handdator

Visa fullständig version : Förvägrad att lämna bostadsrättsförening - Styrelsen godkänner ej utträde ur brf


Equinox
2009-04-28, 19:21
Jag har stött på problem vid utträde ur en bostadsrättsförening. Bakgrunden är denna:

För två år sedan utfördes förbättringsarbeten i lägenheterna. Ett pris var satt som antogs av de boende. Sedan fakturerades mer till bostadsrättsföreningen än vad som var överenskommet vilket betalades.

Varje medlem fakturerades sedan i sin tur av bostadsrättsföreningen denna högre summa än vad som varit avtalat. Jag betalade vad som var överenskommet men inte det överstigande beloppet (samma gjorde en del andra grannar).

Sedan dess har det varit tyst och inget mer sades om saken.

Nu när lägenhet skall säljas dök det dock upp på nytt. Köparen står klar men bostadsrättsföreningen säger att de vägrar godkänna utträde.

Jag har läst igenom bostadsrättsslagen och lag om ekonomisk förening. Jag kan inte någonstans se att man kan ha rätt att göra på det viset?

Kan lägenheten inte säljas förrän den här saken med fordran de anser sig ha som jag finner oskälig är löst?
Det här är ju mellan mig och bostadsrättsföreningen och oavsett om det är rätt eller fel försvinner den ju inte om jag säljer bostadsrätten.

Admin
2009-04-28, 23:16
Föreningen saknar stöd i lag att vägra någon utträde.
Och hur detta går till rent praktiskt skulle ju vara intressant att veta.
Den styrelse som vägrar utträde riskerar bara en stämning med skadeståndsanspråk.

Equinox
2009-04-29, 03:46
Jag skriver egentligen frågan för en äldre släkting som inte är så bekväm med internetanvändande. Handlar om flytt från bostadsrätt till äldreboende som nu stötte på oväntade problem.

Var förening har ju sina stadgar, men att man skrivit på något om att man är fast i föreningen tills alla tvister är lösta verkar ju orimligt. I det här fallet finns det ju inte ens någon klarlagd fordran eftersom det hela slutade pratas om efter att oenighet uppstod kring vem som skulle stå för de ej avtalade extrakostnaderna.

Jag ska se om jag kan hitta något användbart från de informationskällor du räknade upp. Vet inte om det hjälper så mycket att fylla i användarinformationen så utförligt dock då den blir inaktuell efter lägenheten blivit såld (förhoppningsvis).

Admin
2009-04-29, 09:36
Det är absolut inga problem med enstaka frågor. Sådana finns det många av.
Anledningen till att jag och andra ber om att profilen fylls i är att de flesta frågor är avhängiga vissa av de frågor som ombeds svar på i profilen (och i mitt föregående inlägg här).

När det går för mycket kraft åt för att reda ut basfakta så är risken stor att man inte orkar bistå med hjälp alternativt att svaren inte blir så bra.

I ditt fall kunde du fyllt i uppgifter för din släkting.

Ja, var förening har sina stadgar.
Nu vet vi inte vad det handlar om för förening i detta fall, men om det t.ex. är en HSB-förening så vet vi redan från början att stadgarna med 99% säkerhet är i princip identisk med HSB:s normalstadgar. Och det är knappast troligt att den aktuella föreningen har stadgar för utträdet.

Frågan i detta fall är snarast vad som finns för överenskommelse, antingen via stämmobeslut eller skriftligt undertecknat avtal mellan bostadsrättshavaren och styrelse/förening.

Det är inget som har med utträdet att göra, utan har föreningen krav på en bostadsrättshavare så får föreningen lösa det på annat sätt än genom utpressning.