handdator

Visa fullständig version : HSB:s nya kommunikation - Dagens Media


Admin
2009-05-07, 02:19
HSB:s nya kommunikation
För att stärka upp budskapet kring sina kärnvärden rullar bostadsfederationen HSB ut en ny kommunikationsplattform. "Vi vill visa att HSB står för värden som inte finns hos andra bostadsbolag", säger Björn Brandell, kommunikationschef på HSB.
Klicka här för att läsa hela artikeln (Dagens Media)... (http://www.dagensmedia.se/mallar/dagensmedia_mall.asp?version=234756)

Admins kommentar:
HSB driver en omfattande kampanj för att försöka få folk att tro att HSB står för värderingar som HSB definitivt inte lever upp till på något sätt.

- Vi har förutom bostadsförvaltningen en framåtsyftande verksamhet som står för ett gott boende. Våra kärnvärden omsorg, trygghet, samverkan och hållbarhet ligger rätt i tiden och särskiljer oss från andra aktörer. Vi vill visa dessa på enad front.

Tänk vad fint det hade varit om detta verkligen varit sant !!!

Och tänk om HSB - i stället för att kasta ut pengar på reklam i ett desperat försök att försöka ge sken av att HSB bryr sig om sina medlemmar - verkligen tillgodosett medlemmarnas behov.

Inom HSB är det väldigt mycket snack... men ingen verkstad.

Verkligheten är tyvärr raka motsatsen till den bild som HSB nu använder medlemmarnas pengar till för att ge sken av.

Det är dags för medlemmarna att visa sitt missnöje med HSB genom att gå ur organisationen (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=9576)!