handdator

Visa fullständig version : Rapport från en HSB Malmö stämma 2009


Holger
2009-04-26, 14:01
Vilken cirkus men så var den också placerad i Malmö Folkets Park med pariserhjul, chokladhjul, karuseller, lottstånd och barnloppis.

Det hela började med Claes Carolis tal till stämmodeltagarna ett tal till bredden fyllt med hat mot medlemmar som inte hade någon möjlighet att försvara sig. Ynkligt var ordet.

Och när han kommit en bit in på detta tal så började stämmodeltagarna att applådera. Detta innebar att han blev triggad och om möjligt ännu mer maktfullkomlig, arrogant och direkt förnedrande mot vissa medlemmar.

Naturligtvis nämnde han ingen vid namn men man behöver ju inte vara kärnfysiker för att räkna ut vilka han åsyftade. Han gav återigen fegheten ett ansikte. Att vara så fylld av hat måste tära på en människa och är ju bara att beklaga.

De fullmäktige som applåderade hans angrepp på olika medlemmar vad visste de om innehållet i hans mailbox ? Visste de att det han sa var sant ?

Fortsättning följer …….

Admin
2009-04-26, 18:05
Jo, det är ju så att fullmäktige enas i sitt hat mot mig.
De håller varandra i handen och kliar varandra på ryggen.

Vad Claes Caroli säger har liksom ingen betydelse så länge som det är personangrepp mot mig. Att det sedan är otäcka lögner saknar helt betydelse för fullmäktige.

Vi kunde se på stämman hur alla i sitt osande hat över mig tog varje tillfälle i akt att spy galla över mig.

Nu vill alla göra som Claes Caroli och samla personliga poäng på att kritisera mig.
All kritik mot mig applåderas med kraft av dessa hatiska fullmäktige.

Det fanns inget på stämman som engagerade fullmäktige mer än att kasta skit på mig för att jag engagerar mig.

Drygt 130 fullmäktigeledamöter var nu bevisligen helt eniga i att ingen ska få komma in i deras lilla hemliga klub eller få ha åsikter på organisationen. Detta gjordes helt klart, och uttrycktes t.o.m. i klartext av en av de mest hatiska fullmäktigeledamöterna, Tommy Johansson, ordförande i brf Sandstenen. Hans uttalade hatkänslor mot mig kommer jag att lägga ut här senare.

Till Tommy Johansson vill jag säga följande;
Du kommer inte att lyckas i din kamp för att stänga ute medlemmarna från organisationen, och mina motioner kommer att fortsätta handla om dig så länge du beter dig så illa som du gör.

Myggan
2009-04-26, 21:49
http://www.allabolag.se/what/Claes_Caroli/xs/1

stephan
2009-04-26, 23:40
Bara för att ta ett exempel på HSB Malmös inavel för tillsättande av styrelseposter.

Björn Andersson
Styrelseledamot sedan 2008
Personlig bakgrund:
Född i Helsingborg, uppvuxen i Malmö.
HSB-bakgrund:
Ordförande i brf Valby
Nuvarande huvudsakliga sysselsättning:
Fastighetsjurist, Fastighetsägarna Syd AB, Malmö, 1999-
Huvudsaklig arbetslivserfarenhet och övriga upplysningar:
Fastighetsjurist, Fastighetsägarna Syd AB, Malmö, 1999-
Freelance (huvudsakligen åt Liber), 1997-1999
Projektledare (redaktör), Liber AB, Malmö, 1993-1997
Bankjurist, Föreningsbanken Helsingborg, 1985-1993
Hovrättsfiskal, Hovrätten för Övre Norrland, Umeå 1984-1985
Kronoombud, LSM i Värmland, 1981-1982
Tingsnotarie, Arvika tingsrätt, 1982-1983
Notarie, Polismyndigheten i Karlskoga 1981-1982
Bouppteckningsförrättare, Fonus, Malmö 1980-1981
Praktisk svenska för jurister 20p, Lund 1979
Jur.kand., Lund 1980

Att hela bandet varit styrelseldamöter i detta bolag talar man inte om under referenser, varför?

