handdator

Visa fullständig version : Chatt om bostadsförsäljningar


Admin
2009-05-04, 12:31
Chatt om hur man deklarerar bostadsförsäljningar.

Fråga: Finns det några avdrags- resp. uppskovsmöjligheter av något slag när jag sålt halva fastigheten till min sambo, men äger den andra halvan och bor kvar?
Svar: Nej tyvärr finns det inte det.

Fråga: Vad skiljer slutligt uppskov mot preliminärt uppskov, när ska man använda vilket? Hur stor vinst kan man begära uppskov för?
Svar: Du kan högst få uppskov med 1 600 000 kr x ägd andel av såld bostad. För att du ska kunna göra avdrag för slutligt uppskovs belopp ska du ha köpt en ny bostad senast den 31 december 2008 och du ska ha bosatt dig där senast den 2 maj 2009. Om du inte senast den 31 december 2008 köpt en ny bostad men avser att göra det senast den 31 december 2009 kan du göra avdrag för preliminärt uppskov. Du kan också göra avdrag för preliminärt uppskov om du köpt en ny bostad senast den 31 december 2008 men inte bosatt dig där senast den 2 maj 2009 men kommer att göra det senast den 2 maj 2010.
Fråga: Jag har precis sålt min lägenhet med den ordentlig förlust. Hur deklarerar jag detta? Är det 15% man får som återbäring på förlusten?
Svar: Du deklarerar din försäljning på blankett K6. 50% av förlusten är avdragsgill i inkomsslaget kapital. Får du underskott av kapital får du skattereduktion med 30% av underskottet upp till 100 000 kr. Över 100 000 kr får du skattereduktion med 21%.

Fråga: Jag har sålt en bostadsrätt med vinst. Räknas det som vinst på kapital? Isåfall, kan jag kvitta den mot en förlust som jag gjort på aktieförsäljning? Om jag begär uppskov med skatten på bostadsrätten får jag tillbaka ca 11 tusen, Om jag betalar skatt på det beloppet får jag betala 4 tusen. Men får då möjlighet att kvitta min förlust mot min vinst. Hur tycker ni att jag ska göra? Svar: Ja, det är inkomst av kapital. Du kan kvitta mot förluster. Hur du ska göra kan skatteverket inte råda dig, det beror på om du har behov av pengarna eller tycker det är bättre att få saken avklarad.

Fråga: Jag sålde en bostadsrätt 2006, hur gör jag med uppskovet? Är det första gången i år som man ska betala ränta på uppskovet? Han ej hitta något om det på deklarationsblanketten.
Svar: I år är det första gången en schablonintäkt tas ut på uppskov. Schablonintäkten finns förtryckt på din deklaration i ruta 50 ränteinkomster m.m. Schablonintäkten är 1,67% av uppskovsbeloppet. På schablonintäkten är skatten 30%.

Fråga: Hej, jag sålde min del av lägenhet tillsammans med mitt ex i början av April och har mottagit handpenning för det. Själva överskrivningen kommer ske i mitten på Maj. Måste jag ta upp det i årets deklaration?
Svar: Försäljningar gjorda 2009 ska tas upp i 2010 års deklaration.

Fråga: Sålde en bostadsrätt 2008 som jag ärvt 2007. Vad ska jag ta upp som anskaffningsutgift?
Svar: Din anskaffningsutgift är den tidigare ägarens inköpspris.
Fråga: Jag sålde min lgh 2008 för 360 000 kr och köpte den 1992 för 120 000 kr. Blir det 22 % skatt på mellanskillanden ?
Svar: Så här räknar du ut vinst/förlust. På vinsten betalar du 22% skatt. Försäljningspris - Mäklararvode - Inköpspris - Förbättringsutgifter - Kapitaltillskott = Vinst eller förlust + Återföring av uppskovsbelopp = Vinst eller förlust

Fråga: Vi sålde en lägenhet i juni förra året med vinst. Vi vill betala reavinstskatten nu (alltså inte begära uppskov). Behöver vi betala ränta för skatten under perioden juni 2008 till nu (när vi betalar in den), eller räknas skatten enbart på den summa man faktiskt begärt uppskov på ?
Svar: Ni ska betala ränta för den här skatten på precis samma sätt som för allt annat som hör till årets deklaration. Det betyder att om underskottet för hela deklarationen övertiger 20000 kr så blir det ränta fr.o.m 13 februari. Men just nu är ju räntenivån mycket låg, den är t.om. 0% i vissa lägen. Se hur det blir för dig på Skatteverkets webbplats under Ränta på skattekontot.

