handdator

Visa fullständig version : I svensk historia unik stämma: HSB Malmö 2009 !!!


Admin
2009-04-25, 16:34
HSB Malmös styrelse fick på årets fullmäktigesammanträde i uppdrag av fullmäktigeledamöterna att försöka påverka regeringen att ändra den förmodligen allra mest grundläggande lagparagrafen för medlemmar i föreningar (alltså alla typer av föreningar i hela Sverige, inte bara HSB och inte bara för bostadsorganisationer).

HSB Malmö ska nu försöka få regeringen att ändra lagen och inskränka motionsrätten för medlemmar i föreningar!!!

Jag kommer att sätta ihop det exakta yrkandet så som det smögs fram (vilket även detta i sig mycket väl kan bedömas vara i strid med lagen) av fullmäktigeledamoten Åke Persson, efter att han ändrade sin ursprungliga motion (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-2009/01_Motion_Ake_Persson_begransa_motionsratten.pdf) när han upplysts om att det inte är tillrådligt att bryta mot lagen.

Jag fråntogs för andra året i rad min lagstadgade, och nu även i HSB Malmö stadgade, rätt att försvara motionerna, genom att min tid för att försvara 208 motioner begränsades till 15 minuter (med en påstådd "möjlighet till förlängning" som bara var till för att HSB Malmö skulle kunna klara sig bättre från att dömas för sina fel vid ett ev. klander).


Stämman avklarades på rekordtid.

Kränkningarna av mig haglade på stämman från såväl styrelseordförande Claes Caroli som från flera enskilda fullmäktigeledamöter.

Allt var förutbestämt. Inget blev på annat sätt än vad styrelsen redan beslutat.
Alla bara ville hem och ut i solen, och ingen brydde sig det minsta om vad som är bäst för medlemmarna i bostadsrättsföreningarna.

Citat från stämman kommer här senare.

Se även tidigare inlägg;

Allt om HSB Malmös årsstämma 2009 - skrämmande läsning! (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8967)

Tankar inför HSB Malmös stämma med början den 25 april (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=9217)

Holger
2009-04-25, 19:15
Kan bara instämma i Admins konstaterande. Claes Caroli gjorde precis som förra året nämligen påhopp på medlemmar som inte hade möjlighet att försvara sig. Hur kan en person med så mjuk ryggrad bli vald till ordförande i HSB Malmö ?

Att vara så ynklig att man låter sitt hat gå ut över medlemmar som inte har möjlighet att försvara sig. Men det är faktiskt inte så konstigt med tanke på de fullmäktigeledamöter som var närvarande på stämman. Deras inställning är ju glasklar, styrelsen har alltid rätt.

När det sen gäller Åke Persons förslag om att vända sig till riksdagen för att inskränka motionsrätten så måste detta vara rekord i dumhet inte bara av Åke Persson utan av HSB Malmös fullmäktigeledamöter som fattade detta beslut. Dumstrut på !!

Admin
2009-04-25, 19:41
Ja, och de "kloka" fullmäktige biföll styrelsens förslag (även om det försökte döljas att förslaget var styrelsens) om höjning av medlemsavgiften.

Pga av att HSB Malmö går 53 miljoner back (eller hur mycket det nu var) för andra året i rad så vill man plocka in pengar från medlemmarna genom att höja medlemsavgiften från 260 kr till 400 kr per år (för bosparare från 160 till 200 kr).

HSB Malmös styrelse och ledningens misskötsel av HSB Malmö leder nu alltså till direkta kostnader för medlemmarna.

Dessa pengar går i huvudsak till HSB Riksförbund och ingen redovisning gjordes av att dessa pengar skulle leda till någon som helst nytta för medlemmarna.

Att dessa fullmäktige får sitta kvar är inte för att de gör ett bra arbete, utan enbart för att medlemmarna är så oengagerade att de inte har koll på vad som händer och sker bakom deras ryggar. Det finns nästan inga fullmäktige som värnar om medlemmarnas bästa.

Kanske dax för föreningarnas medlemmar att börja ställa krav på sina styrelser att lämna HSB nu?

Det ska bli intressant att se hur många bopsarare (de befinner sig ju inte i ett tvångsmedlemskap som vi som bor i en HSB-brf) som nu tycker att avgiften inte står i rim och reson till för vad de får för dessa pengar och därför hoppar av.