handdator

Visa fullständig version : Styrelsens befogenheter i brf


brf62
2009-05-12, 10:53
Hej!
Jag undrar om en brf:s styrelse har rätt att förbjuda mopeder eller begränsa antalet på en gemensam innergård till förmån för medlemmar med cyklar. Är det juridiskt hållbart? att komma med sådana nya regler efter att mopeder tidigare har tillåtits i 9 år. Hur ska man agera i detta fall som mopedägare?

Francois
2009-05-12, 11:13
Nej, din styrelse har inte rätt att förbjuda moped i innergården.

Men vad är problemet? Är det ljudnivån? Eller avgas?
Om mopeder stör de boende p.g.a. ljud eller avgas, borde din styrelse föreslå att mopederna ska ledas (motor av) istället för att försöka helt förbjuda mopeder. Att kräva att mopeder/motorcylar ska ledas får däremot styrelsen göra, om de här fordon anses störa medlemmar, tror jag.

totiki
2009-05-12, 11:19
Jag har svårt att föreställa mig att det på något vis kan vara lagenligt. Då skulle styrelsen också kunna förbjuda gående.

Ifall det i stadgarna stipuleras att föreningen exempelvis har ett särskilt miljötänkande som en del av portalparagrafen, då skulle man kunna tänka sig någon sorts begränsning med klart detaljerade värden i ppm av olika skadliga ämnen som framförandet av en moped kanske skulle kunna hindras av. Fast då kan du alltid leda mopeden över gården.
Ur trafiksynpunkt, avseende små barn eller andra som kan tänkas ha svårt att värja sig för en moped, kanske det kan finnas möjlighet att begränsa framförandet av moped, det vet jag inte.

Motiveringen att mopeder skall förbjudas till förmån för cyklar är dock inte hållbar. Eller de kanske har någon annan motivering?

Förhållningssättet torde vara att be om en skriftlig, hållbar motivering till denna regel. Ignorera den i händelse av att den inte är hållbar till dess att stämman inför en stadgeändring där detta regleras.
Stadgarna är nämligen det regelverk som avtalar vilka villkor som gäller medlemmarna emellan för boende i föreningen.

Admin
2009-05-12, 11:28
Det finns nog för lite info för att kunna ge ett bra svar.
Jag tolkade Brf62 som att styrelsen förbjöd att parkera mopeder på innergården.

En förening har stadgar, och de ska följas, precis som lagen.

Sedan kan (och bör) en förening också ha trivselregler.
Ehuruvida de behöver följas eller ej är det emellertid ingen som vet eftersom det mig veterligen aldrig prövats rättsligt. Men jag kan säga att trivselregler som inte fastställts av stämman lär i alla fall inte ha någon större praktisk betydelse.

En styrelse får aldrig själv stifta regelverk, styrelsen kan bara arbeta för att upprätthålla lag och stadagar, och så gott det går, inom de ramar som finns, verka för medlemmarnas bästa och deras trivsel.

brf62
2009-05-12, 12:44
Hej!
Förtydligande av problemet är att styrelsen har talat om att förbjuda eller begränsa möjligheten att parkera mopeder på innergården till förmån för cyklar och barnvagnar. Fick i dag ett samtal från ordförande i föreningen att motordrivna fordon endast ska få stå på innergården i mån om plats på en begränsad yta bredvid cyklarna. Om det inte finns ledig plats på denna yta ska mopeder parkeras på gatan. Det förekommer ingen trafik med mopeder på gården, dessa leds in och ut.

Antalet mopeder är bara 3 stycken och jag har föreslagit att man kan utöka parkeringen till fler platser om efterfrågan finns på annan del av innergården, men detta har inte bifallits trots att lämpliga platser finns.

Föreningen är en privat brf föreningen i stockholms innerstad med cirka ett 20 tal föreningsmedlemmar med god ekonomi. Jag har inte stadgarna i min hand, men det har inte stått något om detta tidigare.

clabbe
2009-05-12, 12:45
Är det parkering av mopeder som ska förbjudas eller framförande av mopeder som ska förbjudas?

Mopeder är motorfordon, det är inte cyklar. Där finns en skillnad.
Visst kan det vara juridiskt hållbart att införa en ny praxis, t.ex. att förbjuda parkering av motorfordon.

