handdator

Visa fullständig version : Valberedningen


Loellan
2009-05-13, 11:28
Vi har nyligen haft årsstämma i vår förening, Riksbyggen Brf. Valberedningen har gjort ett uruselt arbete under året. Då medlemmar försökte påpeka detta på stämman och tala om hur besvikna vi var, så blev vi hånade av många på stämman (de flesta var gamlingar).

Valberedningen har ca 3 veckor före stämman satt upp lappar i trapphusen om förslag på kandidater till styrelsen. Första och enda informationen från valberedningen under hela året. Det stod ingenting om hur länge de som sitter nu sitter, inga namn på de som sitter och heller inte längden på de sittande.

När det sedan lämnades in förslag på kandidater så har valberedningen inte hört av sig till någon av dessa som vi föreslagit. Däremot så hade det kommit in ett förslag på en kandidat som själv föreslagit sig själv som kandidat till att sitta med i styrelsen. Men det fick vi reda på när vi först ringde till valberedningen och frågade varför de inte hört av sig till de föreslagna. Det blev så olyckligt på stämman att personen som föreslagit sig själv att sitta med i styrelsen ångrade sig. Där satt då valberedningen utan någon annan att föreslå som kandidat.

Då vi påpekade hur dåligt vi tyckte att de skötte detta, att inte ens kunna redovisa de kandidater som medlemmarna skickat in till valberedningen. (Vi vet att herr ordförande i styrelsen tidigare år varit inblandad i val av styrelsemedlemmar, men det har aldrig kommit fram)

Jag är så jäkla besviken på detta översitteri som förekommer här i vår förening.

Det blev så att stämman föreslog personer att sitta med, men många sade nej. Det blev röstningar mellan två stycken. Då den ena fick flest röster så föreslogs hon, men hon ville inte sedan och då tänkte jag att då blir det den som fick minst röster då. Men så blev inte fallet. Då ser jag herr ordförande i styrelsen sitta och fråga folk runt omkring honom om de vill sitta med i styrelsen. Det slutade med att en av dom han frågade ville sitta med.

Sedan blev det röstning igen på först den som fick minst röster och sedan den som ordförande frågade. Genom röstningen utföll det så att det blev hon som herr ordförande ville skulle komma med i styrelsen. SUCK!!! Jag tänkte att får det verkligen gå till på detta viset. Men det klubbades och slogs igenom.

Sedan blev det val av valberedningen. Det har suttit två stycken förut i valberedningen, men nu tyckte stämman att det skulle vara tre. Det valdes tre och så var det bra med det. Det blev tre nya och en av dom satt tidigare. Men det beslutades aldrig vem som skulle vara sammankallande. Då hör det till saken att den ena i valberedningen ringer till den som satt tidigare för att föreslå att man borde träffas. Då svarar han att han inte tycker att man ska träffas förrän i höst. Varför då, frågades det. Jo, det bestämmer jag för jag är sammankallande. Men det är han inte för det bestämdes aldrig på stämman, utan det måste utses när valberedningen träffas vem som ska vara sammankallande. Nä, det har jag aldrig hört talas om, utan jag är sammankallande sa han, så jag bestämmer. Det ska bestämmas på stämman vem som ska vara sammankallande bara för att du var det tidigare så är du inte det nu! Punkt slut! Det ska stå på stämmans årsprotokoll efter mötet vem som är sammankallande, men det gör det inte i detta fall.

Personligen så tycker jag att hela mötet sköttes på ett dåligt sätt. det finns hur mycket som helst att prata om här, men då får jag sitta en hel dag att skriva. :11:


Läs om valberedningen i en brf;
Valberedningens bibel i brf (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=16928) - Ny

Intervjufrågor i brf - Vilka frågor ska valberedningen ställa? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=16915) - Ny

Förslag på första skrivelse från valberedning till medlemmar - Mall (http://hotpot.se/hsb-valberedning-utskick-del-1.htm) - Valberedning bör mellan stämmorna skicka ut minst två skrivelser till föreningens medlemmar

