handdator

Visa fullständig version : 2008/09:SkU32 Skattereduktion för reparation, underhåll samt om- och tillbyggnad


Admin
2009-05-07, 02:19
Behandling av 2008/09:SkU32 Skattereduktion för reparation,...
Utskottet tillstyrker regeringens förslag om att reglerna om skattereduktion för hushållsarbete och förmån av hushållsarbete ska utvidgas till reparation, underhåll samt om- och tillbyggnad av vissa bostäder (prop. 2008/09:178).
Regeringens förslag innebär att reparation, underhåll samt om- och tillbyggnad (ROT-arbete) av ett småhus, en ägarlägenhet eller en bostadsrätt som ägaren eller innehavaren låter utföra ska räknas som hushållsarbete vid tillämpning av reglerna om skattereduktion för hushållsarbete och förmån av hushållsarbete. Det totala utrymmet för skattereduktion ändras inte. De nya reglerna tillämpas retroaktivt fr.o.m. den 8 december 2008.
Riksdagens beslut att skattereduktion för hushållsarbete ska lämnas som en skattelättnad direkt vid köpet fr.o.m. den 1 juli 2009 gäller också för skattereduktion som avser ROT-arbete.
I en reservation föreslår utskottets ledamöter från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet att det i stället införs ett tillfälligt och miljöstyrande ROT-avdrag för alla bostadshus.
Klicka här för att läsa hela artikeln (Riksdagen)... (http://www.riksdagen.se/webbnav/?nid=3322&doktyp=bet&rm=2008/09&bet=SkU32&dok_id=GW01SkU32)