AB Peterstorp-Vargen Org.nummer: 556518-6227 Bolagsform: Aktiebolag

EXEKUTIVA BEFATTNINGAR Carlsson, Michael Karl Peter (f. 1963), Extern VD STYRELSE OCH ANDRA ÖVERVAKANDE BEFATTNINGAR Caroli, Claes (f. 1948), Ordinarie ledamot, Styrelseordförde Frank, Rolf Peter Mikael (f. 1960), Ordinarie ledamot, Arbetstagarrepresentant Lundberg, Anders Georg Theodor (f. 1941), Ordinarie ledamot Nilsson, Jenny Birgitta Elisabet (f. 1942), Ordinarie ledamot Schumann, Tommy Roland (f. 1944), Ordinarie ledamot, Arbetstagarrepresentant Strand, Nils Olle Fritiof (f. 1942), Ordinarie ledamot Thulin, Maj-Britt (f. 1948), Ordinarie ledamot Zetterman, Mimmi Ann-Marie M (f. 1982), Ordinarie ledamot Andersson, Björn Olof (f. 1953), Suppleant Lind, Tommy Stefan Natale (f. 1958), Suppleant, Arbetstagarrepresentant Nilsson, Monica Maria (f. 1948), Suppleant, Arbetstagarrepresentant TILLSYNSBEFATTNINGAR Sjöberg, Jan Axel Peter (f. 1950), Revisor Gunnarsson, Lars Johan Peter (f. 1972), Revisorssuppleant Ernst & Young AB, Revisor

Admin
2009-04-27, 08:38
De bolag som HSB Malmös styrelseledamöter ingår i tror jag inte vi ska gå in på här och just nu.

Jag har ställt frågor och fått vissa svar på detta.
De flesta HSB-bolagen är nu nedlagda.
Det är lite rörigt, men Peterstorp-Vargen tror jag är en förtäckt benämning på det misslyckade projektet HSB Omsorg (även om det tidigare hävdats att det HSB Omsorg egentligen var bolaget Skånekompaniet) som kostade medlemmarna 1,7 miljoner kronor (på papperet, dvs den redovisade förlusten, men i praktiken säkert mer).

Jag krävde i mina motioner att HSB Omsorg skulle läggas ner. Styrelsen vägrade, och direkt efter stämmans avslag av min motion om att lägga ner HSB Omsorg så la man ner HSB Omsorg.

Ingen fullmäktige ville instämma med mig i att HSB Omsorg var ett misslyckande, och styrelsen hade ingen synpunkt på projektet utan hemlighöll i det längsta för alla 42.000 medlemmar det som jag visste.

Men som sagt, bolagen är en annan fråga som vi kan gå in på senare, det är en separat tråd.

Bolag som HSB Malmös styrelseledamöter ingår i (http://hotpot.se/hsb-malmos-styrelse.htm)

Holger
2009-04-29, 09:44
Efter Claes Carolis ytterst aggressiva inledningstal mot försvarslösa medlemmar så kom då årsredovisningen av VD Michael Carlsson och han gjorde som han alltid gör talar i formel 1 takt så ingen har någon möjlighet att hinna med vilket ju innebär att ytterst få frågor kan ställas.

Jag undrar om han själv vet vad han säger och varför i denna racerfart. Kanske HSB Malmö ska satsa på kurser som utbildar folk att tala så att personer som talet är riktat till har en rimlig chans att hinna uppfatta vad som sägs. Denna kurs kan väl ingå i medlemskapet. Särskilt nu efter den 60 % iga medlemsavgiftshöjningen.

Nu var det så att en fullmäktig hade skickat in frågor i förtid som besvarades men som inte i något fall kommenterades av fullmäktigeledamöterna. Kanske förstod man vare sig frågor eller svar ? Kanske starta en kurs i förståelse ?

För övrigt var det omöjligt att hinna notera svaren på dessa frågor.

Fortsättning följer.........

Admin
2009-04-29, 10:19
Det är onekligen ett stort problem att det inte finns några fullmäktige som ifrågasätter något.

Pga av de förinlämnade frågorna till VD Michael Carlsson så tvingades HSB Malmö att avslöja vissa alltid tidigare djupt bevarade hemligheter. T.ex. att HSB Malmös styrelse kostat en kvarts miljon extra utöver sitt arvode. Alltså kostnader som man med alla medel försöker dölja för fullmäktige och övriga medlemmar. Styrelsens förmåner som mobiltelefoner och datorer hålls också hemligt för alla.

