handdator

Visa fullständig version : Vem odugligförklarar vem? - HSB Malmös fullmäktige


Admin
2008-04-26, 20:22
Dagens årsstämma för HSB Malmö är nu avslutad. En händelserik stämma men samtidigt ganska lam i många avseenden. Det var en stämma som på ett synnerligen proffessionellt sätt leddes av HSB Riksförbunds ordförande (Kent-Olof Stigh) i egenskap av mötesordförande.

En av de mest intressanta händelserna på denna stämma var att
- Kaj Kvist (kvast@telia.com), ordförande i Brf Blekingsborg (http://www.hsb.se/hsb/jsp/polopoly.jsp?d=33224) (040-45 52 33, 070-54 45 904)
(år 2007 nominerad till såväl styrelsen för HSB Malmö som dess valberedning)
- Knut Boij, ordförande i Brf Erikstorp (http://www.hsb.se/hsb/jsp/polopoly.jsp?d=30665), (HSB-ledamot i Brf Lagmannen),
- Tommy Johansson, vice ordförande i Brf Sandstenen (http://www.hsb.se/hsb/jsp/polopoly.jsp?d=31562) i Lomma
- Leif Cruse, Bospargruppen
lobbade hårt för att specifikt jag som enskild motionär inte skulle få yttranderätt till de motioner jag skrivit.

Inför hela stämman, där jag pga regelverket inte hade möjlighet att bemöta angreppen mot mig, så försökte dessa personer hänvisa till stadgarna för att jag inte skulle få yttranderätt. Kaj Kvist och Knut Boij hade ingenting att säga om någonting på hela stämman, mer än att jag absolut inte skulle få rätt att yttra mig om mina motioner. Det var det enda som var relevant för dem.

Det hävdades att jag odugligförklarat fullmäktigeledamöterna och av denna anledning skulle jag som straff inte få en chans att i demokratisk ordning försvara mina motioner, menade dessa fullmäktigeledamöter! Jag skulle helt enkelt straffas för mitt engagemang.

Till er fyra ovan nämnda fullmäktigeledamöter i HSB Malmö vill jag säga att jag inte behöver odugligförklara er. Det sköter ni alldeles utmärkt själva!

Det är lite svårt att förstå att dessa personer inte förstår att mina (såväl som andras) motioner bara skulle komma tillbaka igen. Tycker de att det är bättre att mina motioner behandlas på två stämmor än på en?

Kent-Olof Stigh klargjorde att de bittra fullmäktigeledamöternas argument inte höll, och förklarade att om fullmäktigeledamöterna skulle stoppa mina möjligheter att försvara och förklara mina motioner så skulle det bara leda till att samtliga motioner kom tillbaka igen till nästa stämma när det då stadgats att motionärer ska ha yttranderätt.

Det är helt uppenbart att jag inte är populär bland fullmäktigeledamöterna pga de avslöjanden av sanningen som jag gör, men man kan bara konstatera att det emellanåt tar sig rent löjliga uttryck.

Fullmäktige kan ej argumentera i sakfrågor
Dessa personer kan inte argumentera i sak och försöker därför att stoppa mig på alla sätt som är möjliga för att få igenom mina motioner. De sätter inte medlemmarna i första hand och jag kan tyvärr inte säga annat att det är olyckligt att ovan nämnda personer innehar förtroendeposter i sina föreningar och dessutom inom HSB.

Ajournerad stämma fortsätter 5/5 - Jag fortsätter arbeta för medlemmarna
Stämman återupptas om en vecka den 5:e maj då motionerna ska behandlas. Jag kommer garanterat att få det hett om öronen, och vad jag skriver här kommer säkert inte att underlätta. Men jag får försöka stå emot så gott jag kan. Till skillnad mot Tommy Johansson, Leif Cruse, Knut Boij och och Kaj Kvist arbetar jag för medlemmarna, och dessutom för alla medlemmar. Det är verkligen ett otacksamt arbete, men ibland måste man stå upp för såväl sig själv och andra.

Leif Cruse har en plan...
HSB-ledamot Leif Cruse från Bospargruppen kunde inte avhålla sig från att tala om att han på den kommande stämman den 5:e maj ska framföra ett förslag på hur man ska behandla mina motioner.

