handdator

Visa fullständig version : Förråd - omfördelning i brf


bostadsrättsinnehavare
2009-05-07, 10:08
I vår förening är det inte specificerat vilket förråd som tillhör vilken lägenhet utan vi har kvar de förråd vi hade när ombildningen från hyresrätt till bostadsrätt gjordes. Jag tillhör dem som har ett av de bättre förråden vilket säkert retar gallfeber på styrelsen.

Jag misstänker nu att de tänker att göra någon form av omfördelning av förråden och det är inte helt otänkbart att detta sker enbart för att de vill jävlas med mig.

Kan föreningen helt sonika kasta ut mina grejor och säga att förrådet numera tillhör en annan lägenhet? Eller kan jag vägra?

Gusten
2009-05-07, 15:29
Jag antar att det i upplåtelseavtalet anges att det till lägenheten hör ett
förråd men att det inte anges vilket. Min gissning är att man kan hävda
en besittningsrätt till det förråd man disponerar sedan länge, och att
styrelsen inte kan rubba detta besittningsförhållande om de inte har
sakliga skäl för en omdisponering. Styrelsen får inte bryta upp några lås
på egen hand.

bostadsrättsinnehavare
2009-05-26, 13:52
"om de inte har sakliga skäl för en omdisponering?
...och vad kan sakliga skäl vara?

Som alltid så undrar jag var i lagen man har stöd för olika påståenden?
Borde det inte vara som så att du som lägenhetsinnehavare bestämmer både över ditt förråd och lägenhet.
En förening eller hyresvärd kan väl inte hävda att du måste flytta till en annan lägenhet för att man vill utnyttja din lägenhet till något annat? Samma sak borde väl gälla även förråden!

clabbe
2009-05-26, 15:58
Jag kan tänka mig att sakliga skäl t.ex. är att ytan där förråden finns ska användas till något annat och att nya förråd inreds på annan plats i fastigheten (t.ex. en vind som föreningen vill sälja som råvind).

Trötter
2009-05-27, 10:10
Likhetsprincipen bör gälla i dessa fall så om styrelsen är smart i sitt agerande så finns möjligheten att koppla förrådet genom avtal till bostaden och i sin tur att föreningen tar ut en avgift på de förråd som är större till volym. Detta anser jag skulle skapa en viss rättvisa vad gäller utnyttjandet av gemensamma tillgångar. Jag vill poängtera att om det inte är någon som vill ha de dyrare förråden så måste nog föreningen kunna erbjuda normalförråd utan avgift.

totiki
2009-05-27, 10:24
Ett sakligt skäl skulle kunna vara att man vill riva alla förråd för att bygga upp dem igen, exakt lika stora. För likhetsprincipens skull.
Med bättre planering för brandskydd, bättre låsmöjligheter osv.
Ett annat skäl skulle kunna vara att man vill omdisponera våningsplanet för att få ett större utrymme för andra gemensamma lokaler som tvättstuga, spa, fritidslokal eller dylikt.
Ett bättre utnyttjande av föreningens biytor till allas båtnad skulle kunna vara motiveringen.

Kolla, som Gusten säger, vad som står i upplåtelseavtalet.

bostadsrättsinnehavare
2009-05-27, 11:12
"Ett sakligt skäl skulle kunna vara att man vill riva alla förråd för att bygga upp dem igen, exakt lika stora. För likhetsprincipens skull."

Ska man då också inte riva alla lägenheterna och bygga upp dom igen exakt lika stora för att uppfylla likhetsprincipen :-)

"Ett annat skäl skulle kunna vara att man vill omdisponera våningsplanet för att få ett större utrymme för andra gemensamma lokaler som tvättstuga, spa, fritidslokal eller dylikt. "

Men varför kan man då inte på samma gång göra om din lägenhet till tvättstuga för allas trevnad? :-)

"Kolla, som Gusten säger, vad som står i upplåtelseavtalet."

Där står tyvärr inte ett dugg om förråd inte heller i stadgarna

Trötter
2009-05-27, 12:22
"Ett sakligt skäl skulle kunna vara att man vill riva alla förråd för att bygga upp dem igen, exakt lika stora. För likhetsprincipens skull."

Ska man då också inte riva alla lägenheterna och bygga upp dom igen exakt lika stora för att uppfylla likhetsprincipen :-)

"Ett annat skäl skulle kunna vara att man vill omdisponera våningsplanet för att få ett större utrymme för andra gemensamma lokaler som tvättstuga, spa, fritidslokal eller dylikt. "

Men varför kan man då inte på samma gång göra om din lägenhet till tvättstuga för allas trevnad? :-)

"Kolla, som Gusten säger, vad som står i upplåtelseavtalet."

Där står tyvärr inte ett dugg om förråd inte heller i stadgarna

Du skall nog inte ta allting så bokstavligt, utan försök få en bra lösning på situation. Du har ju möjlighet att komma med egna förslag i frågan och se om det är något som kan passa er förening. Det är medlemmarna gemensamt i en förening som har rätten att fatta beslut och skulle nu styrelsen vända sig till medlemmarna om beslut i frågan då kommer det att fattas beslut efter vad en majoritet av medlemmarna förordar.:13:

Admin
2009-05-27, 12:34
Likhetsprincipen gäller, men är sällan lättolkad för varje specifikt fall.
Du har ett förråd, men om det inte uppgivits vilket förråd som som hör till vilken lägenhet (vilket det alltså inte gör i detta fall... och sällan annars heller skulle jag tro) så är det kanske svårt att hävda sin rätt till ett specifikt förråd.

Vi kan spekulera mycket här, men inte förrän du fått besked om anledning till att du ska få ett annat förråd kan vi bedöma om skälet för detta är giltigt under de specifika omständigheterna.

Lagen - och inte heller stadgarna - är inte utformad på ett sådant sätt att man för varje fall kan se vad som egentligen gäller.

Men har du köpt din bostadsrätt med det förråd du har nu så skulle jag vilja säga att du har en ganska stark besittningsrätt till just detta förråd (speciellt om det är bättre än de andra).

totiki
2009-05-27, 13:03
Nej, lägenheten kan de inte ge sig på, inte ens med hänvisning till likhetsprincipen. Lägenheten finns det ju ett upplåtelseavtal på (inte stadgarna). I upplåtelseavtalet kan förrådet finnas nämnt (förmodligen inte). Upplåtelseavtalet stipulerar borätten.

Vad det gäller de gemensamma biytorna tillhör de oftast föreningen. Se andra trådar vad gäller detta, som angående mark för uteplats o s v.
De gemensamma biytorna är förmodligen stämmobeslut eftersom olika inskränkningar av dessa kan anses som "väsentlig förändring". Är denna "väsentliga förändring" inte lika för alla kan du hänvisa till likhetsprincipen.