handdator

Visa fullständig version : Ledamot uppe för omval - Valberedning fråga om ledamöter vill sitta kvar?


vicki
2009-04-29, 22:17
Skriver i egenskap av valberedning. vi är en liten förening och har svårt att få medlemmar att ställa upp i styrelsen. Om de ledamöter som är uppe för omval inte meddelar valberedning att de VILL avgå, måste de tillfrågas OM de tänker sitta kvar?


Läs om valberedningen i en brf;
Valberedningens bibel i brf (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=16928) - Ny

Intervjufrågor i brf - Vilka frågor ska valberedningen ställa? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=16915) - Ny

Förslag på första skrivelse från valberedning till medlemmar - Mall (http://hotpot.se/hsb-valberedning-utskick-del-1.htm) - Valberedning bör mellan stämmorna skicka ut minst två skrivelser till föreningens medlemmar

Valberedningsinstruktion, mall - Handledning för valberedning (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=15757) - Policy för valberedning i en bostadsrättsförening (Faktabanken (http://hotpot.se/php/vb/forumdisplay.php?f=15))
Riktlinjer för valberedning (http://hotpot.se/hsb-valberedning-brf.htm) - Omfattande handledning och policy för valberedning i brf med rättigheter och skyldigheter
Valberedningens uppgifter & regler (http://hotpot.se/motion/hsb-motion-brf-2010-2011-44.htm) - Förslag till arbetsuppgifter för valberedning i brf. Valberedningens uppgift. Policy med skyldigheter. Motion
Valberedningens uppgifter och regelverk för valberedning (http://hotpot.se/hsb-motioner-brf.htm#12) - Valberedningens roll. Motion
Riktlinjer för valberedningen i föreningens stadgar (http://hotpot.se/hsb-stadgar-aendringar.htm#valberedning) - Förslag till riktlinjer för valberedning att lägga in i stadgar, eller som valberedningspolicy
Grundfel i bostadsrättslagen, eller dess tolkning? Tillägg (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=11542) - Handledning för valberedning i bostadsrättsförening

clabbe
2009-04-29, 23:13
Deras styrelsepost ska ju tillsättas igen. Min åsikt är att de ska tillfrågas om de vill ställa upp för omval. De kan inte sitta kvar eftersom deras mandattid går ut.
Det är ju faktiskt inte ledamöterna som är uppe för omval utan det är deras styrelseposter som är föremål för tillsättande.

stephan
2009-04-30, 12:11
Vad är nackdelar och fördelar med stora respektive mindre antal styrelseledamöter?

Lagen om ekonomiska föreningar säger följande:
6 kap. Föreningens ledning
1 § En ekonomisk förening ska ha en styrelse med minst tre ledamöter.

De flesta bostadsrättsföreningar har många ledamöter och suppleanter, är det bra?

Brf vädurens stadgar säger att det är tillåtet att ha 11 styrelseledamöter och högst 4 suppleanter.
Helt galet som jag ser det, varför är det på detta sätt? Det är HSB som står för denna ide, så något är väl uträknat?

Själv anser jag att 4-5 styrelseldamöter är idealet i en bostadsrättsförening. Suppleanter behövs inga?
Jag tror att idealet är 5 ledamöter inklusive HSB-ledamoten (i HSB föreningar)

Fyra styrelseledamöter kan skapa problem eftersom ordföranden har utslagsröst vid lika röstetal.

Mindre antal styrelseldamöter än dagens normalfall är jag säker på skulle göra brf:arna mer effektiva och framkalla mer engagemang från medlemmarna.

MikHo
2009-05-04, 19:57
I våra stadgar står det att styrelsen skall bestå av 3-7 ordinarie och 3-7 suppleanter!
Dessutom en representant från Riksbyggen med suppleant.... Vi är inte ens med i Riksbyggen längre... (stadgarna är under förändring)

64 lägenheter, trevligt att nästan 22 % av medlemmarna kan vara med i styrelsen ;) (OBS! Ironi)...


Håller med, beroende på storlek, en större förening kanske behöver fler medlemmar för att få olika syn på saken?