Leif Cruse, jag vill tala om för dig att jag redan vet vad du tänkt dig. Jag säger bara lycka till med dina försök här. Jag tycker det är sorgligt att du resonerar som du gör, där det enda du uppnår är att skada såväl HSB-organisationen som medlemmarna. Till skillnad mot Kaj Kvist och Knut Boij så har du en del bra idéer, men det är tyvärr inget värt när du inte förstår vad demokrati, öppenhet och insyn är för något, och när du inte förstår vikten av dessa grundläggande bitar inom den kooperativa organisation som HSB är.

Medlemmarna skadas!
Mina motioner kommer tyvärr säkert att avslås på löpande band av fullmäktige den 5:e maj, men tro inte att ni vinner något på att åsamka medlemmarna skada!

Jag kommer att komplettera denna information i mer detaljer senare, när jag får lite tid över. Samtidigt som det är ganska roande att se hur illa människor kan bete sig så är det oundvikligen beklagligt att medlemmarna blir lidande pga att det sitter fel personer på fel poster.

Jag vill alldeles särskilt tacka Kent-Olof Stigh för det fina arbete han gjorde som mötesordförande, och naturligtvis ett särskilt tack till Börje Nilsson för blommorna. :7:

Francois
2008-04-26, 21:55
Hej Admin
Jag önskar dig lycka till den 5 maj.

En sak har jag inte förstått. Har du eller inte rätt att försvara dina motioner enligt stadgarna som de ser ut idag?
Vad jag menar är: kan det vara så att de fyra månniskorna du nämner inte agerar mot dig specifikt, men är "besserwisser" som vill att reglerna ska följas till punkt och pricka? Alltså, vad säger reglerna, har de fel eller rätt?

Jag ställer denna fråga för att jag vill veta till 100% om det är ilvilja mot dig som driver de, eller om det kan vara nåt annat.

Fanns det inte några på stämman som yttrade sig till din fördel?

Jag hoppas att dina motioner bifalles på löpande band den 5 maj.

Hälsningar
Francois

Francois
2008-04-26, 22:12
Jag undrar en sak till. Har du fått prata idag? Har stämmaordföranden låtit dig prata?
Francois

Admin
2008-04-26, 23:05
Nej, på fullmäktigeledamotsstämmorna som HSB-regionerna håller så är det bara fullmäktigeledamöterna som får yttra sig. Så har det alltid varit sedan tidernas begynnelse, men nu har HSB ändrat lite på detta med hjälp av koden för föreningsstyrning.

Motionärer som inte är fullmäktigeledamöter kommer i framtiden, i alla fall i HSB Malmö, att få försvara sina motioner. Man kan bara hoppas att fler regioner i Sverige kommer att följa efter, men det återstår att se.

HSB Malmös tjänstemän uppförde sig helt korrekt på stämman, och det finns absolut ingenting att anmärka mot tjänstemännen, men fullmäktigeledamöterna lämnar mycket övrigt att önska.

Jag är inte sämre än att jag kan ändra mig
Jag har varit kritisk mot koden för föreningsstyrning, men efter idag så har jag en annan inställning. Jag har sett att denna kod faktiskt - trots sina brister - för gott med sig. Jag har till och med en motion där jag rekommenderar stämman att inte anta koden. Idag vet jag bättre. Jag är inte sämre än att jag kan erkänna mina misstag, och denna motion om att inte anta koden är inte längre aktuell.

Jag kunde bara sitta och ta emot smällarna
Hade stämmoordförande Kent-Olof Stigh kunnat så hade han låtit mig prata och få försvara mig mot stämmans angrepp mot mig idag, men det låg inte i hans makt. Det är alltid stämman som bestämmer, och där är det inte många som vill låta mig få yttra mig. Jag kunde alltså inte göra annat än att sitta tyst och ta emot påhoppen från fullmäktigeledamöterna.

Endast en fullmäktige uttalade sig för yttranderätt
Det fanns endast en på stämman som yttrade sig till min fördel. Jag har några fullmäktigeledamöter på min sida och jag är övertygad om att det finns fler som inte hatar mig över allt annat på jorden, men de vågar inte yttra sig för de vet (med rätta) att om de skulle säga något till min fördel så är risken överhängande att ilskan mot mig genast skulle vändas mot dem som skulle säga något som kunde tolkas som det minsta positivt om mig.

Ett utbrett hat mot mig bland fullmäktige
Det är tyvärr något som inte kan beskrivas på ett annat sätt än ett djupt, djupt hat mot mig bland en del av fullmäktigeledamöterna. Allt är väl dokumenterat och fler detaljer kommer senare.

