handdator

Visa fullständig version : Belysning på fasaden i brf nekas av styrelsen


tractors
2009-05-04, 09:41
I vår privata BRF har vi en lgh med egen uteplats (alla övriga har balkong).
Medlem med uteplatsen vill nu fixa belysning utomhus på fasaden.
Vi i styrelsen nekar. Vi vill inte ha ngn åverkan på på fasaden och inte heller
ngn belysning. Säger vi ja har vi snart samma begäran från andra med allt det kan föra med sig.
Fuktskador och lampor av olika stilar och färger. Vår medlem som nu har fått ett nej tänker föra detta vidare till högre instans (stämman ? ).
Tacksam för kommenatere.

schrapet
2009-05-04, 11:13
Våran förening har några marklägenheter med uteplats. Del av fasaden utgör gräns mot uteplatsen som går in en del från fastighetens yttre fasad. Vad jag vet har en medlem monterat en lyckta där med stearinljus som denna tänder vissa kvälla. Ha svårt att uppfatta detta som åverkan på fasad ! På vilket sätt kan en lyckta på fased leda till fuktskador !? /SP

Trötter
2009-05-04, 13:22
Detta låter som att styrelsen har trampat medlemmen på tårna när det gäller motiveringen till att inte tillåta belysning på uteplatsen. Det framgår inte i ditt inlägg tractors hur konversationen mellan medlemmen och styrelsen har genomförts. Jag har en känsla av att många styrelser kategoriskt nekar medlemmar att utveckla sitt boende efter egna idéer och insatser. Om man kategoriskt nekar medlemmar till att genomföra idéer för att att skapa en trevlig miljön att bo i så kommer det med största sannolikhet att skapa en otrevlig situation i föreningen. Om nu denna medlem skulle vända sig till andra medlemmar med idéen att installera belysning på balkånger och uteplats och en majoritet av medlemmarna förespråkar detta så har styrelsen inte något val utan kommer att få genomföra denna åtgärd.

Jag har ett förslag som möjligtvis kan få er att se denna konflikt på ett annat sätt. Om ni diskuterar andra alternativ för placeringen av belysningen för medlemmen med önskemål att belysa sin ute plats, så löser ni nog konflikten på ett bra sätt.

Alternativ placering/lösningar.
• Om belysningen placeras så att ingen åverkan på fasaden uppstår.
• Använder tekniker som medför att det inte finns risk för fukt skador
• Rekommendera medlemmen att ta fram en bra och dokumenterad lösning på placering och utrustning för belysning "Konsulterar en belysnings expert"
• Ni kan ju sätta som krav att belysningen installeras av en auktoriserad elektriker och som styrelsen skall ha möjlighet att godkänt.
• Styrelsen kan ju sätta upp kriterier för hur belysningen bör utformas med tanke på styrka placering utformning för att passa in i miljön
• Gör en undersökning bland samtliga medlemmar hur de ställer sig till förslaget vad gäller belysning
• I diskussionen angående medlemmars idéer, ha tålamod och en liten gnutta självinsikt för att inte skapa en konflikt.

Sluta att förkasta idéer som medlemmar och ägare i Svenska bostadsrättsföreningar kommer med.

Francois
2009-05-04, 23:48
Det vore väl trevligt med "lampor av olika stilar och färger", eller ?

stephan
2009-05-05, 10:34
Visst kan det vara trevligt med lampor på fasaderna.

Men det som är viktigt är att det är uttalat vad och hur saker och ting får sättas upp på fasaderna ochy balkongerna.

Ett mycket klart stämmobeslut måste vara underlaget.

Och med det införandet av detta beslut i ordningsreglerna.

Risken annars blir att man jämför olika uppsättningar som lampor, fågelmatningsuppsättningar, paraboler, markiser balkonglådor m.m.

bostadsrättsinnehavare
2009-05-05, 15:22
Här handlar det väl om vem som har ansvar för fasaden. Är det Brh så är det han som bestämmer. Om inte så kan Brf plocka ner lampan.
Om brh ansvarar för fasaden så kan väl inte en stämma besluta att brh måste plocka ner lampan?

stephan
2009-05-05, 15:50
Bostadsrättshavaren ansvar för fasaden?

Brh Ja, då gäller det radhus eller hus.

I 97% av bostadsrättsföreningarna gäller väl att brf ansvarar för fasaden?

Francois
2009-05-05, 15:56
Vi är en brf med parhus, radhus. Brf ansvararför fasaden, men vi skulle inte drömma att förbjuda folk att sätta en spik i fasaderna (träfasader).

Men visst är det bra med tydliga regler, så att inga skador och störningar uppstår.