handdator

Visa fullständig version : Dryga böter för HSB - Norrköpings Tidningar


Admin
2009-05-09, 16:05
Efter en dom i länsrätten måste HSB Hyresfastigheter i Norrköping betala 25 000 kronor per besiktningspliktig byggnad inom fastigheten Godvän 13. HSB hade uppmanats av byggnads- och miljöskyddsnämnden i Norrköpig att lämna ett så kallat OVK-protokoll som står för obligatorisk ventilationskontroll. Enligt Boverket är fastighetsägare skyldiga att skriftligt visa att inomhusluften i byggnaden är godkänd. Ärendet har nu hamnat i länsrätten som nu utdömer böterna.
Klicka här för att läsa hela artikeln (Norrköpings Tidningar)... (http://www.nt.se/nyheter/artikel.aspx?articleid=5204430)