Mina motioner är dömda att falla enbart pga av hatet mot mig, oavsett motionernas innehåll
Jag kommer inte att få igenom särskilt mycket av mina 178 motioner den 5:e maj. Men vad fullmäktigeledamöterna inte tycks förstå är att genom deras mycket skrämmande masshat mot mig så kommer de bara att "visa sitt rätta jag". Det är hög tid att detta kommer till allmänhetens kännedom, och efter den 5:e maj så kommer jag att redogöra i detalj hur stämman agerat mot mig.

En "komisk" historia kommer senare...
När jag samlat tankarna lite så ska jag, innan dess, berätta en liten historia om vad som hände mot slutet av stämman som är helt sensationell. Denna historia kan inte på ett tydligare sätt visa hur ledamöterna känner för mig.

PS.
Jag glömde i mitt förra inlägg nämna Kent-Olof Stighs assistent, förbundsjurist Charlotte Carlsson. Hon är en klippa !!! :7: :7: :7:

stephan
2008-04-27, 00:06
Du är också en klippa Admin.

Ensam är stark, kan man diskutera men du gör något gott för framtiden är jag mycket övertygad om.

Det tog tid innan man uppfann hjulet, men när väl det var gjort började det snurra.

Jag tror att dina insatser för medlemmarna och demokratin inom bostadsrättsbranchen kommer få hjul att snurra fortare än många kan ana.

Det är i alla fall min förhoppning.

Myggan
2008-04-27, 01:47
Fint att Ordf.för stämman kunde uppföra sig och att han skötte sitt uppdrag.
Det är inget folk i Brfar är bortskämda med!
Du vet att du har rätt och dom flesta här i forumet som har upplevt HSB vet vad det är för folk som sitter där dom sitter.
Dom kommer förr eller senare att ramla och det vet dom om.
Helst förr...

misteln
2008-04-27, 10:54
Vi var båda på stämman, en som fullmäktigeledamot och en som vanlig medlem.På en fråga på detta forum ställd av Francois om det fanns några på stämman som yttrade sig till fördel för att enskilda medlemmar som inlämnat motion skulle ha yttranderätt, och genom detta beslut ha möjlighet att försvara sina motioner , så var det på det sättet att Mistelns fullmäktigeledamot var den enda på stämman som argumenterade och försvarade att yttranderätt självklart skulle gälla för alla medlemmar som lämnat in motioner och inte bara för fullmäktigeledamöter. Att försvara denna och andra demokratiska rättigheter är och har alltid varit brf Mistelns åsikt. Vi vill också framhålla att förtjänsten för att stämman till slut tog det självklara beslutet att alla motionärer utan undantag kommer att få försvara sina motioner tillfaller stämmans ordförande Kent-Olof Stigh förbundsordförande i HSB Riksförbund. All heder åt honom. Vad hade hänt om stämman fattat ett annat beslut ? Avslutningsvis får vi beklaga att det bland fullmäktigeledamöter fanns och framfördes åsikter som man inte med bästa vilja i världen kan kallas demokratiska. Vi ser fram emot en ny stämma där motionerna kommer att behandlas på ett ur demokratisk synpunkt korrekt sätt, och har förhoppningen att det hat som visades mot motionär från vissa fullmäktigeledamöter upphör. Detta hat hör inte hemma i en kooperativ medlemsorganisation. Vi ser med spänning fram emot måndagen den 5 maj då nästa stämma kommer att hållas.

Admin
2008-04-27, 16:24
Ja, inom HSB-organisationen är ensam definitivt inte stark, men ändå kan tydligen bara några få enstaka personer bland 42.000 medlemmar åstadkomma ganska mycket.

Fullmäktige: 25% bra, 25% påverkbara, 25% tveksamma, 25% rötägg
Min ork och kraft räcker tyvärr inte mycket längre nu.
Jag skulle gissa att det bland fullmäktigeledamöterna finns 25% med sunda tankar och idéer, 25 % tror jag kan vändas in på rätt spår bara med hjälp av lite information, 25 % är tveksamma fall där det är omöjligt att säga vad deras kvalitet är, och 25% av fullmäktigeledamöterna är riktiga rötägg.

De 25% av fullmäktigeledamöterna som är rötägg måste bort!
Inte förrän de 25 procenten rötägg som finns i HSB Malmös fullmäktige plockats bort så kommer systemet och demokratin att börja fungera. Här har de "vanliga" medlemmarna en viktig roll!

