handdator

Visa fullständig version : Interimstyrelse renoverar badrum - Ingen information till medlemmarna


Nybostadsrätt
2009-04-26, 23:41
Bor i en nybildad bostadsrätt (ombildades för ca 6 månader sedan). Vi har sedan dess inte haft någon stämma. Styrelsen som sitter är inte vald på någon stämma utan är interimstyrelsen.

För en månad sedan började de renovera badrum i huset, utan att vi fått någon som helst information om vad som var på gång. Jag förvånades över detta då jag fått uppfattningen, genom den information vi fått under ombildningen, att detta skulle ske i samband med någon form av stamrenovering (relining eller stambyte).

Därför hörde jag av mig till styrelsen som menar att det framgår av den ekonomiska planen att föreningen ska göra en ytskiktsrenovering. I den ekonomiska planen står att;
"I bilagt besiktningsprotokoll .... beskrivs kostnaderna för underhållsåtgärder ... Utöver detta belopp avser föreningen finansiera renoveringar av badrum".
I besiktningsprotokollet står under kostnader inom 11 år;
"avlopp relining (medräknat för kakel och klinker)".

Föreningen har börjat att renovera endast några lägenheter, däribland delar av styrelsens lägenheter, och någon som har klagat mycket har också fått sitt badrum renoverat. Det renoveras lite här och där (inte en trappuppgång).

När renoveringen påbörjats kom ett utskick med lite information, bland annat att det inte fanns tillräckligt med pengar för att renovera alla badrum nu.

Jag undrar;
- Vad har en interimstyrelse för befogenheter (samma som en vald styrelse)?
- Även om planerade åtgärder finns med i den ekonomiska planen, ska det inte tas upp och beslutas om en badrumsrenovering på en föreningsstämma?
- Vad kan jag göra i detta läge?

Vi är några medlemmar som gått samman för att få reda på vad som händer, eftersom vi är oroliga över föreningens ekonomi (alltså våra egna pengar). Vi har fått svävande svar av styrelsen och vi har därför bett om att få träffa styrelsen personligen. Men styreslsen svarar att de inte kan träffa oss.

Stämman kommer vara i maj enligt vad vi hört.

Jag har frågat efter stadgar som jag fått (de är inte undertecknade), som inte godkänts på någon stämma (vi har endast haft en stämma då vi röstade igenom stadgarna, och då togs de inte upp).

Tacksam för all hjälp jag kan få!

Trötter
2009-04-27, 00:56
Jag skulle begära att interimstyrelse kallar till en extrastämma omgående. Kolla om du kan få med dig 10% av nuvarande medlemmar och begär en särskild granskning av föreningen hos Länsstyrelsen.

totiki
2009-04-27, 08:49
- Vad har en interimstyrelse för befogenheter (samma som en vald styrelse)?
- Även om planerade åtgärder finns med i den ekonomiska planen, ska det inte tas upp och beslutas om en badrumsrenovering på en föreningsstämma?
- Vad kan jag göra i detta läge?

Interimstyrelsen har samma befogenheter. Och också samma skyldigheter. Exempelvis informationsskyldighet.

Stambyte och badrumsrenovering är så stora ingrepp att det är stämmobeslut. Särskilt som det inte verkar finnas någon plan för hur renoveringen av badrummen ska genomföras och bekostas. Styrelsen måste lägga fram ett förslag på hur styrelsen tänkt sig att renoveringen ska gå till och hur det skall finansieras, för stämman att ta beslut om.

Begär att det kallas till extra stämma. Kallelsen/dagordningen till föreningsstämman ska äska att inga större ingrepp ska göras före ordinarie årsstämma. I dagordningen kan det också begäras att en handlingsplan upprättas för hur den ekonomiska planen ska genomföras samt att en arbetsgrupp tillsätts i frågan.
Utöver extra stämmans dagordning begär ni en diskussionspunkt där medlemmarna kan komma till tals med styrelsen. Dels i denna fråga men även i andra frågor, som hur valberedningen ser ut, hur valberedningen arbetar och hur/ifall den sittande styrelsen arbetar med handlingsplaner, ordningsfrågor, juridiska frågor, hur styrelsen ska lägga upp sitt arbete med arbetsgrupper, om förvaltningen ska läggas ut på ett externt bolag eller om självförvaltning ska tillämpas och hur information fortlöpande ska delges medlemmarna, o s v. Det finns mycket som måste ordnas först för att få en fungerande förening innan man tar upp lån och börjar renovera.

Det är aldrig lättare att få en fungerande förening än precis när den är nystartad och inga gamla traditioner eller slentrianmässigt handlande ligger som en skamboja på styrelsen.

undrar
2009-05-10, 19:21
Hör av dig till valberedningsgruppen.