handdator

Visa fullständig version : Hur lång tid innan stämman ska man få årsredovisningen?


Yakumo
2009-04-27, 14:51
Hur lång tid innan årsstämman har jag rätt att få ut årsredovisningen?

Har för mig att det är nåt i stil med att man ska få den minst en vecka innan, men att den ska finnas tillgänglig två veckor innan om man frågar efter den.
Stämmer detta?
Och i så fall, varför får inte alla ut den om den finns tillgänglig?


Tack på förhand

stephan
2009-04-27, 19:03
Lagen om ekonomiska föreningar
Kap 7
4 § Ordinarie föreningsstämma skall hållas inom sex månader efter utgången av varje räkenskapsår. Vid sådan stämma skall styrelsen lägga fram årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i moderförening, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
kap 9
13 § Revisorerna skall för varje räkenskapsår avge en revisionsberättelse till föreningsstämman. Berättelsen skall överlämnas till föreningens styrelse senast två veckor före den ordinarie föreningsstämman. Revisorerna skall inom samma tid till styrelsen återlämna de redovisningshandlingar som har överlämnats till dem.

Lagen är alltså väldans generös mot styrelserna och revisorerna, men detta har väl med att göra att det skall fungera i alla ekonomiska föreningar. En del är ju väldigt små.

Sen tillkommer det i stadgarna för föreningen att balansera detta rätt.
Här ett exempel på Brf Vädurens (901 lgh, och nästan 100 miljoner i balansomslutning) stadgar avseende årsredovisningen:
"Styrelsens årsredovisningshandlingar, revisionsberättelsen och styrelsens förklaring över evisorernas gjorda anmärkningar skall hållas tillgängliga för medlemmarna minst en vecka före den föreningsstämma, på vilken de ska behandlas"

Yakumo
2009-04-28, 10:11
Så dom kan vänta med att ge mig årsredovisningen tills jag går in i möteslokalen?
Kan detta verkligen stämma?

Jag har lusläst våra stadgar (HSB) och där står det bara att före april månads utgång ska styrelsen lämna årsredovisningen till revisorerna.
Då borde jag väl kunna kräva att få den oxå?

Det står exakt när kallelsen ska vara ute (2-4 veckor innan mötet)

totiki
2009-04-28, 10:29
Det är nog det vanligaste att man inte får årsredovisningen förrän just på stämman. Fast nu för tiden borde styrelsen kunna lägga ut den till beskådande i och med att den är klar (se nedan). Ofta är det dock så att den behöver förklaras även muntligt trots att noterna borde vara tillräckligt.

Jag tror inte du kan begära att få den innan revisorerna har granskat den. Det kan ju hända att de vill få förklaringar, revidera eller rätta den innan den kan godkännas. Det är ju meningen att den skall vara fullt förståelig innan den offentliggörs.

Vad det gäller kallelsen är det för att du skall ha möjlighet att kunna planera din tid och att det skall finns utrymme att hinna få läsa den i tid (kallelsen) i händelse av att man är bortrest eller frånvarande sin bostad av annan orsak. Kallelsen har inget med årsredovisningen att göra.

MrStax
2009-05-04, 00:04
Om man ska kunna kräva att se årsredovisningen så måste det stå i föreningens stadgar att man har rätt att läsa den innan årsmötet.

Har jag fattat det rätt då ? :13:

Admin
2009-05-04, 10:09
Det är nog det vanligaste att man inte får årsredovisningen förrän just på stämman.

Det skulle vara väldigt illa om det var på det viset, men det tror jag inte.

Styrelsen är skyldig att hålla redovisningshandlingarna tillgängliga för alla medlemmar en vecka före stämman.
Tyvärr finns inget krav på att redovisningshandlingarna ska skickas ut per automatik till alla medlemmar, men jag tror att i de flesta brf:ar (utom kanske de minsta) så skickar styrelsen ändå ut handlingarna... och gör styrelsen inte detta så kan varje medlem begära en skriftlig kopia.

Dagens regelverk;
Under minst en vecka före den stämma som avses i 4 § skall redovisningshandlingarna och revisionsberättelsen eller avskrifter därav hållas tillgängliga för medlemmarna och innehavarna av förlagsandelar hos föreningen och genast sändas till medlemmar och innehavare av förlagsandel som begär det.

Hur det kommer att se ut nästa år;

2 § Styrelsen ska hålla redovisningshandlingar och revisionsberättelse eller kopior av dessa handlingar tillgängliga hos föreningen för medlemmar och innehavare av förlagsandelar under minst två veckor närmast före den ordinarie föreningsstämma som avses i 8 §.
Kopior av handlingarna ska genast och utan kostnad för mottagaren sändas till de medlemmar och innehavare av förlagsandelar som begär det och uppger sin adress.
Kopiorna ska sändas med post eller med elektroniska hjälpmedel enligt bestämmelserna i 1 kap. 8 och 9 §§.
Kopior behöver dock inte översändas, om handlingarna, i enlighet med vad som har bestämts i stadgarna, hålls tillgängliga på föreningens webbplats fram till föreningsstämman.

Se;
Ny föreningslag 2010 (http://hotpot.se/hsb-ny-foereningslag.htm)

Den nya formuleringen är en avsevärd förbättring mot tidigare
Det finns dock en del brister som jag kommer att påpeka, och sedan får vi se om Regeringen lyssnar.

totiki
2009-05-04, 13:47
Sorry, vi är en så liten förening att alla medlemmar sitter i styrelsen. Så alla har möjlighet att se årsredovisningen så snart den är färdig.