Det minsta medlemmarna kan göra är att omedelbart välja bort rötäggen från sina styrelser. Medlemmarna kan kalla till extrastämma och få detta gjort redan före sommaren! De fullmäktigeledamöter som åsamkar alla HSB Malmös medlemmar skada orsakar naturligtvis den lokala föreningen särskilt stor skada på flera olika sätt.

Synd om Brf Blekingsborg !!!
Brf Blekingsborg hör naturligtvis till dem som skadas i dubbel bemärkelse genom att Knut Boij sitter i denna förenings styrelse som ordförande.

Synd om Brf Erikstorp !!!
Brf Erikstorp är en annan förening där medlemmarna drabbas särskilt hårt genom att Kaj Kvist får sitta där som ordförande.

Synd om Brf Sandstenen !!!
Brf Sandstenen är också en hårt drabbad brf. Tommy Johansson (vice ordförande) har visat vad han går för. Han är en vindflöjel och en sådan person ska aldrig få sitta i en styrelse. Tommy Johansson har hopp om att kunna komma in i HSB Malmös styrelse nästa år. Jag kan bara säga att det skulle vara ett hårt slag för HSB Malmö om detta hände.

Medlemmarna måste engagera sig innan det är för sent !

Admin
2008-04-28, 12:48
Händelseförlopp de sista 15 minuterna på HSB Malmös årsstämmas första dag, år 2008.
Det är svårt att tro att nedanstående inträffat, men det har det;

Förslag ställs av mötesordförande om att ge motionär som inte är fullmäktigeledamot yttranderätt.

Först ut på plan att snabbt kommentera detta är Tommy Johansson:
Ja, jag avstyrker det här förslaget. Admin skriver många motioner, bl.a. om stadgar.
Jag tror också Admin tycker att vi ska följa de stadgar vi har idag.
Jag har suttit i stadgegruppen. Där har jag föreslagit att inför framtiden ska motionären ha rätt att svara på sina motioner på stämman. Med nuvarande stadgar så är det inte så, och jag menar att vi ska följa det.
Det handlar om att behandla alla lika, och det handlar om att följa stadgar.
Jag yrkar avslag på ordförandes förslag.

Min kommentar:
Ja, om det hade stått i stadgarna OCH om det hade varit förenligt med lagen så hade jag tyckt att man ska följa stadgarna OCH om det då inte hade funnits något sätt att kringgå detta i demokratins namn. Men nu är det inte så!
Tyvärr vet Tommy Johansson inte vad han pratar om.
Det handlar om att behandla alla lika?
På vilket sätt menar Tommy Johansson att alla inte behandlas lika genom att motionärer får försvara sina motioner?
Tommy, om du vill lära dig lite om den likhetsprincip (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=4062) som du pratar om så kan jag ge dig en liten kurs i detta, för det är alldeles uppenbart att du inte har en susning om vad detta ord innebär.

Kaj Kvist:
Jag önskar precis detsamma som Tommy och jag vill styrka det ytterliggare med vad jag sa inledningsvis när vi startade den här stämman. Det är så att jag har alltså läst de här motionerna och tittar man på dem så är det VISSA som är mycket bra motioner, men risken är att även de bra försvinner när man tänker på den här motionärens kritik mot oss fullmäktigeledamöter. Han mer eller mindre menar att vi duger inte i olika ordalag.
Även styrelsen kritiserar han väldigt skarpt.
Jag ifrågasätter överhuvudtaget att vi ska sitta och behandla motioner som överhuvudtaget duger inte till att behandla motioner-
Jag håller med Tommy.

Min kommentar:
Varför är risken att de "vissa" bra motionerna försvinner för att jag kritiserat fullmäktigeledamöter och styrelse?
Kaj Kvist säger här att så länge man inte kritiserar fullmäktigeledamöter och/eller styrelse så kan man få yttranderätt.
Nästsista meningen som Kaj Kvist säger är hur den formulerades.

Fredrik:
Styrelsen har ju gått ut och sagt att det ska vara öppenhet och uppmanat medlemmarna att lämna motioner.
Det har inte bara Admin gjort. Det är ju även andra enskilda motionärer som engagerat sig.
Jag tycker det är beklämmande att de inte ska få besvara sina motioner.
Jag yrkar bifall till ordförandes förslag.

Mötesordförande:
Jag vill än en gång i demokratins och öppenhetens namn vädja till er att ge motionärerna en möjlighet att yttra sig.
Vi har en gentleman som sitter vid Kaj Kvist.