Valberedningsinstruktion, mall - Handledning för valberedning (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=15757) - Policy för valberedning i en bostadsrättsförening (Faktabanken (http://hotpot.se/php/vb/forumdisplay.php?f=15))
Riktlinjer för valberedning (http://hotpot.se/hsb-valberedning-brf.htm) - Omfattande handledning och policy för valberedning i brf med rättigheter och skyldigheter
Valberedningens uppgifter & regler (http://hotpot.se/motion/hsb-motion-brf-2010-2011-44.htm) - Förslag till arbetsuppgifter för valberedning i brf. Valberedningens uppgift. Policy med skyldigheter. Motion
Valberedningens uppgifter och regelverk för valberedning (http://hotpot.se/hsb-motioner-brf.htm#12) - Valberedningens roll. Motion
Riktlinjer för valberedningen i föreningens stadgar (http://hotpot.se/hsb-stadgar-aendringar.htm#valberedning) - Förslag till riktlinjer för valberedning att lägga in i stadgar, eller som valberedningspolicy
Grundfel i bostadsrättslagen, eller dess tolkning? Tillägg (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=11542) - Handledning för valberedning i bostadsrättsförening

schrapet
2009-05-13, 15:17
Valberedningen har ca 3 veckor före stämman satt upp lappar i trapphusen om förslag på kandidater till styrelsen. Första och enda informationen från valberedningen under hela året. Det stod ingenting om hur länge de som sitter nu sitter, inga namn på de som sitter och heller inte längden på de sittande.
Valberedningen har som huvuduppgift att inför stämman föreslå namn på styrelsekandidater, så om valberedningen hör av sig 1 gång per år innan stämman utför de sin uppgift enligt vad man kan vänta sig. Valberedningen förutsätter att medlemmarna läser årsredovisning och stämmoprotokoll så de behöver inte ingående specificera på lappar hur nuvarande styrelse är funtad, men visst underlättar det om man presenterar den gamla styrelsen.

När det sedan lämnades in förslag på kandidater så har valberedningen inte hört av sig till någon av dessa som vi föreslagit. Däremot så hade det kommit in ett förslag på en kandidat som själv föreslagit sig själv som kandidat till att sitta med i styrelsen
Kan det vara så att valberedningen sållar bort kandidater som de inte tycker skall sitta i styrelsen? Det är stämman som avgör vilka som ska sitta i styrelsen, inte valberedningen!

Sedan blev det val av valberedningen. Det har suttit två stycken förut i valberedningen, men nu tyckte stämman att det skulle vara tre. Det valdes tre och så var det bra med det. Det blev tre nya och en av dom satt tidigare. Men det beslutades aldrig vem som skulle vara sammankallande. Då hör det till saken att den ena i valberedningen ringer till den som satt tidigare för att föreslå att man borde träffas. Då svarar han att han inte tycker att man ska träffas förrän i höst. Varför då, frågades det. Jo, det bestämmer jag för jag är sammankallande. Men det är han inte för det bestämdes aldrig på stämman, utan det måste utses när valberedningen träffas vem som ska vara sammankallande. Nä, det har jag aldrig hört talas om, utan jag är sammankallande sa han, så jag bestämmer.

"Kul" story. :1:

Essa
2009-05-13, 17:16
Träffas ändå i valberedningen! Om det inte är fastslaget vem som är sammankallande borde ni kunna mötas ändå och börja jobba. Se bara till att den trilskande valberedaren också blir inbjuden till mötet så får han/hon komma eller låta bli. Ta initiativet, lämna det inte till de som trilskas.

Detta är en idé och inget jag vet. Hoppas på kommentar från styrelsekunniga forummedlemmar.

Francois
2009-05-14, 09:00
Ni andra två i valberedningen som vill träffas, kan väl träffas. Ni har ingen skyldighet att föra protokoll på vad ni gör, men det vore bra om ni gjorde det ändå och skickade protokollet till den som inte är med. Så att han inte kan säga att han inte känner till allt vad ni gjort innan han själv vill vara med nån gång på hösten.

En annan sak: Jag tycker att valberedningen aldrig ska sålla bort kandidater. Låt stämman bestämma.

stephan
2009-07-16, 12:30
Ska/får det gå till så här på en stämma när man väljer valberedning?

Ur stämmoprotokoll;
"val av valberedning

§ 18 val av valberedning

En dam (LC?) yrkade omval av sittande valberedning. Valberedningen består av Jan A. (sammankallande) Hans C, Christina E. Bengt O. Bengt Ö.
Johan B. yrkade att Göran W. ska ingå i valberedningen.
Okänd yrkade Jean-Louise S, Bo S. Göran W, Bengt Ö. Christina E och Sotiris T. till valberedningen.

Stämman beslutade att välja
Jean-Louise S.
Bo S.
Göran W. samankallande
Bengt Ö.
Göran W"

Alltså;
- Tre förslag läggs fram.
- En föreslår ett namn.
- En som man inte är säker på vad den heter lägger ett förslag.
- En okänd lägger ett förslag.
Och hur gick valet till?