handdator

Visa fullständig version : Icke rättskapabla medlemmars rösträtt - ombud till stämma i brf


Investigator
2009-05-09, 15:18
En hel del finns ju skrivet om rösträtt, röstlängder och röstningsförfarande
med mera, men en aspekt tycks hittills ha lyst med sin frånvaro.

En medlem i en bostadsrättsförening behöver ju inte vara rättskapabel -
t ex p g a demens - han kan ha legala ställföreträdare - god man eller förvaltare.

Tydligen utgör ju numera t ex förståndhandikapp ej ett rösträttshinder i allmänna val till riksdagen
(vad jag förstår så kan då god man eller förvaltare rösta i den ej rättskapable personens ställe).

Gäller sak samma vid röstning på en årsstämma i en bostadsrättsförening -
kan en god man eller en förvaltare kräva rösträtt oaktat vad stadgarna har att säga om ombud?

Omvänt torde det ju gälla vid ett förvaltarskap, att den som har förvaltare
ej är rättskapabel och därmed ej heller själv röstberättigad på en årsstämma -
har styrelsen någon skyldighet att kontrollera, att en medlem verkligen är röstberättigad?

Jag inser, att styrelse och stämma verkligen kan få problem om en medlem
de facto ej är rättskapabel, men ej har "klassats" som sådan av myndigheterna,
men det skulle nog gå för långt att penetrera den utvidgningen av frågan.

Någon som vet något (eller har synpunkter) om detta?

Admin
2009-05-09, 17:14
Ja, absolut.
En medlem som ej är kapabel att rösta själv röstar via företrädare/ombud.
Det är inskrivet i föreningslagen, och dessa rättigheter för medlemmarna kommer också att utökas enligt vad jag efterfrågat under flera år nu.

Vad gäller skyldigheten för styrelsen att kontrollera rösträtten så lyser detta krav med sin frånvaro i lagen (och säkert i samtliga brf:ars stadgar).

Otroligt nog är det precis tvärtom! Det finns inte ens krav på att föra en röstlängd.
Upplagt för fusk... precis som vi kan konstatera att det ofta blir... speciellt i samband med ombildningar (men förmodligen bara för att medlemmarna då är mer vaksamma, fusk vid vanliga stämmor upptäcks nog ytterst sällan).

Tack för tipset.
Då ska jag se om jag kan få in detta krav i den nya föreningslagen (http://hotpot.se/hsb-ny-foereningslag.htm) som är planerad till nästa år. För även om man inte kan begära att styrelsen ska kunna kontrollera alla medlemmars rätt att rösta så måste det ju ändå finnas någon form av krav på kontroll och ansvar.


För mer info om röstlängd och rösträtt på föreningsstämma se bl a;
Rösträtt för medlem, stämma - Röstlängd (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8627) - FAKTABANKEN (http://hotpot.se/php/vb/forumdisplay.php?f=15)

Specifikation av röstlängd (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-2b.htm#61) - Motion till HSB Malmö
Medlemmar ska erhålla röstlängd vid förfrågan (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-4b.htm#116) - (eller läggas ut på webbplats) Motion till HSB Malmö

Upprättande och godkännande av röstlängd (http://hotpot.se/hsb-stamma2.pdf) - Klander av HSB Malmös årsstämma
HSB Malmös svar på klander av årsstämma (http://hotpot.se/hsb-klander-svar.pdf)
Upprättande och godkännande av röstlängd (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-4c.htm#120) - HSB Malmö. Motion

Röstlängd på stämma och felaktigt genomförd stämma (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=9826)
Om röstlängd och rösträtt samt klander av stämma (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=10016)

Får styrelsesambo rösta på föreningsstämma? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=11989)
Rösträtt för sambo till styrelseledamot vid röstning om ansvarsfrihet? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13959)

Antal röster på stämma i en brf om par äger två lägenheter. Har storleken på andel betydelse för rösträtten? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=6500)

Hur fastställs röstlängd på stämma i brf? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14246)

Hur många medlemmar på stämma för att vara beslutsmässig? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=7471)