handdator

Visa fullständig version : Föreningsstämma - sekreterare


tractors
2009-05-03, 23:36
Ordföranden (och styrelsen) i vår privata BRF förbereder nu ordinarie föreningsstämman som skall hållas inom kort. Vi tycker att det är lämpligt
att vår ordförande kan deltaga i debatten och vi ämnar således engagera
en utomstående (ev medlem) som mötesordföranden.
Så långt allt väl.
Vår ordförande föreslår att hans sambo skall föreslås som protokollförare
(sekr) på stämman. Är det ngt problem med det?

schrapet
2009-05-04, 09:01
Sekreteraren skall föra protokoll vad som sägs och beslutas på stämman, inget annat. Sedan ligger det till mötesordförande och 2 justerare att godkänna vad rekreteraren noterat i protokollet så i ditt fall ser jag inget problem med att styrelseordförandets sambo är sekreterare./SP

Francois
2009-05-04, 23:44
Nej, i teori inget problem. Men fel tänkt av denna ordförande. Om det blir nåt fler i protokollet, på nåt sätt till fördel till ordföranden, blir det lätt att tro att sekreteraren inte skrev allt som det skulle.
Ännu större risk att sekreteraren inte vågar skriva nåt negativt om styrelse/ordföranden.

Alltså, inte så smart av ordföranden att föreslå sin sambo.