I min förening har vi i styrelsen bestämt att bilar inte får parkeras på gården. Har vi i styrelsen handlat fel - borde vi hänskjutit till stämman? Jag tycker inte vi bröt mot någon lag när vi fattade det beslutet utan att fråga stämman.

totiki
2009-05-12, 13:06
"att motordrivna fordon endast ska få stå på innergården i mån om plats på en begränsad yta bredvid cyklarna. Om det inte finns ledig plats på denna yta ska mopeder parkeras på gatan. Det förekommer ingen trafik med mopeder på gården, dessa leds in och ut."

Jag håller med Admin om att styrelsen inte kan stifta egna regler och driva dessa när de ännu inte är godkända av stämman.

Innergården är dessutom gemensamt utrymme och du har bruksrätt till minst en del som motsvarar ditt andelstal (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13010).
Att parkera mopeder på gatan i Stockholm är att inbjuda till stöld. Vad säger dina försäkringsvillkor om gatuparkering?
Har inte föreningen ett gemensamt utrymme i övrigt för exempelvis vinterförvaring av två-hjuliga fordon?
Står barnvagnarna ute i ur och skur?

Clabbe, är alla överens kan styrelsen ta vilka beslut som helst. Det är först när någon opponerar sig som ett stämmobeslut, och i de fall detta reglerar boendeformen, en stadgeändring behöver införas.

Francois
2009-05-12, 13:06
Clabbe, jag tycker att ni borde frågat stämman. Ni har infört en väsentligt ändring i hur gården används.

Tillbaka till brf62. Du kan skriva en motion och begär att de utökar antal platser med anledning att det finns ett behov för det.

clabbe
2009-05-12, 13:58
Det tycker jag knappast, Francois. Hur kan en innergård anses vara avsedd för parkering bara för att vissa besökare till boende i huset börjar ställa sina bilar där? Jag tycker det snarare är besökarna som försöker införa en väsentlig ändring av hur gården används. Styrelsen värnar bara att gården används på det sätt som den är avsedd för.

Admin
2009-05-12, 15:13
I min förening har vi i styrelsen bestämt att bilar inte får parkeras på gården. Har vi i styrelsen handlat fel - borde vi hänskjutit till stämman? Jag tycker inte vi bröt mot någon lag när vi fattade det beslutet utan att fråga stämman.

Ni har absolut inte brutit mot någon lag. Allt är gott och väl så länge ingen klagar.
Men det är alltid bäst att involvera medlemmarna för att få bästa möjliga gehör och slippa onödiga konflikter, och stämmobeslut väger alltid tyngre än styrelsebeslut.
Vissa beslut är ju dessutom mer naturliga än andra.
Att inte få ställa sin moped på innergården kan jag inte se något vettigt motiv för, men att inte parkera en stor e-tons-bil på gården kanske inte alltid är så lämpligt (beroende på hur gården är uppbyggd, och jag vet ju inte hur det ser ut hos er).

Om styrelser fattar beslut om vad som är tillåtet och inte tillåtet, utan att fråga stämman och utan regelverk, så tenderar detta till att skapa problem, dvs konflikter som oftast kunde lösts ganska enkelt. En styrelse i en brf har ingen lagstadgad rätt att styra över medlemmar, så som t.ex. regeringen har befogenhet att göra över befolkningen. En styrelse ska mer följa den amerikanska polisens slogan; "To protect and serve" (inte "To control and harass").

Francois
2009-05-14, 08:40
Det tycker jag knappast, Francois. Hur kan en innergård anses vara avsedd för parkering bara för att vissa besökare till boende i huset börjar ställa sina bilar där? Jag tycker det snarare är besökarna som försöker införa en väsentlig ändring av hur gården används. Styrelsen värnar bara att gården används på det sätt som den är avsedd för.

Jo, jag håller med dig. Fick bara intrycket från det du skrev först:

"I min förening har vi i styrelsen bestämt att bilar inte får parkeras på gården"

att ni också tagit bort parkeringsplatser. Men jag förstod fel vad du skrev. Det handlade alltså om vildparkering från början.
Men att fråga medlemmarna är aldrig fel.