handdator

Visa fullständig version : Vems ansvar för puts på väggar och tak i brf-lägenhet?


bostadsrättsinnehavare
2009-05-11, 17:15
I samband med min badrumsrenovering så undrar jag om någon vet vem som är ansvarig för puts på väggar och tak för att kunna anbringa fuktspärren? Bostadsrättsföreningen eller jag?
Vid rivning av badrummet har delar av putsen trillat ner och måste repareras innan fuktspärren och ytskiktet anbringas.

I föreningens stadgar står följande:
Bostadsrättshavaren svarar således för underhåll och reparation av bland annat
-icke bärande innerväggar samt ytbeläggning på rummets alla väggar, golv och tak jämte underliggande ytbehandling, som krävs för att anbringa ytbeläggningen på ett fackmannamässigt sätt

I badrum, duschrum eller annat våtrum samt i WC svarar bostadsrättsinnehavaren därutöver bland annat även för
- till väggar eller golv hörande fuktisolerande skikt.

totiki
2009-05-11, 18:00
Det verkar som du ger svaret själv; "jämte underliggande ytbehandling, som krävs för att anbringa ytbeläggningen på ett fackmannamässigt sätt".

bostadsrättsinnehavare
2009-05-11, 18:16
Vad menas med "jämte underliggande ytbehandling" ?
Är det putsen, fuktspärren eller båda två?
Var börjar i så fall stommen/huset?

Texten i stadgarna är vanligt förekommande i många stadgar för bostadsrättsföreningar.

I HSBs normalstadgar står det;
Till lägenheten hör bland annat:

ytskikt på rummens väggar, golv och tak jämte den underliggande behandling som krävs för att anbringa ytskiktet på ett fackmässigt sätt. Bostadsrättshavaren ansvarar också för fuktisolerande skikt i badrum och våtrum,
icke bärande innerväggar, stuckatur

totiki
2009-05-11, 19:28
Är det tegel under putsen i badrummet? Då är teglet stommen.
Har du betong i badrummet? Då är betongen stommen.
Är det ett trähus, o s v.

Putsen i sig är ett ytskikt i en äldre fastighet. Att man sedan kan kalka, spackla, måla eller tapetsera på detsamma är mer en designfråga.

För ett badrum, med de regler som gäller idag, är inte puts ett särskilt bra alternativ. Av den anledningen brukar man spackla, prima och därefter anbringa ett tätskikt.

Skrivningen i föreningens stadgar verkar syfta på att bostadsrättshavaren står för puts och därefter också spacklingen. Lite beroende på vilket system man använder inleds tätskiktet med antingen primer eller ångdimspärr, exempelvis.

Du kan skriva en motion till stämman där du vill att stämman ska detaljreglera var gränsen går mellan bostadsrättshaverns och förenings ansvar avseende väggar och tak.

bostadsrättsinnehavare
2009-05-13, 11:33
Huset jag bor i är från tidigt 30-tal. Man har då satt kakel på någon form av kalkplattor. När man rev ned kaklet följde delar av dessa plattor ner. Under plattorna finns betong armerat med hönsnät (!). Åtminstone på en vägg är det så att delar av väggen rör på sig om man trycker lite på den.

totiki
2009-05-13, 12:31
Är du säker på att det är betong? Kan också vara cement i hus från den tiden.
Väggen som rör sig kan mycket väl vara en slaggvägg, det är mycket vanligt från den tiden. Om du borrar i väggen går borren mycket lätt och du får ett grafitfärgat damm då?

Väggen som rör sig, vad är bakom? Den väggen blir du kanske tvungen att sätta skivor på. Då kommer du också att kunna skruva upp handfat, handukstork m m i den väggen utan att sätta brickor på andra sidan väggen. Brickor kan bli fult eller kanske inte går alls om det är köksskåp eller något annat bakom.

Det finns särskilda skivor i bygghandeln för badrum. Jag känner till två sorter. K-rauta har en sort som är lättare att bearbeta och så finns en annan som är hårdare. Båda kräver ansiktsmask när man sågar i dem p g a silikosrisken. Det är väl mest för yrkesmän som jobbar mycket i materialet, men kan vara bra att veta. Efter det bredspacklar du med badrumsspackel så får du en fin yta att prima på.

Den andra väggen med hönsnät, är inte hönsnätet utanpå som armering för att få fäste för putsen? Ibland använde man vass till samma ändamål.

Är du inte van att putsa kan det vara bra att hyra in en murare. Det blir inte så dyrt eftersom det är så små ytor det handlar om.
Annars kan du putsa själv eller laga. Det räcker med att laga, knacka på putsen så hör du om den släppt bakom (det låter ihåligt eller glappt). Ta bort det som släppt men behåll det som sitter, det blir bra att ha som riktmärken för att få väggen i lod.

Du måste därefter vattna ner underlaget ordentligt, sedan använder du Rödbruk för att få fäste för B-bruket som du använder sedan. Du behöver ha en riktplanka och kanske ett lod eller ett själv-nivellerande vattpass för att få väggen rak. Det går bra att putsa i två omgångar. Innan det torkat fullständigt går det bra att "riva" i putsen med riktplankan för att få jämnhet/rakhet. Det går även att riva i putsen efter datt en torkat, men är betydligt mer arbete. Efter det bredspacklar du med badrumsspackel så får du en fin yta att prima på.