handdator

Visa fullständig version : Rätt till tillträde till postboxar i brf?


Einar
2009-05-10, 22:22
Vår förening var kvickt ute att sätta upp gemensamma postboxar i trappuppgångarna strax innanför ytterportarna med anledning av de signaler som då gällde angående postutdelningen. Senare har vi fått veta att nuvarande regering anser att Post-& Telestyrelsens anvisningar är felaktiga så påbudet synes inte gälla längre.

Hur som helst så har flera i vår Brf nu klagat över hur vice värden med nyckel öppnar hela "bredsidan" för att dela ut information när detta någon gång är aktuellt. Han har därigenom fullt tillträde till all post för samtliga adressater i respektive trappuppgång.

Vilka bestämmelser gäller här? Det är naturligtvis enklare för vice värden att distribuera det han vill på detta sätt, men jag kan tycka att det är ingen principiell skillnad på fullt tillträde till en postbox och tillrädet till en lägenhet, eller? Möjligen finns det härutöver annan generell reglering om bevarandetg av brevhemligheter etc, som jag just nu inte känner till. Vet någon vad som gäller?

Admin
2009-05-10, 23:07
Hur som helst så har flera i vår Brf nu klagat över hur vice värden med nyckel öppnar hela "bredsidan" för att dela ut information när detta någon gång är aktuellt. Han har därigenom fullt tillträde till all post för samtliga adressater i respektive trappuppgång.

Oj, jag hade ingen aning om att postboxar gav denna möjlighet.
Helt plötsligt har nu ett okänt antal personer tillgång till föreningens post.

Du säger att du inte tycker att det är någon större skillnad mellan tillträde till lägenhet och tillträde till en postbox. Det håller jag inte med om. Större skillnad än detta är nästan omöjlig att uppnå.
Det är en sanslös skillnad på ett temporärt tillträde till en lägenhet under den kontroll som lägenhetsinnehavaren bestämmer och en permanent tillgång till alla medlemmars post 24 timmar om dygnet året runt, för helt okända personer utan någon som helst kontroll.

Man vill ju inte tro att detta är sant!
Detta är ett av de största ingreppen i personers privatliv som överhuvudtaget går att göra.

Hade det hänt i min brf så hade jag gett styrelsen max 5 dagar (jnte en sekund längre) att ta bort denna möjlighet, och sedan hade jag gjort en polisanmälan.

Einar
2009-05-10, 23:17
Me ingen "större skillnad" menade jag att krävs det tillstånd i ena fallet måste det ju krävas minst detsamma i andra fallet. Nu har ju vice värden samma tillgång till alla postboxar som brevbäraren själv.

MikHo
2009-05-10, 23:31
I en del (kanske många) föreningar finns det huvudnycklar som går till alla lägenheter som inte har bytt lås.

Enligt nyckelschemat i vår förening finns det en sådan hos oss. Enligt uppgift skall denna vara destruerad men man vet aldrig om Riksbyggen har kvar någon i sina gömmor.

Admin
2009-05-10, 23:52
Med ingen "större skillnad" menade jag att krävs det tillstånd i ena fallet måste det ju krävas minst detsamma i andra fallet. Nu har ju vice värden samma tillgång till alla postboxar som brevbäraren själv.

Aha, då är jag med.
Om vicevärden har tillgång till alla medlemmars post så innebär det att styrelsen har samma tillgång... och kanske ännu ett antal okända personer.

Det är helt givet att detta aldrig någonsin kan vara förenligt med svensk lag, och hade jag varit styrelse/vicevärd så hade jag varit väldigt, väldigt orolig över vilka påföljder detta kan få.

Jag förstår tanken bakom detta. Dvs att brevbäraren lätt ska kunna dela ut posten.
Men denna skyldighet att underlätta för brevbäraren på detta sätt finns inte, och ska inte heller ske, eftersom säkerheten och medlemmarnas privatliv måste komma i första hand.

Detta är alltså inget som ens stämmobeslut kan tas om, med mindre än att 100 % av medlemmarna godkänner att styrelse/vicevärd har tillgång till medlemmarnas post, och att alla nyinflyttade ger detta tillstånd på frivillig basis.

Som MikHo säger har det tidigare funnits föreningar med huvudnycklar som styrelse/vicevärd haft tillgång till, och säkert finns detta ännu idag i ett antal föreningar.
Men detta bygger på frivillighet (vi har diskuterat detta ämne om huvudnycklar tidigare). Dessutom finns där ändå någon form av kontroll.
I föreningar som Einars så gör denna typ av postboxar det mycket lätt att begå brottsliga handlingar utan risk för upptäckt.

Jag håller med dig, MikHo. Har det väl en gång funnits en huvudnyckel så finns det inga garantier för att det inte finns kvar någon kopia någonstans. När systemet med huvudnycklar tas bort bör nya lås installeras i alla dörrar, bekostat av föreningens gemensamma medel.

tette
2011-03-11, 15:57
http://www.cisionwire.se/forum-for-fastighetsboxar/nu-har-var-fjarde-lagenhet-fastighetsbox94580

För mig låter det inte troligt att 25% av alla har postbox?????