handdator

Visa fullständig version : Interpellation 2008/09:117 - Skattereduktion, rotavdrag


Admin
2009-05-14, 06:10
Riksdagen - 5 timmar sedan
Kammarens protokoll Riksdagens snabbprotokoll 2008/09:117

8 § Skattereduktion för reparation, underhåll samt om- och tillbyggnad av vissa bostäder
Föredrogs

skatteutskottets betänkande 2008/09:SkU32
Skattereduktion för reparation, underhåll samt om- och tillbyggnad av vissa bostäder (prop. 2008/09:178).

Anf. 24 FREDRIK OLOVSSON (s):

Fru talman! Jag börjar med att yrka bifall till oppositionens gemensamma reservation. Det finns det goda skäl att göra. Sällan har det väl varit så viktigt att investera i jobben och göra något åt klimatkrisen. Sällan har behovet av investeringar i trygghet och framtidstro varit större.


För oss socialdemokrater är jobben den allra viktigaste frågan. Därför ser vi väldigt allvarligt på utvecklingen i Sverige. Arbetslösheten rakar i höjden. Sverige halkar efter. Utvecklingen här är sämre än i våra konkurrentländer eftersom vår regering gör mindre än andra regeringar för att vända utvecklingen. Det går sämre för Sverige för att vår regering har förstört trygghetssystemen och prioriterat orättvisa skattesänkningar före jobben och välfärden.


Intrycket är faktiskt att man har gett upp om jobben. De som gick till val på fler jobb säger nu som huvudbudskap att man inte kan göra så mycket. De som har tagit bort förmögenhetsskatten och öst pengar över de finaste villaområdena i våra rikaste förorter och som nu sänker skatten för höginkomsttagare på lånade pengar säger att det är oansvarigt att investera i jobben.


Finansministern erkänner att det blir fler jobb med socialdemokratisk politik, även om han tycker att det blir för dyrt – som om arbetslöshet och utslagning skulle vara gratis.


Har vi råd att arbeta, frågade Ernst Wigforss på 1930-talet. Frågan är lika aktuell i dag, och högerns svar är detsamma.


Vi socialdemokrater har gång efter gång krävt att politiken ska läggas om. A-kassan måste repareras. Utan trygghetssystem värda namnet blir det ingen riktig fart på efterfrågan någonstans i ekonomin eftersom rädslan för arbetslöshet är så stor och driver jobbkrisen ytterligare nedåt.


Kommunerna måste få ökade resurser nu när jobbkrisen utvecklas till en välfärdskris och regeringens politik tvingar fram besparingar i skolan, äldreomsorgen och sjukvården.


Vi måste också ta chansen att göra de långsiktiga och viktiga investeringarna för att komma till rätta med klimatkrisen och samtidigt passa på att skapa nya jobb.


Därför föreslår en samlad opposition ett rejält rödgrönt ROT-avdrag med klimatbonus.


Den jobbkris som vi nu ser i byggsektorn har förstärkts av den borgerliga bostadspolitiken. Redan under högkonjunkturen drev den politiken fram en kraftig nedgång av bostadsbyggandet i vårt land. Mellan 2006 och 2008 halverades bostadsbyggandet. Påbörjandet av nya bostadsrätter minskade med över 70 procent på två år, och prognoserna från Boverket pekar på en ytterligare nedgång. Det är ett gigantiskt misslyckande signerat Mats Odell och den borgerliga regeringen.


Därför behövs ett mycket omfattande ROT-avdrag. Det krävs för att möta jobbkrisen och stimulera efterfrågan i byggbranschen. Avdraget ska vara kvar så länge det behövs för att bekämpa jobbkrisen i byggsektorn. Byggandet är väldigt viktigt. Dels genererar varje sysselsatt i byggbranschen en lång rad kringjobb, dels riskerar en omfattande utslagning av skickliga yrkesarbetare i lågkonjunktur att man står utan kompetent personal när det vänder uppåt. Då riskerar vi att snabbare hamna i överhettning med stigande inflation och att snabbare gå in i en ny och djupare nedgång.


Därför är det väldigt viktigt för hela ekonomin att man sköter denna sektor på ett bra sätt. Det gör vi med vårt förslag.


Vi vill att ROT-avdraget, förutom att gälla småhus, utvidgas till att omfatta också bostadsrättsföreningar och hyresfastigheter.


Vi vill se fler attraktiva och klimatanpassade bostadsområden eftersom vi vet att det finns stora behov av underhåll och investeringar i energieffektiviseringar, inte minst i det så kallade miljonprogrammet.


Vår satsning ger fler jobb och bättre boendemiljöer i de områden som kanske mest av allt behöver den förbättringen, och den bidrar till att klimatbelastningen minskar.


De borgerliga ledamöterna i skatteutskottet röstar nej till detta. Men de kan inte ha missat de stora renoveringsbehov som finns i flerfamiljshusen. Eftersom många av husen byggdes under en ganska kort tidsperiod sammanfaller nu också de stora renoveringsbehoven tidsmässigt. Genom att totalrenovera kan vi förbättra utvecklingen i många områden som dessutom är ganska slitna. Det är bra bostadspolitik.


Vi i oppositionen vill styra investeringarna mot mer av energieffektivitet, och vi föreslår att man ska kunna få ett stöd på upp till 50 000 kronor per lägenhet vid en totalrenovering som ger minst 30 procent i minskad energianvändning. Ägare av radhus, villor och bostadsrätter som genomför energieffektiviseringar ska utöver det vanliga ROT-avdraget även kunna få en klimatbonus. Det är bra klimatpolitik. Med vårt förslag skulle 40 000–50 000 lägenheter, både bostadsrätter och hyresrätter, kunna totalrenoveras varje år. Tillsammans med de besked som vi ger till landets radhusägare, villaägare och bostadsrättsinnehavare om en skattereduktion på 50 procent av arbetskostnaden med ett tak på 100 000 kronor innebär vårt förslag om ett utökat ROT-avdrag både rättvisare villkor mellan olika upplåtelseformer och ett rejält tillskott av jobb till en plågad bransch. Det är bra jobbpolitik.


Det är dags att någon tar ansvar för jobben när arbetslösheten skenar, att vi gör någonting själva och inte bara kräver av andra någon annanstans långt borta att de ska ta ansvar för klimatkrisen och att vi vågar investera i framtidstro så att Sverige inte fortsätter att halka efter i Europa.


Vårt förslag om ett utvidgat och förstärkt rödgrönt ROT-avdrag med klimatbonus är ett av många exempel som vi har lagt fram och som leder just i den riktningen.

(Applåder)

I detta anförande instämde Michael Hagberg (s).

Klicka här för att läsa hela artikeln... (http://www.riksdagen.se/webbnav/?nid=101&bet=2008/09:117&guid={61C4692C-9054-4631-92E6-E0B5C9EACCE4})