handdator

Visa fullständig version : Rödgrönt avdrag gäller inte för hyresgäster


Admin
2009-04-29, 23:10
Den rödgröna oppositionen vill satsa sex miljarder på att rusta upp och energieffektivisera flerfamiljshus. Men hyresgäster som hade hoppats på att få samma möjlighet som bostadsrättsägare att göra rotavdrag blev besvikna.
Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiets gemensamma förslag är att införa ett rotavdrag för renovering av flerfamiljshus. Stödet är på maximalt 100 000 kronor per lägenhet och ges under förutsättning att renoveringen leder till att husets energiförbrukning minskas med minst 30 procent. De rödgröna räknar med att satsningen ska leda till att mellan 40 000 och 50 000 lägenheter ska kunna renoveras per år, dubbelt så många mot i dag. Framförallt är det miljonprogramshusen, som byggdes på 1960- och 70-talet, som oppositionen har i åtanke.
Klicka här för att läsa hela artikeln... (http://www.hyresgastforeningen.se/eprise/main/hemhyra/firstpage/edition/0/everyone/firstPage?ViewMode=&orgId=0&movefirst=firstPageItem20090423_151012087&ItemObjectID=241549)