Knut Boij:
Jag yrkar också avslag på förslaget.
Jag har också suttit och arbetat med de nya stadgeförslagen och jag förstår inte vad vi ska med stadgar om vi ska göra avkall på dem. Jag tycker vi ska följa de nuvarande stadgarna, och sedan vet jag om att stadgeförslaget ger motionärerna nästa gång rätt, men likhetsprincipen gäller. Jag vet om att Admin måste ha förberett sig väldigt mycket, men det tror jag inte de andra motionärerna har gjort.

Min kommentar:
Vad menar Knut Boij om att likhetsprincipen (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=4062) gör att motionärer inte ska få yttranderätt?
Vad har det för betydelse i sammanhanget hur mycket respektive motionär förberett sig?
Knut Boij refererar precis som Tommy Johansson till likhetsprincipen, men utan att kunna klargöra vad han menar. Om man inte vet vad man pratar om så kan det ibland vara bättre att hålla tyst, tror jag.

Leif Cruse:
Ja, jag är också ledamot i stadgegruppen, och jag håller faktisk också på att vi måste följa de stadgarna som gäller nu.
Det är bara så. Möjligtvis kan man utveckla någon sorts praxis. Man kan kanske göra som så att man bjuder in den här motionären så att innan stämman börjar så kan han kanske få en stund där han kan lägga fram och motivera, utöver allt som är skrivet, så har vi fått en praxis i alla fall denna gången.
Men när det gäller stämman och den formella hanteringen på stämman så måste vi följa gällande stadgar.
Annars kan vi ju få några som klagar. Och jag menar att konstruera någon sorts modell där det finns 176 motionärer, ja då är vi ju i ett helt annat läge. Men nu har vi en motionär av 43.000 som har skrivit 200 motioner.
Jag har ett förslag hur vi ska behandla de här motionerna, men det tar vi när vi kommer dit.

Min kommentar:
Tja, behövs det någon kommentar till detta?
Jag kunde ha lämnat mina 178 motioner till 178 olika personer att lämna in, och då hade det plötsligt varit ok att ge dessa 178 personer yttranderätt, men en engagerad medlem ska inte tillåtas få yttranderätt?

Jag ska inte här säga vad jag tycker Leif Cruse ska göra med det förslag han kommer att lämna den 5/5, men man kan bara hoppas att han tar sitt förnuft till fånga och inte väljer att skada HSB-organisationen på det sätt han tänkt sig.

Fredrik:
Sammanfattningsvis förklarar Fredrik igen det orimliga i att stoppa motionärer från att försvara sina motioner.

Knut Boij:
Medlemmar har INTE tagits ifrån möjligheten att svara på motioner.
De har aldrig haft den möjligheten, eftersom stadgarna SÄGER att de inte ska få svara.
Så du VRIDER på frågeställningen, och det är fel.
Vi pratar om att följa stadgarna, inget annat.

Min kommentar:
Ja, vem är det egentligen som vrider sig här?
Och vad tror Knut Boij, som suttit och arbetat med dessa stadgar, att stadgarna säger?
"Vi pratar om att följa stadgarna, inget annat".
Jo, ni pratar om annat än om stadgar som inte finns, bl.a. om att
- de som kritiserar inte ska få rätt att yttra sig, och
- om märkliga och allmänna referenser till likhetsprincipen (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=4062).

Likhetsprincipen ska gälla olikt
Denna historia blir särskilt lustig av att denna definition av likhetsprincipen (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=4062) endast ska gälla mig. På stämman fanns det andra som enligt deras definition inte hade rätt att uttala sig, men då var det inte något som helst problem att få tala.

Stadgegruppens medlemmar Tommy Johansson, Knut Boij och Leif Cruse samt Kaj Kvist visar sin okunnighet på ett väldigt pinsamt sätt!

Leif Cruse:
Ett förtydligande måste ju vara att de motionärerna som lämnat in motioner och som samtidigt är fullmäktigeledamöter, de omfattas ju inte av det här. Det är frågan om medlemmar som lämnat in motioner, och det är faktiskt bara en medlem vi pratar om.

Min kommentar:
Leif Cruse måste nog ta och öppna motionsboken eftersom han inte tycks ens ha gjort detta. Då skulle han ha sett att det finns ytterliggare ett antal motionärer som inte är fullmäktigeledamöter.

Tommy Johansson:
Jag föreslår att en fråga som ska ställas till fullmäktige är;
Ska vi följa de nuvarande stadgarna och därmed inte tillåta motionärer som inte är fullmäktigeledamöter att delta i debatten?