Fråga: Vad får man göra avdrag för när man sålt sin bostadsrätt och hur många år tillbaka i tiden?
Svar: Du får göra avdrag för ny-, till- och ombyggnad. Du får göra avdrag för förbättrande reparation eller underhåll som du har gjort under åren 2003 till 2008. För att få avdrag ska bostaden vara i bättre skick när du säljer den än när du köpte den.

Fråga: Reavinst beräkning, från vilken del ska avdrag göras för mäklararvode och förbättringsåtgärder? 1/3 av vinsten är skattefri och 30% av 2/3 ska det betalas skatt på. Görs avdragen från 2/3 eller 3/3
Svar: Om du tittar på blanketten (K5 eller K6) ser du att det är från ditt försäljningspris du gör avdraget Det är alltså 3/3.

Fråga: Jag tänkte i år betala in slutligt uppskov på en vinst från en försäljning jag gorde 2007. Ska jag ändå betala ränta på uppskovet som jag har från 2007? Är det 22 procent jag ska räkna med i kapitalvinsskatt eller är det 20 procent (eftersom försäljningen avser 2007)?
Svar: Du har två alternativ. Antingen kan du begära omprövning av taxeringen 2008 och då skatta av vinsten med 20% (istället för uppskovet du begärde då) och betala ränta på skatteskulden till betalningen. Eller så kan du skatta av uppskovet i årets deklaration med 22% och betala "ränta" på uppskovet för 2008.

Fråga: Varför står det att ett schablonavdrag gjorts för det uppskov som vi har? Varför har inte verkligt avdrag gjorts?
Svar: Jag tror att du menar "Schablonintäkt" som redovisas i specifikationen till din deklaration. Det är en ny kostnad fr.o.m. årets deklaration för den som har ett uppskov.

Fråga: Sålde en lägenhet med vinst på 241800 2008. När ska reavinstskatten betalas? Kan man dela upp betalningen eller måste allt betalas på en gång?
Svar: Skatten ska betalas precis som annan "kvarskatt" beroende på när du får ditt skattebesked under 2009. Om du till exempel får ditt skattebesked i augusti ska du ha betalt senast 12 november. Någon uppdelning går inte att göra.

Fråga: Hur mycket är räntan på uppskovsbeloppet?
Svar: En schablonintäkt på 1,67% av uppskovsbeloppet tas upp som inkomst av kapital. På schablonintäkten tas skatt ut med 30%. Det motsvarar en ränta på 0,5%.

Fråga: Jag har ett uppskov från en tidigare bostadsförsäljning (2002). I september 2008 sålde jag min nya bostad som jag äger ihop med min make. Då vi köpte bostaden var vi inte gifta och eftersom jag gick in med en högre kontantinsats skrevs 65% av ägande på mig. Nu när vi sålt bostaden med vinst slår jag i uppskovstaket eftersom jag äger 65% av bostaden. Min man har däremot inget tidigare uppskov. Kan man i efterhand ändra ägarandelen på den förra bostaden så att vi ägde 50% var för att klara uppskovstaket? Om inte, när ska skatten på den vinst som jag inte kan skjuta upp betalas?
Svar: Det går inte att ändra ägarandel i efterhand. Skatten som du ska betala kommer på ditt slutskattebesked och ska då betalas senast 12 november, 14 december eller 12 mars 2010 beroende på när du får slutskattebeskedet.

Klicka här för att läsa hela artikeln (DN)... (http://www.dn.se/nyheter/chattar/chatt-om-bostadsforsaljningar-1.857591)