handdator

Visa fullständig version : Ny uppbindning till ComHem under 5 år!


Admin
2009-05-08, 13:10
HSB Malmö och ComHem har satt ihop någon form av avtal där HSB Malmös föreninger ska bindas upp till ComHem under ytterliggare fem år.

Till bostadsrättsföreningar inom HSB Malmö som har avtal med ComHem

Nästa steg i samarbetet med ComHem och nytt erbjudande om avtal för de bostadsrättsföreningar som redan har ett avtal

Erbjudandet innebär att nuvarande avtal löses och ersätts med ett nytt femårsavtal. I de flesta fall innebär detta att förlängningen i praktiken blir cirka två och ett halvt år.

Avtalet innebär en gruppanslutning av det digitala tjänsteutbudet Com Hem Digital-tv Small samt som tidigare det analoga programutbudet.
Avtalet kräver inga arbeten på fastigheten.
Med digital-tv får de boende tillgång till Sveriges bredaste tv-utbud, högre bildkvalitet och nya tjänster som elektronisk programguide.

Erbjudandet till bostadsrättsföreningen gäller under 2009 – det vill säga att nytt avtal ska tecknas under året:
• Nuvarande månadsavgift gäller året ut
• Från och med 2010-01-01 ny lägre månadsavgift på 35 kronor, för kabelöar 25 kronor (månadsavgiften är exklusive moms och Copy Swede)
• Maximal årlig justering för index med 3 procent
• Digital-tv Small ingår till alla lägenheter, det vill säga kostnadsfritt programkort som kan hämtas hos återförsäljare i Malmö
• Programkort kommer att tillhandahållas medlemmar under hela avtalstiden (5 år), även i samband omflyttning (reservation för att återförsäljare kommer förändras över tid)

Mervärde för enskild medlem:
• Via gruppanslutningsavtalet utgår ingen start- eller kortavgift oavsett vilket programutbud medlemmen väljer att teckna privat
• Medlemmen kan till kraftigt reducerat pris köpa standarddigitalbox hos återförsäljare i Malmö. HSB-pris är 495 kronor (normalpris 995 kronor). Erbjudandet gäller till och med 2010-03-31
• Upplevelsen av att man betalar för kanalerna två gånger (både via föreningen och privat) försvinner

Har medlemmen sedan tidigare ett digital-tv-abonnemang med Com Hem kommer eventuella kortavgifter att annulleras med automatik från och med nästkommande kortperiod (dock sker ingen återbetalning av erlagd kortavgift).

Övriga avtalsvillkor är oförändrade och lika tidigare avtal.

Erbjudandet innebär i övrigt ingen förändring då det gäller medlemmarnas möjligheter till individuella val av tjänster och programutbud från Com Hem samt val av digitalbox (till exempel box med inspelningsfunktion, annan typ av box eller i tv inbyggd box).

Frågan är vad detta avtal kostar föreningarna!

Frågan är också varför ingen undersöker alternativ och vad dessa kostar !!!

Hur många brf-styrelser kommer att involvera medlemmarna i denna fråga... hur många styrelser kommer ens att informera medlemmarna om detta?

MikHo
2009-05-08, 14:33
Frågan är vad detta avtal kostar föreningarna!

• Nuvarande månadsavgift gäller året ut
• Från och med 2010-01-01 ny lägre månadsavgift på 35 kronor, för kabelöar 25 kronor (månadsavgiften är exklusive moms och Copy Swede)
• Maximal årlig justering för index med 3 procent
• Via gruppanslutningsavtalet utgår ingen start- eller kortavgift oavsett vilket programutbud medlemmen väljer att teckna privat
• Medlemmen kan till kraftigt reducerat pris köpa standarddigitalbox hos återförsäljare i Malmö. HSB-pris är 495 kronor (normalpris 995 kronor). Erbjudandet gäller till och med 2010-03-31Frågan är också varför ingen undersöker alternativ och vad dessa kostar !!!


Säkert fritt fram för respektive BRF att försöka hitta alternativ.


Hur många brf-styrelser kommer att involvera medlemmarna i denna fråga... hur många styrelse kommer ens att informera medlemmarna om detta?

Eftersom det innebär att alla boende är tvungna att inhandla en digital-box så kan man bara hoppas på 100% Annat vore katastrofalt för de boende i en förening som accepterar erbjudandet men inte informerar alla boende.


En viktig punkt för styrelsen som överväger detta erbjudande är att jämföra vilka kanaler som ingår idag jämfört med Digital Small som erbjuds.

clabbe
2009-05-08, 15:11
Är hushållet verkligen tvungen att inhandla en digitalbox? Det står ju att
Avtalet innebär ... som tidigare det analoga programutbudet

Admin
2009-05-08, 15:12
Eftersom det innebär att alla boende är tvungna att inhandla en digital-box så kan man bara hoppas på 100% Annat vore katastrofalt för de boende i en förening som accepterar erbjudandet men inte informerar alla boende.

Men det är just detta som jag undrar över... alldeles särskilt.

Innebär det nya avtalet att om inte medlemmen inhandlar en särskild box för 500 kr så försvinner de gamla kanalerna... omvandlingen till digital form (som gör att medlemmar i bostadsrätter inte behöver digitalbox) görs inte längre av ComHem?

Jag gör samma tolkning som Clabbe... men helt säker är jag inte.

MikHo
2009-05-08, 22:12
Efter era kommentarer har jag läst igenom första posten igen och min tolkning är att det analoga funktionen kommer att finnas kvar men UTÖVER detta kommer följande kanaler finnas tillgängliga http://www.comhem.se/portal/comhem/tv_small_kanaler utan extra månadskostnad för den boende (förutom engångskostnaden för digitalboxen).

j.a
2009-05-19, 10:29
Vi har haft 10-årigt avtal med Comhem som nu är uppsagt. Ett problem som vi stött på är att det i stort sett saknas alternativ eftersom kostnaden att sätta upp en sk HC (huvudcentral, för att ta emot kanaler) är flera hundra tusen kronor.

Ett tips är att utgå ifrån Svensk Programagentur (http://www.spa.se) vilka har rättigheter till alla kanaler som de sedan distribuerar via underleverantörer (som jag förstått saken).

Vi har hittat en leverantör som vi förhandlar med som, till skillnad från Comhen, är beredd att förhandla om allt. Dvs vilka kanaler som skall ingå analogt eller digitalt, vilka kostnader som skall tas ut var etc etc. Vi är ändå inte någon jätteförening, hade vi varit det hade vi kunnat få ännu fler alternativ i förhandlingarna.

totiki
2009-11-11, 09:12
j.a. Hur gick det med er förhandling med den nya leverantören. Comhem har ju nu fått så svidande kritik för sitt handlingssätt med negativ avtalsbindning bl a. i media.
Observera att de fått rätt i domstol att fortsätta med den negativa avtalsbindningen vilket innebär problem för oss alla på en mängd olika områden. Men själva valt att avstå för egen del eftersom kritiken i media varit så svidande.

Vill gärna slå ett slag för vårt system med att skriva in alla negativa avtalsbindningar i åtgärdslistan så att de uppmärksammas i tid.
Det borde man göra även privat eftersom t ex. el och andra avtal mycket väl kan ligga på så långa avtal som 3-5 år. Det kan bli kostsamt.

j.a
2009-11-21, 17:27
Vi förhandlar fortfarande om det nya avtalet, vi har två alternativ till Comhem men vi får se vad Comhem kan tänkas erbjuda. De förhandlar i princip inte om kanalutbud m.m, en inställning som är möjlig pga deras totalt dominerande marknadsställning.