Det verkar som att styrelse och de fullmäktige som valt in sig själva egentligen bara sitter där av ren och skär personlig vinning. Man vill mjölka ut så mycket man kan till sin egen personliga fördel. Medlemmarnas behov och önskemål är det ingen som tar den minsta notis om.

Sällan eller aldrig görs eller sägs något som är till medlemmarnas fördel.

Det enda som engagerar fullmäktige och styrelse är deras gemensamma hat mot mig för att jag avslöjar sanningen.

Holger
2009-05-01, 14:54
Så har vi då fullmäktigeledamöterna och kan väl börja med jönsen från brf Månsgården eller är det Jönsson han heter ?

Han visade upp hela bunten med papper som han hämtat från HSB Malmö med handlingar som andra fick på en CD.
Detta framförde han i diskussion med annan fullmäktige som helt riktigt tyckte att utskicket med handlingar på en CD var dålig service till fullmäktigeledamöter och andra medlemmar.

Han visade verkligen vilken kraftkarl han var genom att med en hand visa upp handlingarna. Inte utan att man blev imponerad. Tror att han själv var det också, imponerad alltså. Allt detta skedde i början på stämman.

Vid den så kallade motionsbehandlingen så tog han åter tag i sin pappersbunt och samtidigt som han uttalade att ”Jag slänger nu dessa motioner i papperskorgen” så utförde han återigen med en hand en rörelse som skulle betyda att han slängde handlingarna i sin låtsaspapperskorg. Hela hans uppträdande tydde på att han befann sig i en låtsasvärld.

Han påtalade också att dessa handlingar vägde rätt mycket vilket ju enligt honom var en mycket intressant upplysning till deltagarna på stämman. Han var nog tämligen ensam att tycka detta.

Nu kan ju vän av ordning fråga sig om han inte tänkte på miljön när han hämtade ut denna tunga pappershög. Den miljö som styrelsen i HSB Malmö gav som anledning till att handlingarna skulle lämnas på en CD istället för på papper. Hans avsikt var ju uppenbart inte att några motioner skulle behandlas. Motioner för Jönsson verkade vara något obehagligt.

Jönsson saknar all form av miljötänkande. Demokrati är nog inte herr Jönssons bästa ämne och ingenting har förändrats i hans beteende sen förra stämman. Kan man hoppas på en framtid för Jönsson ? Knappast i HSB Malmö. I varje fall inte för medlemmarna.


Fortsättning följer………..

Admin
2009-05-01, 15:24
Ja, det finns vissa, t.ex. Ivar Jönsson från Brf Månsgården, som åtnjuter vissa speciella fördelar i organisationen.
Jag, som motionär, förvägrades en kopia av mina egna motioner.

Ivar Jönsson är ju en av stöttepelarna i den antidemokratiska styrkan inom HSB Malmö, vilket vi kunnat konstatera såväl från HSB Malmös årsstämma 2008 som 2009.

Man kan ju fråga sig varför han hämtar ut motionerna i pappersform när han ändå bara har för avsikt att slänga dem. Det visar att det inte finns något miljötänkande i Brf Månsgården, och man kan väl bara tycka synd om medlemmarna i denna brf.

Eftersom Ivar Jönsson aldrig ifrågasätter varken HSB Malmö, tjänstemännen eller HSB Malmös styrelse, och enbart riktar sin ilska mot dem som engagerar sig, så vill HSB Malmö och dess styrelse hålla sig väl med honom.

Ivar Jönsson hör till den lilla antidemokratiska gruppen i HSB Malmö på ett tiotal personer och som styr HSB Malmö.... ner i avgrunden.

