handdator

Visa fullständig version : Betänkande 2008/09:FiU41 Utvidgning av uppdrag för Vasallen AB


Admin
2009-05-13, 18:02
Utvidgning av uppdrag för Vasallen AB och överlåtelse av aktierna i Kasernen Fastighetsaktiebolag. Finansutskottets betänkande 2008/09:FiU41.
Utskottets förslag i korthet
Riksdagen bemyndigar regeringen att överlåta statens aktier i Kasernen Fastighetsaktiebolag till Vasallen AB. Vidare lägger riksdagen en redogörelse från Riksrevisionens styrelse om Kasernen Fastighetsaktiebolag till handlingarna. Finansutskottet ser allvarligt på de brister i styrningen av Kasernen Fastighetsaktiebolag som Riksrevisionen lyfter fram i sin granskning.
Klicka här för att läsa hela artikeln (Riksdagen)... (http://www.riksdagen.se/webbnav/?nid=3322&doktyp=bet&rm=2008/09&bet=FiU41&dok_id=GW01FiU41)