handdator

Visa fullständig version : Vad är revisionen egentligen värd? - Svenska Dagbladet


Admin
2009-05-03, 12:12
Skarp kritik är att vänta när stadsrevisorerna granskar ombildningen av kommunala hyreslägenheter till bostadsrätter. Det skrev jag i en artikel om kulturhusaktiebolaget Stadsholmens sätt att bemöta boende som har velat friköpa sina lägenheter.
I ägardirektiven till styrelsen slås det fast att fastigheter som genomgått varsamma och kvalificerade renoveringar inte ska säljas men att det går utmärkt att göra det med hus ”utan större kulturhistoriskt värde”. Det är en rimlig hållning.
Klicka här för att läsa hela artikeln (Svenska Dagbladet)... (http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/artikel_2829343.svd)