Se även;
Vem har havererat? (http://hotpot.se/php/vb/showpost.php?p=1968&postcount=3&highlight=Ivar+J%F6nsson)
Vad tjänar det till att skriva motioner? - Rättshaverist kontra Whistle Blower (http://hotpot.se/php/vb/showpost.php?p=2614&postcount=21&highlight=Ivar+J%F6nsson)
Har tredje världskriget startat? (http://hotpot.se/php/vb/showpost.php?p=2277&postcount=1&highlight=Ivar+J%F6nsson)
Fullmäktige som saknar demokratikunskap ! (http://hotpot.se/php/vb/showpost.php?p=2363&postcount=4&highlight=Ivar+J%F6nsson)
HSB Malmö - Valberedningens förslag - en skrämmande läsning (http://hotpot.se/php/vb/showpost.php?p=614&postcount=1&highlight=Ivar+J%F6nsson)
Nominerade till HSB Malmö 2008, per bostadsrättsförening (http://hotpot.se/php/vb/showpost.php?p=1402&postcount=4&highlight=Ivar+J%F6nsson)
HSB Malmö fortsätter vara hemliga! (http://hotpot.se/php/vb/showpost.php?p=3180&postcount=4&highlight=Ivar+J%F6nsson)
Märkliga val av hemliga ombud inom HSB (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=2639&highlight=Ivar+J%F6nsson)

HSB Riksförbund vägrar lämna ut stämmoprotokoll (http://hotpot.se/hsb-riksfoerbund.htm)
Förtroendevalda - Brf:ar i HSB Malmö (http://hotpot.se/hsb-malmo-kontakt.htm)
Representanter - HSB Malmö fullmäktigesammanträde 2007 (http://hotpot.se/hsb-malmo-fullmaektige-2007.htm)
Deltagare HSB Malmös årsstämma 2008 och tidigare årsstämmor (http://hotpot.se/hsb-malmo-arsstamma-2008-roester.htm)
Roten till det onda i HSB Malmö - Valberedningen ! (http://hotpot.se/hsb-valberedning-malmo.htm)
Nominerade till HSB Malmö 2008 (http://hotpot.se/hsb-malmo-nominerad-2008.htm)
Sammanfattning av fel begångna på HSBs stämma (i 17 av punkterna för dagordningen) (http://hotpot.se/php/gbhsb/index.php?a=visa&e=2576)
33 motioner till HSB Malmö 2008-01-11 (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-1a.htm)
Motioner till HSB Malmö (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-2a.htm)
Motioner till HSB Malmö 2009 (http://hotpot.se/hsb-malmo-motion-2009-22.htm)
Motioner till HSB Malmö, 2009 (http://hotpot.se/hsb-malmo-motion-2009-08.htm)Travesteringen på Lukas 23 var rolig. Nu är ju HSB Malmös stämmor en travesti i sig själv. Stämmor som genomförs i HSB Malmö visar att stämmorna befinner sig på samma låga nivå på regionnivå som på brf-nivå. Men det är kanske inte så konstigt att det blir så, när det är samma nissar som sitter i brf-styrelserna som i fullmäktige och i HSB Malmös styrelse.

Holger
2009-05-04, 16:06
Ingen rapport utan Åke Persson som gudskelov inte blev vald till revisor. Han gjorde ändringar i sin egen motion och ville att styrelsen skulle vända sig till Riksdagen för att få ändring till stånd som innebär att man inte ska få inlämna så många motioner.

Ett sanslöst förslag från en fullmäktigeledamot. Ingen inte ens Åke Persson kan göra anspråk på att stå över lagen. Människor ska beakta konsekvenserna av sina handlingar och detta bör naturligtvis också gälla Åke Persson. Detta är vad man kan kalla vardagsetik.

Det är kanske dags att lämna sitt uppdrag. Så kan vi göra Åke Persson en tjänst en annan gång.

Vad var egentligen hans syften med sitt befängda förslag-har han drabbats av motivförvirring ?

Fortsättning följer.........

Holger
2009-05-07, 09:52
Tommy Johansson mannen som älskar att höra sin egen röst på denna och alla andra stämmor han tyckte att man inte skulle få lämna in samma motion igen. Hallå jorden kallar! Självklart får och bör man det av det enkla skälet att t.ex sådana som Tommy Johansson kanske inte sitter i fullmäktige nästa år. Då kanske motionen går igenom.

Han gick också till angrepp på motionär på ett sätt som gjorde att man fick en bitter smak i munnen. Tyvärr så blev han vald till revisor. Kanske tacken för allt

Sen var det också så att Tommy Johansson redovisade ett förslag till arvodesersättning och som tog en oerhörd tid. Han läste och berättade det som stod i de papper som stämman redan fått sig tillsänt via en CD. Han tog sig alltså friheten att återupprepa inte bara en utan flera gånger vad som stod i förslaget men att upprepa texten i motioner det ansåg han inte vara någon bra ide.

