handdator

Visa fullständig version : Lägenheter till ekonomiskt svaga bebos av ekonomiskt starka


Admin
2009-05-11, 05:14
Flera stiftelser som enligt sina egna stadgar ska erbjuda bostäder åt mindre bemedlade och ekonomiskt svaga personer prioriterar inte hyresgäster med låg inkomst.
Drottninghuset i Stockholm har 40 lägenheter men bara 7 av hyresgästerna lever upp till kraven, resten har högre lön eller tillgångar som fritidshus och bostadsrätter.
Klicka här för att läsa hela artikeln (SVT ABC)... (http://svt.se/2.33538/1.1551999/lagenheter_till_ekonomiskt_svaga_bebos_av_ekonomis kt_starka)