handdator

Visa fullständig version : Bästa deklarationstipsen - E24


Admin
2009-04-30, 23:34
4. Försäljning av bostad
Bostadsförsäljning är tillsammans med aktieförsäljningar de områden där vi gör mest fel. Och ofta är felet till vår egen nackdel.

Grunden för beskattningen vid bostadsförsäljningar är enkel. Priset du får vid en försäljning minus priset du en gång i tiden betalade ger en vinst. Vinsten beskattas med 22 procent. Men verkligheten är oftast mer komplicerad. Det är mycket som höjer din inköpskostnad och mycket som sänker ditt försäljningspris.
I inköpspriset ingår inte bara vad du en gång i tiden betalade utan också provision och liknande som du betalade vid köpet. Där ingår också lagfartskostnad och eventuella kostnader för pantbrev.

Från ditt försäljningspris får du dra av för en rad kostnader som mäklararvode och homestaging. Men inte ommålning och trädgårdsskötsel inför flytt och inte heller flyttstädning och flytt.
Då får göra avdrag för om-, ny- och tillbyggnader. Det kan vara problem med vad som räknas in i detta. Detaljerade anvisningar finns på Skatteverkets hemsida. Några exempel är installation av bergvärme, braskamin, altan, bastu och en större renovering som innebär omdisponering av kök.

Du får också göra avdrag för reparation och underhåll. Men dessa avdrag gäller bara om de gjorts under försäljningsåret och de fem åren dessförinnan. Sålde du 2008 gäller det alltså tiden 2003-2008.
Säljer du en bostadsrätt är det viktigt att komma ihåg om du gjort kapitaltillskott till föreningen under åren du ägt bostaden. Uppgifter om kapitaltillskott får du från föreningens kassör.

Se även:
Kapitaltillskott och insatshöjning i brf (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=18966)

Har bostadsrättsföreningen en inre reparationsfond ska du ta upp din andel både vid köp och vid försäljning. Har din andel ökat så ger det ett nettoavdrag.
Har du gjort en vinst beskattas den med 22 procent (som också kan skrivas som 30 procent av 22/30 av vinsten).

Har du gjort en förlust får du din skatt sänkt med 15 procent av förlusten.
Du har i vissa fall möjlighet att skjuta upp en skatt på vinsten på framtiden genom att begära uppskov. Numera får du betala en årlig skatt på uppskovet med 0,5 procent på vinstbeloppet. Taket för uppskov är numera 1,6 miljoner kronor.

Klicka här för att läsa hela artikeln (E24)... (http://www.e24.se/pengar24/dinekonomi/skatterdeklarationer/artikel_1278315.e24)