Han saknar alltså tillstymmelse till skamkänsla men har istället något som man kan kalla självöverskattning. Som fullmäktigeledamot är detta en fråga om bristande moral och etik. Han påstod också att han inte orkat läsa alla motionerna i år men att han nästan missat årsredovisningen.

Hur han ska orka och klara av att läsa alla papper som han som revisor ska göra i HSB Malmö det kan man ju fråga sig.
Kanske är det dags att börja motionera ?

Fortsättning följer.......

Admin
2009-05-08, 12:53
Ja, visst finns det en hel del brister i dessa fullmäktiges logiska tänkande.

De anser att det är enligt likhetsprincipen att jag jag, som skrivit 208 motioner (varav 30 nya för i år), får totalt 15 minuter att försvara dessa motioner medan den som skrivit en enda motion också får 15 minuter att försvara sin motion.

Sedan visar Tommy Johansson, Åke Persson, HSB Malmös styrelse m.fl, på ett för dem ytterst pinsamt sätt, att de inte har en susning om vad likabehandlingsprincipen innebär.

Fullmäktige beslutar - med stöd av mötesordförande Mats Engstrand - att jag inte får upprepa något från mina motioner.

Men Claes Caroli kan tillåtas upprepa precis varje ord - ord för ord - från hans inledningstal på extrastämman 2008.
Hela Claes Carolis hat-tal från föregående stämma upprepades av Claes Caroli ännu en gång på årsstämman 2009.
Detta är det inte en enda fullmäktige som reagerar på.

Se följande webbsida;
Claes Carolis inledningstal på HSB Malmös extrastämma 26/8 2008 (http://hotpot.se/hsb-malmo-klander-staemma-2008-bil1.htm).

Sedan tycker Tommy Johansson att jag inte ska få upprepa något från de motioner som ingen fullmäktige läst, medan han själv ska få upprepa i princip allt från sitt eget material som också delats ut till alla fullmäktige.

HSB Malmös styrelse och fullmäktige lever i total symbios.
Ingen har något att anmärka på den andre så länge alla är överens om att motionärer ska tryckas ner i skorna oxh stoppas på alla sätt som är möjliga.
Denna enda fråga enar alla fullmäktige.

Alla försöker rida på vågen att smutskasta mig. Den fullmäktige som baktalar mig eller som kränker mig på något sätt får respekt bland fullmäktigeledamöterna.

Henric Lellky, när du gick upp i talarstolen så kunde du inte låta bli att tala om att om du blev invald igen så skulle du visa att här ska det minsann inte "daltas" med medlemmar som ställer frågor (som i 90 % av fallen - eller, när det gäller frågor till HSB Malmös styrelse, 99 % av fallen - lämnas helt obesvarade).
Jag tycker det är tragiskt att man kan bete sig så illa, men jag kan bara glädja mig över att du inte fick en enda röst.

Hur känns det att vara ute i kylan, Henric? Nu är du inte mer värd än alla vi andra bespottade vanliga medlemmar i HSB!

Holger
2009-05-09, 18:19
Ingela Persson som fick foten ur valberedningen vid förra stämman, alltför sent men dock. Hon var naturligtvis med i det utskott som på årets stämma framförde som sitt förslag att höja avgiften med 60 %. Detta blev också stämman beslut.

Hur kan vissa personer få nya uppdrag gång på gång utan att prestera någonting överhuvudtaget ? Räcker det verkligen med att vara med i klubben för inbördes beundran ?

Hon lär dessutom vara HSB ledamot i fyra olika föreningar trots att hon även åkt ut i sin egen förening som ordförande på grund av saknat förtroende.

Hur är detta möjligt ?

Fortsättning följer........

Francois
2009-05-09, 23:37
Hon lär dessutom vara HSB ledamot i fyra olika föreningar trots att hon även åkt ut i sin egen förening som ordförande på grund av saknat förtroende.

Hur är detta möjligt ?


Om det fungerar som med Riksbyggen, så blir hon utsedd av HSB för att representera HSB och försvara HSB:s intresse i ett flertal föreningar. När hon sitter där får hon både lön från HSB samt arvode från föreningen.

Admin
2009-05-10, 06:28
Ja, visst är det så (fast inom HSB får HSB-ledamöterna ingen direkt ersättning från föreningarna). Precis som i Riksbyggen så skyddar och bevakar HSB-organisationen "de sina" så långt det är möjligt, och helt oavsett vilken skada det leder till för andra medlemmar och föreningar.

