att ta beslut i alla större frågor. Man kan t ex. ha halvårsstämma också när det är mycket arbete som krävs. Medlemmarna måste förstå att det är de som bildar föreningen, inte styrelsen. Man måste skapa en organisation som fungerar, det räcker inte med att enbart byta ut personerna ifall de nya inte har en agenda.