handdator

Visa fullständig version : Husfester, matlag och kollektiva hönor


Admin
2009-04-29, 23:10
Kooperativ hyresrätt. Några hyresgäster tar hand om fruktträden, andra sköter återbruksrummet. Festkommittéer ordnar medeltidsdagar och pubkvällar.

KOOPERATIV HYRESRÄTT

Boendeformen kooperativ hyresrätt, som fick sin permanenta lagstiftning 2002, kan beskrivas som ett mellanting mellan traditionell hyresrätt och bostadsrätt. Hyresgästen hyr sin kooperativa lägenhet ungefär på samma villkor som en vanlig hyreslägenhet.

Det som skiljer den kooperativa hyresrätten från en vanlig är att hyresgästen hyr av ett särskilt slag av ekonomisk förening, en kooperativ hyresrättsförening, i stället för en hyresvärd.

Kooperativ hyresrätt kan förekomma både i ägarform och i hyresform. I ägarmodellen äger den kooperativa hyresrättsföreningen bostäderna, vilket Stockholms Kooperativa Bostadsförening SKB är ett exempel på. I hyresmodellen hyr föreningen bostäderna av fastighetsägaren genom ett så kallat blockhyresavtal – som i kollektivhuset Vildsvinet.

Medlemmarna i kooperativa hyresrättsföreningar betalar dels medlemsinsatser, dels upplåtelseinsatser. Insatserna varierar från förening till förening, från symboliska summor till miljonbelopp. Om man lämnar föreningen får man tillbaka både upplåtelseinsats och medlemsinsats till nominellt värde

Skillnaden mellan en boförening och en kooperativ hyresrättsförening är att boföreningen inte lyder under lagen om kooperativ hyresrätt. Därmed kan styrelsen besluta att insatsen, som är en insats enligt lagen om ekonomiska föreningar, räknas upp under löpande kontraktstid. Det betyder att avflyttande hyresgäster kan få ut högre insatser när de går ur föreningen än de betalade vid inflyttningen.

Kooperativa hyresrätter som inte ingår i boföreningar lyder under lagen om kooperativ hyresrätt och där kan upplåtelseinsatserna endast räknas upp då en ny hyresgäst tecknar kontrakt.
Klicka här för att läsa hela artikeln (Bofast)... (http://www.bofast.net/1/1.0.1.0/18/1/?item=art_art-s1/616&group=art_art_grp-s1/5)