Det enda som är av betydelse är att man inte ifrågasätter något, utan att man bara lallar med.

Det har varit väldigt tyst i forumet den senaste tiden från f.d. ledamoten i HSB Malmös styrelse (Henric), men man undrar vad det är han gjort som lett till att han blivit utfrusen, t.o.m. trots hans till fullmäktige inställsamma hot om att se till att få tyst på medlemmar som vågar ifrågasätta något i HSB. Normalt borde detta hot räcka för att få in en fot, men inte ens det hjälpte för att bli återvald till styrelsen för HSB Malmö!

Jag kan bara spekulera, men min gissning är att han stod på f.d. VD:ns och/eller f.d. styrelseordförandens sida. Vad annat det kan vara vet jag inte eftersom jag aldrig hört honom (precis som alla andra) yttra ett enda kritiskt ord om HSB. Han fick i alla fall vara med i samma grupp som Ingela Persson, där HSB Malmös styrelse valde in sina närmaste, med tydligen som enda syfte att argumentera för att höja den avgift som medlemmarna betalar för fullmäktige, styrelse och HSB-ledamöter.

HSB Malmös medlemmar fick alltså betala för en grupp som bara tillsatts för att hitta argument för att kraftigt höja medlemsavgiften, under täckmantel enligt följande;
Modernt medlemskap, vad är det för dig?
Skicka in dina synpunkter och berätta hur du ser på det. Du kan också delta i en panel om du vill. Arbetet pågår under slutet av januari och hela februari kommer materialet att finnas för ytterligare synpunkter. Idéer och tankar kommer sedan att sammanställas i ett dokument som kommer att presenteras på vår stämma i april nästa år.

Se även; Medlemsgrupp, medlemsutskott, arvodeskommitté, ekonomigrupp... (http://hotpot.se/php/vb/showpost.php?p=5890&postcount=3)


Helt utanför ämnet så är det smockfullt med polisbilar (ett tiotal piketbussar, etc) och poliser (ett tjugotal, uppenbart nervösa och uppjagade poliser, plus ett antal till i närheten) utanför min lägenhet just nu. Polisen prejade in en bil i väggen i ett hus här och vild skottlossning uppstod snabbt, när polisen besköts med automatvapen av några med skottsäkra västar. En blev nog skadeskjuten och polisen letar febrilt efter honom nu. Det går vilt till ibland!

Holger
2009-05-11, 17:28
Preben Karlsson som ständigt varit närvarande på alla stämmor sen ”doffeln brann” och det var länge sen.
Han och valberedningen föreslår i stort sett alltid ”omval ” på sittande styrelse eller andra förtroendevalda. Finns det något enklare sätt att slippa göra något arbete ?

Andra nominerade har inte skuggan av en chans. Snyggt jobbat Preben ! Men så ska man också komma ihåg att belöningen får han ju alltid av styrelsen som tycker att valberedningen gör ett så fantastiskt jobb som föreslår just dem.
Trodde att det skulle bli bättre när Ingela Persson fått foten men tyvärr så blev det inte så. Det blev som det alltid har varit.

Nä, Preben Karlsson är ett problem som måste lösas inte minst med tanke på att han på denna stämma på fullt allvar tog upp att det måste föryngras bland HSB Malmös förtroendevalda. En i och för sig god tanke. Själv är han tydligen ständigt ung. Snacka om att kasta sten i glashus. Självinsikt Preben, självinsikt !

Han och styrelsen är som ler och långhalm, han fungerar ju som styrelsens högra hand och sitter ju i styrelsens knä eller är det tvärtom ? Det är egentligen lika illa vilket som. Och det spelar ingen roll vilken sammansättning styrelsen har bara det är styrelsen. Det finns alltid ett knä ledigt. Avgå Preben-du skadar organisationen.

Fortsättning följer.......

MikHo
2009-05-11, 22:41
Om det fungerar som med Riksbyggen, så blir hon utsedd av HSB för att representera HSB och försvara HSB:s intresse i ett flertal föreningar. När hon sitter där får hon både lön från HSB samt arvode från föreningen.