Kent-Olof Stigh, Charlotte Karlsson och Stellan Håkansson (HSB Malmö) kontrollerar då HSB Malmös stadgar och konstaterar att det inte stämmer som Kaj Kvist och stadgegruppens medlemmar - Tommy Johansson, Knut Boij och Leif Cruse - hävdat om att det står i stadgarna att motionärer ej har yttranderätt.

Beslut tas därefter (enhälligt, vad jag kunde höra) av stämman om att ge motionärer yttranderätt.

Goran
2008-04-28, 13:45
Kan bara hålla med Admin om det uttalande som Kaj Kvist fäller vid HSB Malmös stämma. Skrämmande ! Att vilja påverka andra fullmäktigeledamöter att på dessa grunder neka en motionär yttranderätt och därmed fråntaga vederbörande sin rättighet att försvara motioner. Herr Kvist borde kanske förstå att kritik mot fullmäktigeledamöter inte under några omständigheter får ta sig sådana uttryck som framfördes av Kaj Kvist. Det är också så att Kaj Kvist tillhör den gamla stammen av HSB:are och borde väl ha lärt sig något om demokrati och dess innebörd. Låt inte din frustration och ditt obefogade hat mot viss motionär ta överhanden. Bättre kan du !

Myggan
2008-04-28, 23:21
Står inte grundlagen ÖVER allt vad stadgar och hrr,kvist och kvast säger?
Helt otroligt att man inte ska få yttra sig om egna motioner!
Maktfullkomliga och annat löst folk som har dessa åsikter om att du ska inte engagera sid för mycket utan: ha gärna åsikter om ett och annat men inte om dom stora frågorna.
Dom är Rädda Admin,mycket rädda...
Påminn dom om ytrandefrihetslagen.

Admin
2008-04-29, 14:39
Jo, det just så det är.
I en rättslig prövning skulle det aldrig ha hållit.
De förstår säkert inte detta, men även om de hade förstått det så hade det inte varit av betydelse. För dessa personer handlar det bara om att med alla medel stoppa kritiska röster. Inget annat.

Notera följande!

Kaj Kvist, ordförande i Brf Blekingsborg med valberedare Preben Karlsson som HSB-ledamot.
(Kaj Kvist är HSB-ledamot i Brf Klas och Brf Magnolia.)
(Kaj Kvist var år 2007 nominerad till såväl styrelsen för HSB Malmö som dess valberedning.)
Knut Boij, ordförande i Brf Erikstorp med Stellan Håkansson från HSB Malmö som HSB-ledamot.
Knut Boij är HSB-ledamot i Brf Sandstenen, Brf Lagmannen och Brf Pålsgården.
Tommy Johansson, vice ordförande i Brf Sandstenen med Knut Boij som HSB-ledamot.
Tommy Johansson är både vice ordförande och fullmäktigeledamot i Brf Samarbete (ev. ej längre idag), vilket naturligtvis inte är hur det får gå till. Skrämmande att det inte finns tillräckligt mycket vett för att begripa att det inte ska fungera så här! Hur kan HSB Malmö tillåta detta?
Leif Cruse, Bospargruppen, Ordförande i Brf Björknäs.
HSB-ledamot i Brf Nydala samt både HSB-ledamot och vice ordförande i Brf Björknäs, vilket säger sig själv att detta är olämpligt.Det var inte särskilt svårt att från ovanstående personers kommentarer på stämman konstatera att de lagt ner en del tid före stämman på att gadda ihop sig mot mig på stämman.

Kanske inte precis ett beteende som är förenligt med demokrati, men denna sammansvärjning lyckades dock inte särskilt bra denna gång.

Se koppling mellan Kaj Kvist och Knut Boij som satt intill varandra på stämman, samt kopplingen mellan Tommy Johansson och Knut Boij.

Dessutom har Tommy Johansson, Knut Boij och Leif Cruse suttit i samma stadgegrupp.

Någon som med ledning av detta tror annat än att dessa fyra samlat ihop alla sina krafter för att försöka stoppa mig från att yttra mig?

Kaj Kvist och Knut Boij hade inte något annat att säga på stämman än det som gick ut på att stoppa mig från att få yttranderätt.

Micke1
2008-04-30, 20:53
Preben Karlsson sitter ej som HSB-ledamot i Blekingsborg.
Avgick vid årsskiftet.

Admin
2008-05-01, 16:30
Tack för tipset, Micke.
Vet du vem som tagit över som HSB-ledamot i Kaj Kvists brf?
Det är väl inte någon av Knut Boij, Tommy Johansson eller Leif Cruse?