handdator

Visa fullständig version : Styrelsens rätt att lägga sig i andrahandsuthyrning i brf


Peter B
2009-05-03, 03:01
Som jag beskrivit tidigare har jag en gravt okunnig och självsvåldig styrelse i min förening. Nu har de återigen beslutat tvivelaktigt och om sådant de – som jag misstänker – inte har befogenhet för.

I vår förening har vi ordnat så att trappstädningen utförs av medlemmarna tillsammans med några andra sysslor som rör fastighetens underhåll och skötsel på rullande schema. Nu har styrelsen beslutat att om någon hyr ut i andra hand, så ska dessa sysslor utföras av den som hyr, och har alltså i princip förbjudit medlemmen att själv göra detta och vårda föreningen på det sätt som åligger alla medlemmar.

Det låter för mig högst tvivelaktigt att styrelsen skulle ha befogenhet att avgöra detta och lägga sig i hur andrahandskontrakten upprättas. Det borde räcka med att medlemmen ser till att uppdraget sköts, och om det görs spelar det ingen roll vem som gör det. På sin höjd kan väl styrelsen rekommendera något, men vara frikostig med undantag så länge det sköts. Man har ju ändå inga sanktioner att ta till om medlemmen skulle utföra sysslorna själv, och kan inte vräka den medlem som själv utför sysslorna mot styrelsens beslut.

Finns det någon lagstiftning eller praxis som reglerar detta?

Trötter
2009-05-03, 10:05
Egen arbete i föreningar bygger på frivillighet, styrelsen kan inte tvinga någon att utföra eget arbete i föreningen. Det är helt upp till varje enskild medlem att ta beslut om att utföra eget arbete i föreningen som städning och reparationer mm. Jag anser att den som har kontraktet på bostaden och ett medlemskap i föreningen skall tillse att uppgifterna som skall utföras, görs enligt överenskommelsen i föreningen.

Francois
2009-05-03, 19:58
Det finns inget i lagen, vad jag vet, som stödjer vad din styrelse gör.

Du kanske kan be din styrelse att motivera sitt beslut. Om t.ex. en medlem är väldigt gammal, men mån att göra bra ifrån sig, skulle han/hn kanske be sina barn alt. hyra hjälp för att göra de uppgifterna som styrelsen har beslutat om. Hur skulle styrelsen ha nåt emot detta? Obegripligt.

Det din styrelse håller på med heter maktmissbruk.

Gusten
2009-05-04, 15:58
I min förening är det bara de som anmält samtycke till att delta som sätts upp på rullande schema för trappstädning.
De som deltar erhåller en symbolisk ersättning för arbetet.

Det ju vara praktiskt om andrahandshyresgästen utför trappstädningen om ythyraren inte bor i huset, bara det bygger på en
frivillig överenskommelse. Styrelsen har ingen beslutanderätt vare sig beträffande bostadsrättshavares eller andrahandshyresgästers deltagande i trappstädning.