När vår förening hade "ombud" i styrelsen från Riksbyggen fick den ledamoten inte något arvode.

Holger
2009-05-13, 17:39
Bengt Skånhamre är mannen som är född in i rörelsen och som ständigt under alla år har svarat på alla frågor som ställts till HSB Malmö i alla möjliga och omöjliga sammanhang. Alltid på samma sätt ! Samma svar oavsett frågornas art. Hans paroll tycks vara ”svara så ingen förstår”. Och han har lyckats.

På stämman så blev detta mycket tydligt när frågor ställdes till styrelsen och VD. Dessa vände sig då till Skånhamre och vips så kom det ett svar. Det måste ju vara en helt otrolig svaghet att en tjänsteman har svaren som styrelse och VD saknar.
Är det någon som tror att fullmäktige reagerade ?

Det kanske behövs ett byte som allt i allo på HSB Malmö ? En mycket okunnig styrelse är beroende av en tjänsteman som varit med allt för länge och vars tankar och ideèr är förlegade och borde varit lagda i malpåse.
Kan inte HSB Malmö ta fram en person som motsvarar det krav som medlemmar har rätt att kräva av en tjänsteman i den befattning som Bengt Skånhamre har och med den lönen. Är det för övrigt någon som kan minnas en stämma där han inte deltagit ?

Glöm aldrig hans berömda skrivelse publicerad på HSB Malmös hemsida om Coca Colas hemliga recept.
Vissa gör allt för att bli ihågkomna.


Fortsättning följer………..

Henric Lellky
2009-05-19, 17:37
Tryggve/Admin >>

Jodå, jag mår bra. :5: Tack för omtanken.

Jag tycker att det är bra att ge fullmäktigeledamöterna något alternativ att rösta på. Att man sedan inte blir invald behöver inte betyda att man är "ute i kylan" eller att man är "en bespottad medlem". Tvärtom så har jag fått höra mycket positivt efter stämman. Tiden kanske inte är tillräckligt mogen ännu för en generationsväxling. ;)

Sedan när det gäller dina spekulationer så kanske de inte är särskilt välgrundade, men de är åtminstone intressanta och roliga. :1:

Admin
2009-05-19, 17:46
Jodå, jag tycker också det är bra att det finns alternativ att rösta på. Jag motsätter mig absolut inte detta, tvärtom. Men hur ofta händer det att fullmäktige gör något annat än att följa valberedningen?

Dina möjligheter att bli invald var nog ungefär lika stora som att jag skulle få igenom mina motioner. Även om det förvånade mig att det inte hjälpte som annars alla fullmäktige applåderar, dvs att du lovade hårdare tag mot dem som engagerar sig, om du blev invald.

Nej, mina spekulationer var inte välgrundade, just därför var de spekulationer. Och har jag med dessa spekulationer roat dig så är jag bara glad för det. Jag vill inget hellre än göra mina medmänniskor glada! :5:

Holger
2009-05-22, 09:59
Marianne Falk i Lomma påstod att det saknades kvalite`på vissa inlämnade motioner. Hennes egna motioner såg man inte skymten av. Att kritisera utan att ha egna förslag är inte bara dåligt det är uruselt och visar bara på behovet av att gnälla. Bättre kan du.

Lars Inge Lundberg, brf Henriksdal : Vi har ju kunnat ha den tjänsten att kunna hämta den tjocka luntan på Föreningsgatan . Jag tycker styrelsen och tjänstemännen har gjort ett gott arbeta för att informera oss fullmäktigeledamöter. Detta i anledning av att befogad kritik riktats mot sättet att distribuera handlingar till stämman på en CD. Kommentarer överflödiga !

Kaj Kvist som på förra stämman var allt annat än demokratisk i sina åsiter föreslog nu att man skulle ajournera stämman för att hinna tänka över förslaget om höjd medlemsavgift med 60 % Men han fullföljde inte förslaget. Varför ? Ett förslag om oförändrad medlemsavgift hade kanske varit melodin. Och varför godkändes inte ajourneringen jo självklart för att inte riskera att 6 miljoner skulle tillföras HSB Malmö för nya spekulationer a la obligationen på 20 miljoner som gav en förlust på 1,7 miljoner.

