handdator

Visa fullständig version : Delårsrapport för första kvartalet 2009


Admin
2009-05-13, 18:02
Alm Equity. Delårsrapport januari - mars 2009 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 18,5 (64,2) Mkr och resultatet efter skatt sjönk till -1,0 (4,5) Mkr.
Under perioden sålde 1 (10) bostadsrätt till ett värde av 6 (48) Mkr samt 3 i eget lager. Inga projekt produktionsstartades.
Det pågående byggprojektet är fullt finansierat och bindande avtal är tecknade så att projektet kan avslutas utan ytterligare kapitaltillskott.
Trots positiva signaler från andrahandsmarknaden är marknaden för nya objekt med framtida leverans oförändrat svag. Om andrahandsmarknaden förblir stabil kommer dock detta att framöver återspeglas även i efterfrågan på nyproduktionen.
ALM Equity är nu aktivt med som partner och förhandlar om köp av projekt och fastigheter som hamnat i nödläge där bolaget med sin kompetens inom fastighetsutveckling medverkar som partner.
Klicka här för att läsa hela artikeln (Cision Wire)... (http://www.cisionwire.se/ext/alm-equity/delarsrapport-for-forsta-kvartalet-2009)