handdator

Visa fullständig version : Svenskarnas värsta avdrag


Admin
2009-05-01, 11:43
Svenskarna är påhittiga när det gäller att göra avdrag i deklarationen. Skatteverkets tjänstemän har mer än en gång dragit på munnen åt försöken att göra avdrag för Porschen, bröstlyftet eller dagisavgiften.
Förlustavdrag för försäljning av bostadsrätt med hävisning till att ”exfrun tog alla pengarna”.
En man från Kungsbacka hade satt försäljningssumman till noll när han skulle deklarera försäljningen av bostadsrätten. Orsaken var att exfrun hade lagt beslag på pengarna för försäljningen, 220 000 kronor. Det skulle strida mot Europakonventionen att ta upp hans del av försäljningssumman, eftersom han ju inte fått sin del till godo av exfrun.
Skatteverkets bedömning: Såväl Skatteverket som länsrätten underkände avdragen. Det avgörande var vem som ägde bostadsrätten (http://www.skatteverket.se/skatter/deklaration/2009/privat/bostad/forsaljningavbostadsratt.4.6d02084411db6e252fe8000 9316.html) på pappret, inte vem som tog pengarna från försäljningen, slår domstolen fast.
Klicka här för att läsa hela artikeln (E24)... (http://www.e24.se/pengar24/dinekonomi/skatterdeklarationer/artikel_1281275.e24)