Jan Olsson, brf Eriksfält, yrkar att de föreslagna medlemsavgifterna ska indexregleras efter förändringar i prisbasbeloppet, varvid prisbasbeloppet 2009 ska vara grund. Styrelsen tillstyrkte yrkandet om indexering.
Claes Caroli var garanterat den gladaste deltagare på årets stämma när han fick höra förslaget om att indexreglera medlemsavgiften i HSB Malmö. HSB Malmö måste efter detta vara den enda medlemsorganisation som har en medlemsavgift som är indexreglerad. Huvudlöst !

Fortsättning följer..........

Holger
2009-06-08, 10:59
Henric Lellky nominerade sig själv till ordförande i HSB Malmö. Han begärde dessutom votering efter att stämman på ett oerhört klart sätt framfört Claes Caroli som sitt val. Det var troligen bara han som hade förtroende för sig själv. Det är bra med självförtroende men det får finnas gränser.


Mimmi Zetterman som inför beslutet om den 60 % iga medlemsavgiftshöjningen framförde att man som medlem kunde få rabatt på Tosselilla sommarland. Detta ansåg hon tydligen vara ett fullgott skäl till den mycket kraftiga avgiftshöjningen. För de 6 miljonerna som denna höjning ger så kan HSB Malmö köpa hela sommarlandet och så kan alla medlemmar gratis få förlusta sig efter vars och ens behov. Tala om kloka framtidsinriktade beslut. Det känns tryggt med sådana styrelseledamöter.

Dessa nu uppräknade fullmäktigeledamöter och några till verkar trivas för dom återkommer år efter år och ser alltid till att ta sin och andras tid i anspråk.Vad vi andra tycker det rör dom inte i ryggen. Dom är sig själv närmast. Man kan väl säga att dessa fullmäktigeledamöter tillsammans med styrelsen i HSB Malmö ingår i samma förening nämligen FFIB Föreningen för inbördes beundran. Därav dess sanslösa applåder för uttalande och ibland direkta påhopp på andra medlemmar som ingen utanför denna krets förstår. Det kommer nog inte att dröja förrän man utser dagens mest antidemokratiska person och till honom överlämnar en stor bukett blommor. Konkurrensen är stenhård så det kan bli en spännande punkt på dagordningen.

Hur får man medlemmarna i en bostadsrättsförening att inse att man i alltför många fall har alldeles fel representanter som fullmäktigeledamot.Detta är kanske HSB Malmös största och viktigaste problem idag. Nästan alla sitter idag i varandras knä på ett eller annat sätt. Ryggkliandet nästan hörs på stämman och vid andra sammanhang där dessa personer sammanträffar. Går det att få bort dessa avarter som ju bottnar i bland annat ekonomisk vinning ? Vem avstår från ett arvode som i allt för många fall är alldeles för högt med tanke på insatsen ? Och hur får man dessa förtroendevalda att förstå att deras uppgift är att verka för sina medlemmar och inte för styrelse och tjänstemän i HSB Malmö. Att be dessa personer lämna sina uppdrag ju förr dess bättre vore ett steg på vägen. Steg två vore om dom verkligen gjorde det.

Deras självinsikt har dock en del övrigt att önska. Deras självgodhet är istället desto större. Därför är kanske denna tanke en utopi men trots detta en tanke som skulle förändra HSB Malmö till det bättre. Inte minst sett ur ett medlemsperspektiv.

Avslutningsvis så kan jag rekommendera att bevista kommande stämmor i HSB Malmö. Det är en upplevelse som man bara inte får missa. Allt kan hända och allt händer. Och alltid med samma aktörer på scenen. Stämma efter stämma samma sak.

Admin
2009-06-08, 12:21
Ja, jag kan bara instämma i att HSB Malmös stämmor verkligen är en upplevelse.
Tyvärr inte en positiv sådan, men ändå.

Att göra som Marianne Falk och ställa sig upp och endast säga;
"Jag tycker faktiskt inte att dina motioner är bra"
visar på mentaliteten bland fullmäktige och fullmäktiges märkliga prioriteringar.

Varken Marianne Falk eller 99 % av fullmäktige har (som alltid) skrivit någon motion, men det går bra att ställa sig upp och kritisera dem som engagerar sig, och dessutom utan att ha det minsta konkret att komma med.

totiki
2009-06-08, 14:57
Ja, hon borde åtminstone förklara vad som inte var bra, enligt hennes åsikt.